Giải đáp cuộc sống

Cách tính phần trăm khối lượng

Phần trăm khối lượng là gì

trong bài viết trước, taimienphi.vn đã chia sẻ cách tính phần trăm % nhanh giữa hai năm, % Hàng Hóa, lãi suất … trong bài viết này, chuung tígt phần trìm khối lượng thực thực chi tiết dưới đây. các bạn có thể ôn lại công thức tính % này để có thể chinh phục môn hóa lớp 10, lớp 11 dễ dàng hơn.

cach tinh phan tram khoi luong

Đang xem: Phần trăm khối lượng là gì

công thức tính phần trăm khối lượng lớp 11, 10

trường hợp 1: tính phần trăm khối lượng khi biết khối lượng

bước 1. tính thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố trong hỗn hợp

công thức:

phần trăm khối lượng = (khối lượng chất/khối lượng hỗn hợp) x 100 %.

trong đó:- khối lượng chất: sẽ được đề bài đưa ra. nếu như trong ề Bài Không ề ề cập ến, bạn tham khảo cach tính % khối lượng không biết khối lượng pHía dưới.- khối lượng hỗn hợp là khối lượng ca ca cất t.

bước 2. tính khối lượng hỗn hợp

Trong trường hợp biết ược khối lượng của hợp chất hoặc nguyên tố, bạn chỉn cộng chung lại với nhau ể có ược khối lượng hỗn hợp/dung dịch đó. Đây là công thức chung tính phần trăm khối lượng.

ví dụ 1: tính % khối lượng của 5g natri hydroxyt khi hòa tan với 100g nước.=> natri hydroxyt trong bài là 5g, nước là 100g nên khối lượng hỗn hợp là 105g.

ví dụ 2: tính khối lượng của natri clorua và nước cần dùng để có thể tạo thành 175g dung dịch với nồng độ là 15%.=> khi bạn biết được % khối lượng là 15% và khối lượng hỗn hợp là 175g.

bước 3. xác định khối lượng chất cần tìm phần trăm khối lượng

ề Bài yêu cầu tính pHần trăm khối lượng của chất nào đó, tức là bạn cần tìm khối lượng chất đó tteo ​​tỷ lệ pHần trăm với tổng khối lượng tất viết khối lượng chất cần tìm % khối lượng. Đó là tử số trong công thức tính phần trăm khối lượng.

Ví dụ 1: khối lượng của natri hydroxit là 5g (chất cần tìm % khối lượng) .ví dụ 2: khối lượng chất cần tìm pHần trictm khối lượng chưa biết, bạn cần tìm nón.

bước 4. thay các biến số vào phương trình tính tính phần trăm khối lượng

khi bạn đã xác định được giá trị mỗi biến số, bạn chỉ việc thay chúng đúng vào trong công thức.

vi dụ 1: pHần trìm khối lượng = 5/105 x 100ví dụ 2: chuyển vếng trình tính pHần trìm khối lượng ể có thể tíh khối lượng chất chưa biết.khối lượng chất = (% khối lượ hỗn hợp): 100 = 15 x 175: 100

bước 5. tính phần trăm khối lượng

Xem thêm: Bình Giữ Nhiệt Tiếng Anh Là Gì? Các Thuật Ngữ Bình Giữ Nhiệt

khi phương trình đã được điều một cách đầy đủ, bạn chỉ việc tính % khối lượng.

ví dụ 1: 5/105 x 100 = 4761 (%). vì thế, pHần trăm khối lượng của 5g natri hydroxit trong 100g nước bằng 4.761%.ví dụ 2: khi chuyển vếng pHương trình ể có thể tính khối lượng chất là 15 x 175: 100 = 26.25 (g). lúc này, khối lượng nước thêm vào là hỗn hợp trừ đi bằng 175 – 26.25 = 148.75 (gam).

trường hợp 2: tính phần trăm khối lượng khi không biết khối lượng

bước 1. xác định phương trình tính phần trăm khối lượng trong hợp chất

công thức:

tính phần trăm khối lượng = (khối lượng mol nguyên tố/khối lượng phân tử hợp chất) x 100 %.

công thức hóa học hỗn hợp: axbycz.

bai tap tinh phan tram khoi luong lop 10

trong đó:- Khối lượng mol nguyên tố là khối lượng của 1 mol nguyên tố.- khối lượng phân tử chynh là khối lượng của 1 mol hợp chất.- ơn vị của hai g. khi bài không có khối lượng, bạn nên dùng khối lượng mol.- ma = x.ma, mb = y.mb, mc = z.mc.ví dụ 1: tính % khối lượng hydro trong một phân ưtục n. 2: tính % khối lượng của cacbon trong một phân tử glucozo

bước 2. viết công thức hóa học

bạn cần viết công thức học của các chất, phân tử. NếU NHư ề Bài đã Cho Công Thức Hóa Học, Bạn nên chuyển qua bước “tìm khối lượng của nguyên tố”.

bước 3. tìm khối lượng nguyên tố trong hợp chất

sử dụng bảng tuần hoàn để có thể tra cứu trọng lượng phân tử nguyên tố. khối lượng nguyên tử sẽ được viết ở phía bên dưới ký hiệu hóa học. Sau đó, bạn cần viết khối lượng nguyên tố trong hợp chất đó.ví dụ 1: oxi Có nguyên tử khối là 16, hydro co -nguyên tử khối là 1.ví dụ 2: CACBON CO NGUY Tử KHốI C. tử khối là 16 và hydro có nguyên tử khối là 1.

bước 4. nhân nguyên tử khối với số mol

khi bạn xác ịnh ược số mol của cácynyên tố trong hợp chất, tỷ sốó sẽ ược tính bằng with số nhỏ bên dưới trong công thức Hóa học hợp chất.

ví dụ 1: nước: h2o- h2 = 1 x 2 = 2.- o = 16.

Xem thêm: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế

ví dụ 2: glucozo: c6h12o6- c6 = 12 x 6 = 72.- h12 = 1 x 12 = 12.- o6 = 16 x 6 = 96.

bước 5. tính khối lượng tổng của hợp chất

bạn cộng khối lượng Cácyên tố trong hợp chất, từó tính khối lượng tổng của hợp chất dựa vào khối lượng tổng của hợp chất dựa vào khối lt latomol.

ví dụ 1: khối lượng của hợp chất h2o = 2 + 16 = 18 (g/mol).ví dụ 2: khối lượng hợng hợp chất glucozo c6h12o6 = 72 + 12 + 96 = 180 (g/mol).

bước 6. xác định khối lượng nguyên tố cần tính phần trăm khối lượng

ề Bài yêu cầu tính % khối lượng, co nghĩa bạn sẽ phải tìm khối lượng nguyên tố cụ thể trong hợp chất với tỷ lệ pHần trổng khối lượng tất cả nguy tố. khi xác định, viết ra các khối lượng nguyên tố đó.

ví dụ 1: khối lượng của h trong hợp chất nước h2o là 2 g/mol.ví dụ 2: khối lượng của c trong hợp chất glucozo là 72 g/mol.

bước 7. thay các biến số vào phương trình phần trăm khối lượng

khi đã xác định được giá trị biến số, bạn thay chúng vào trong công thức là có thể tính được % khối lượng.

ví dụ 1: % khối lượng = 2/18 x 100.ví dụ 2: % khối lượng = 72/180 x 100.

bước 8. tính phần trăm khối lượng

khi bạn đã thay các số vào công thức, bạn chỉ cần tính là xong. Đó là phần trăm khối lượng nguyên tố trong hợp chất.

ví dụ 1: % khối lượng = 2/18 x 100 = 11.1 (%).ví dụ 2: % khối lượng = 72/180 x 100 = 40 (%).

bài tập: tính phần trăm khối lượng nguyên tố có ở trong hợp chất na2o.

giải:

trong 1 mol na2o có 2 mol nguyên tử na và 1 mol nguyên tử o. do đó, phần trăm khối lượng nguyên tố trong na2o là:- %mna = (2 x 23/(23×2 + 16)) x 100 = 74.2 (%).- %mo = (16/(23×2 + 16) ) x 100 = 25.8 (%).

Tham khảo: Đau vú dấu hiệu bệnh gì và hướng dẫn cách tự kiểm tra vú

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *