Giải đáp cuộc sống

Phạm trù triết học là gì? Các cặp phạm trù cơ bản của Triết học?

Phạm trù triết học là gì

triết học chúng ta đã biết tới đây là hệ thống kiến ​​​​thức lý luận chung nhất của con người về sự vật và hiện tưhợng quan. Để biết được vị trí và vai trò của with người đối với thế giới ấy. vậy bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu phạm trù triết học là gì? các cặp phạm trù cơ bản của triết học gồm những nội dung nào ngay dưới đây nhé.

Đang xem: Phạm trù triết học là gì

luật sư tư vấn luật miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. phạm trù triết học là gì?

trước khi đi vào tìm hiểu khái niệm phạm trù triết học là gì, trước tiên ta cần tìm hiểu khái niệm triết học là gì.

trên các lý luận dược ưa rach ta cr tểu vềt trikt học là hệng tri tri thức lý luận chung nhất của with người về thế giới và lý luận ể chứng minh về vị vị vị vị vị vị vị vị giới ấy; những vấn đề có kết nối với chân lý, sự tồn tại, kiến ​​thức, giá trị, quy luật, ý thức, và ngôn ngữ.

Theo Các Lýn Trong Hệ Thống triết học phản oh thế giới một cach chỉnh thể, nghiên cứu những vấn ề chung nhất, những quy luật chung nhất Monday.

theo ph.ăng ghen: “vấn ềề cơ bản lớn của mọi triết học, ặc biệt là của triết học hiện ại, là vấn ề ề quan hệ giữ tú v>”

phạm trù khái niệm phản ánh những thuộc tính, mối liên hệ cơ bản và chung nhất của các sự vật, hiện tượng thuộc các vhauĩkhn.></c l

pHạm trùt trết học là những khái niệm chung nhất, phản ang những mặt, những thuộc tíh, những mối liên hện bản phổnn nhất của to àn bộ gi à t à t à t à t à t à t à t à t à t à t t ° t ° t ° t ° t ° t ° t ° t ° t à t à t à t ° t ° t ° t à t à t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t à t ° t ° t ° t ° t ° t°t°t°t. due.

phạm trù triết học có 02 tính chất:

xem thêm: lực lượng sản xuất là gì? lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất ở việt nam hiện nay

+ tinh biện chứng: ược thể hi ở nội dung mà pHạm trù pHản angu luôn phát triển, vận ộng nên pHạm trùng vận ộng, thay ổi liên tục ứng ứng ứng phạm trù có thể chuyển hóa lẫn nhau.

This phạm trù khách quan về cơ sở, về nguồn gốc, về nội dung, còn hình thức thể hiện là phản áánh chủ quan của phạm trù.

ví dụ trên thực tế thì đối với mỗi bộ môn khoa học (toán, lý, hóa, văn, sử, tâm lý học…) đều có phạm trù riêng c. như các phạm trù năng lượng, khối lượng… trong vật ly; biến dị, di truyền… tring sinh học; hàng hóa, giá trị… trong kinh tế học.

còn pHạm trùt trikt học từ các pHân tích ở trên ta cũng thấy nơ là pHạm trùng nhất, lớn nhất, chung nhất…, hơn tất cả các ngành khoa họcc Có cr thể nh ư , học. học, sử học, kinh tế học…và vô vàn các sự vật và hiện tượng.

2. phạm trù triết học tiếng anh là gì?

phạm trù triết học tiếng anh là ” philosophical category”.

3. các cặp phạm trù cơ bản của triết học:

Xem thêm: Nguồn gốc bản địa là gì

cặp phạm trù cái chung và cái riêng

cái chung là phạm trù triết học chỉ ra những thuộc tính, những mặt giống nhau và được lặp lại trong cái riêng khác.

phạm trù cái riêng chỉ ra một hiện tượng, một sự vật, một hệ thống hay một quá trình mà sự vật tạo thành chỉnh thể ộc cáp vớc l.

xem thêm: mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến ​​​​trúc thượng tầng

cái chung chỉ tồn tại ở trong cái riêng, thông qua cái riêng để biểu hiện sự tồn tại của mình.

ví dụ: mỗi người là một thể thực riêng biệt, bên trong mỗi người ều có điểm chung như có ầu Óc ểể quan sát và điển viều hàn hàn. có trái tim để cảm nhận thế giới xung quanh.

cặp phạm trù nguyên nhân và kết quả

nguyn nhân là pHạm trù ược dùng ểể chỉ tac ộng qua lại giữa các bộ pHận, các mặt và các thuhhuộc tính Trong một sựt hoặc giữa các sự vậ vậ vậ nh ổ nh ổ nh ổ

kết quả là phạm trù chỉ ra những biến đổi đã xuất hiện do phạm trù nguyên nhân tạo ra.

nguyên nhân sẽ sinh ra kết quả ngu nguyên nhân có trước, kết quả có sau và nguyên nhân như thế nào thì sẽ sinh ra kết quả tƿơng tựth .

ví dụ: gieo gió ắt sẽ gặp bảo, làm việc phi pháp sự ác đến ngay, ở hậu gặp hậu ở bạc gặp bạc.

cặp phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

xem thêm: quan điểm toàn diện của chủ nghĩa mác – lênin và vận dụng quan điểm toàn diện

pHạM TRUE TấT NHIêN Sẽ VạCH RA ườNG đI CHO MìnH qua rất nhiều cai ngẫu nhiên, tất nhiên sẽ quy ịnh cai ngẫu nhiên ồng thời ngẫu nhiên sẽ bổ sẽ sẽ bổ sẽ bổ sẽ bổ sẽ do đó trong thực thế mọi việc ều phải căn cứ vào tất nhiên chứ không căn cứ vào phạm trù ngẫu nhi, nhưng cũng không ược bỏ quá

ví dụ: ể ạt ược kết quá nhất trong việc học tập thì cần siêng năng, chă là điều tất nhiên, tuy nhin tới ngày thì mắc vᩥn.

ể ạt ược kết quả tốt trong học tập thì chỉm chỉ, siêng năng học tập là điều tất nhiên, nhưng nhưng ến nghhnhh thi thi thi. >

cặp phạm trù nội dung và hình thức

cặp phạm trù này luôn có mối liên hệ thống nhất và gắn bó chặt chẽ với nhau. không có một hình thức nào không có nội dung, cũng như không một nội dung nào lại không chứa hình thức. phạm trù nội dung quyết định hình thức, đồng thời hình thức tác động ngược lại với nội dung. hình thức phù hợp thúc đẩy nội dung phát triển tốt hơn và ngược lại.

Xem thêm: Môi Trường Làm Việc Chuyên Nghiệp Tiếng Anh

ví dụ: nội dung trong một cuốn Sách như thế nào sẽ quyết ịnh phải làm bìa như thế đó, nếu nội dung buồn mà lại có ca bố trí ề và màu bìa là gam mà ả s yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes yes. , người đọc sẽ không bao giờ quyết định đọc cuốn sách đó.

cặp phạm trù bản chất và hiện tượng

bản chất là pHạm trù chỉ ra tổng hợp các mặt cũng như các mối liên hệ tương ối ổn ịnh trong sự vật, bản chất quy ịnh sự phat triển vận ộng củ.

xem thêm: hàng hóa là gì? các thuộc tính cơ bản của hàng hóa là gì?

hiện tượng là phạm trù chỉ ra biểu hiện bên ngoài của bản chất.

hiện tượng là biểu hiện của một bản chất và bản chất bao giờ cũng thể hiện ra thành những hiện tượng nhất định. bản chất quyết định tới hiện tượng, bản chất thế nào thì hiện tượng sẽ thế đó.

ví dụ: nước có bản chất là lỏng thì sẽ thể hiện ra bằng hiện tượng.

cặp phạm trù khả năng và hiện thực

phạm trù khả năng và hiện thực luôn tồn tại thống nhất, luôn chuyên hóa và không tách rời nhau. khả năng khi ở trong điều kiện nhất định sẽ biến thành hiện thực. do đó, trong việc nhận thức về thực tiễn cần dựa vào hiện thực. Để khả năng biến thành hiện thực, with người cần phát huy tối đa tính chủ động của mình trong nhận thức và thực tiễn.

ví dụ: trước mắt là bút, giấy và thước kẻ là hiện thực thì khả năng có thể tạo ra được một hộp đựng quà.

4. tính chất của các cặp phạm trù triết học:

trong lịch sử triết học có nhiều quan điểm khác nhau về bản chất của phạm trù. có nhà triết học coi phạm trù là có sẵn, có trước with người như i.cantơ – nhà triết học người Đức. các nhà triết học thuộc phái duy thực cho những khái niệm (phạm trù) có trước các sự vật riêng lẻ, cá biệt và quy ịnh các sự vậtĻt riêng lẇón. các nhà duy danh ngược lại cho rằng, những khái niệm (phạm trù) chỉ là tên gọi, không có nội dung, chỉ có những sự vật riêng lằc, cá biồv. những quan niệm trên đều chưa đúng.

Theo triết học duy vật biện chứng, pHạm Trieda Không có sẵn bẩm Sinh, mà ược hình thành trong qua trình nhận thức và hạt ộngo This của người, bằng con ường con ường con ườ , những mối liên hệ vốn có bên trong bản thân sự vật. do vậy, nguồn gốc, nội dung phạm trù là khách quan. mặc dù hình thức thể hiện của nó là chủ quan. phạm trù có các tinh chất sau:

xem thêm: phát triển là gì? nguyên lý về sự phát triển theo triết học mác – lênin?

– tính khách quan. mặc dù phạm trù là kết quả của tư duy, song nội dung mà nó phản ánh là khách quan, do hiện thực khách quan mà nó phản ánh quy định.

Tham khảo thêm: 17/11 cung gì? Tính cách, tình yêu, sự nghiệp, sức khoẻ 2022

– tính biện chứng. thể hiện ở chỗ, nội dung mà phạm trù phản ánh luôn vận động, phát triển cho nên các phạm trù cũng luôn vận động, thay đứđi khô. các phạm trù có thể thâm nhập, chuyển hoá lẫn nhau. tính biện chứng của bản thân sự vật, hiện tượng mà phạm trù phản ánh quy định biện chứng của phạm trù. Điều này cho chúng ta thấy rằng, cần phải vận dụng, sử dụng phạm trù hết sức linh hoạt, uyển chuyển, mềm dẻo, bi>ng.

trên đây là thông tin hữu ích chúng tôi cung cấp với nội dung ” phạm trù triết học là gì? các cặp phạm trù cơ bản của triết học ”mong rằng các thông tin này sẽ có ý nghĩa với bạn ọc và ừng quên theo dõi các bài viết tiết tiếp cúshé t.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *