Giải đáp cuộc sống

Phòng không nhân dân là gì? Công tác phòng không nhân dân?

Phòng không nhân dân là gì

trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ tổ quốc ngay cả trong thời bình, một trong những nội dung đón vai trò hết sờc chó lchó quan. công tác phòng không nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc là một nội dung trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân – hình thức hoạt động phòng không do toàn dân tiến hành dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành thống nhất của chính phủ, thông qua sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của ban chỉ đạo công tác phòng không nhân dân các cấp từ trung ưếng đ>ến

nhiệm vụ chủ yếu của công tac pHòng không nhân dân là tuyên Truyền giáo dục cho nhân dân và các lực lượng vũ trag Tong khu vực phòng thủ bị tốt mọi mặt đề phòng, đánh địch xâm nhập, tiến công đường không; xây dựng các loại công trình sơ tán, phòng tránh, đánh trả; ộNG VIên, Tổ CHứC LựC LượNG dân quân tự và nhân dân ở ịa phương đánh ịch xâm nhập, tiến công ƺữt and gi không vậy, thực tế pHòng không nhân dân dân dân dân dân dân dân dân dân và công tác phòng không nhân dân bao gồm những nội dung gì?

1. phòng không nhân dân là gì?

với tầm quan trọng ặc biệt của pHòng không nhân dân, nội dung này đã ược ghi nhận và điều chỉnh tại nghị ịnh của nghị ịnh 74/2015/nđu về ề. theo đó, có thể hiểu phòng không nhân dân ở các khía cạnh sau đây:

Đang xem: Phòng không nhân dân là gì

thứ nhất, phòng không nhân dân là một nội dung quan trọng của công tác quốc phòng, quân sự; được xây dựng, hoạt động trong khu vực phòng thủ, là một bộ phận của thế trận quốc phòng toàn dân trên mặt trận đối không nhằm thực hiện phòng, tránh, đánh trả và khắc phục hậu quả các hành động xâm nhập, tiến công đường không của địch; bảo vệ tài sản của nhà nước, tynh mạng và tài sản của nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững mạnh, bảo vữc.

thứ hai, một số thuật ngữ liên quan đến phòng không nhân dân có thể được hiểu như sau:

– Thế Trận phòng không nhân dân: đây ược coi là tổng thể Những yếu tố và các lợi thế toàn diện cả vềc lực lượng, ịa hình, ảM

– ịA Bàn pHòng không nhân dân: đây ược coi là những vị trrọng yếu hoặc ịa bàn cấp huyện nằm trong hệ thống phng thủng không của tỉnh và và quc

– lực lượng chuyên môn phòng không nhân dân: Đây được coi là tổng hợp của những lực lượng được tổ chức một cách chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ phòng không nhân dân do ban chỉ đạo phòng không các cấp lãnh đạo.

2. nội dung của phòng không nhân dân:

theo quy định tại Điều 6 nghị định 74/2015/nĐ-cp phòng không nhân dân bao gồm các nội dung cụ thể sau đây:

thứ nhất, tổ chức, hoạt động phòng không nhân dân thời bình bao gồm các nội dung sau:

– tuyên truyền, giáo dục và xây dựng các kế hoạch về phòng không nhân dân.

– xây dựng lực lượng, tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao khả nĂng sẵn sàng chiến ấu, xử lý tình huống của các lực lượng tham gia công tt ttng ttt ttt ttt ttt ttng kh.

– tập trung xây dựng các công trình để phòng tránh, bố trí xây dựng các trận địa phòng không trong khu vực phòng thủ. Đồng thời triển khai các hệ thống thông báo, báo động, trinh sát phòng không nhân dân.

– xây dựng quy hoạch các ề Ál, dự Á ảm bảo tiêu chuẩn an toàn về phòng không nhân dân và pHòng thủ dân sự và thực hiện các nội dung khác theo quy ịnh củ /p>

thứ hai , ối với hoạt ộng phòng không nhân dân thời chiến, ngoài những nội dung đã ề ởp ở trifn, phòng khey. /p>

– tổ chức thực hiện các hoạt ộng quan sat, trinh sat ể thông qua đó phat hiện và thông báo, bao ộng pHòng không nhân dân cũng như din biến biến cár tr p

– phòng, tránh tiến công của địch bằng đường hàng không thông qua các hoạt động nghi binh, ngụy trang, sơ tán, phân tán.

– chủ động tấn công địch, bảo đảm chiến đấu phòng không nhân dân khi có địch xâm nhập hoặc tiến công bằng đường không.

– tổ chức khắc phục hậu quả và những thiệt hại do địch tiến công đường không.

Tham khảo: Câu 1: Chim chiền chiện còn có tên gọi khác là gì? 5 điểm Chim sẻ Sơn ca Chim chích Câu 2: Hình dáng chim chiền chiện có những điểm gì khác chim sẻ? 5 điểm Áo màu nâu sồng, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp Áo màu đồng thau, chân cao và mảnh, đầu rất đẹp Áo màu đồng thua, chân cao và mập, đầu rất đẹp Câu 3: Khi nào chiền chiện vụt bay lên như viên đá ném vút lên trời? 5 điểm Khi chiều thu buông xuống, lúc đã kiếm ăn no nê Khi chiều thu buông xuống, lúc đồng bãi vắng vẻ Khi chiều thu buông xuống, vùng trời và đất bao la. Câu 4: Tiếng hót của chim chiền chiện được miêu tả thế nào? 5 điểm Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu mượt mà quyến rũ Trong sáng diệu kì, ríu ran đổ hồi, âm điệu hài hòa quyến rũ Trong sáng diệu kì, ríu rít từng hồi, âm điệu hài hòa quyến luyến Câu 5: Dòng nào dưới đây nêu đúng và đủ nhận xét về tiếng chim chiền chiện? 10 điểm Là tiếng nói của sứ giả mặt đất gửi tặng trời Là tiếng nói của thiên sứ gửi lời chào mặt đất Là sợi dây gắn bó, giao hòa giữa trời và đất Câu 6: Đâu là những loài chim nuôi trong nhà? 5 điểm Bồ câu, gà, vịt, ngỗng Bồ câu, diều hâu, chích chòe, vịt Bồ câu, chiền chiện, tu hú, gà Câu 7: Tìm các từ ngữ chỉ hoạt động trong bài đọc trên? 5 điểm Kiếm ăn, no nê, ném, lời chào Kiếm ăn, bay, ném, gửi tặng Bay lên, tiếng hót, ríu ran, gửi tặng Câu 8: Đâu là câu nêu đặc điểm? 5 điểm Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc. Chân khủng long thẳng và rất khỏe. Giọt mưa rơi tí tách. Câu 9: Từ nào viết SAI chính tả? 5 điểm Bánh trưng Chứng nhận Quả trứng Chập chững Câu 10: Câu: “Khỉ bắt chước rất tài” thuộc kiểu câu gì? 10 điểm Câu giới thiệu Câu nêu đặc điểm Câu nêu hoạt động

khai-niem-phong-khong-nhan-dan

luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

3. quy định về nội dung của công tác phòng không nhân dân:

công tác phòng không nhân dân theo quy định của nghị định nghị định 74/2015/nĐ-cp bao gồm các nội dung cụ thể như sau:

thứ nhất , công tac chuẩn bị pHòng không nhân dân ược thực hiện cả trong thời bình và thời chiến bao gồm cac nội dung ược quy ịnh c c nĐ-cp như sau:

một là, công tác chuẩn bị phòng không nhân dân trong thời bình bao gồm các hoạt động như:

– thành lập ban chỉ ạo phòng không nhân dân các cấp và xây dựng, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng không nhân dân phù hợp với tình ình hư.

– tổ chức tuyên truyền, bồi dưỡng kiến ​​​​thức phòng không nhân dân gắn với giáo dục quốc phòng, an ninh; huấn luyện chuyên môn cho lực lượng phòng không nhân dân, tổ chức diễn tập, luyện tập phòng không nhân dân.

– tổ chức xây dựng các công trình phòng, tránh trọng điểm, các công trình, dự án, ề ềán đÁp ứng yg y cầu, nhiệm vụ tác chiến không khón.

– ối với những khu vực trọng điểm cần tổ chức triển khai trinh sat, thông bao, bao ộng pHòng không và sẵn sàng lực lượng ể ị ị ị ị Đồng thời bố trí lực lượng chuyên môn để chủ động trong công tác phòng, tránh, sơ tán và khắc phục hậu quả.

hai là, các nội dung trong công tác chuẩn bị phòng không nhân dân thời chiến bao gồm:

– tổ chức thực hiện kế hoạch phòng không nhân dân đã ược cấp có thẩm quyền phê duyệt, kịp thời bổ sung, điều chỉền hìhỉn phìh vùh. Đồng thời, huy động, điều hành các hoạt động của lực lượng phòng không nhân dân đảm bảo các yêu cầu của nhiụm v.

– Thực hiện các biện phapp nghi binh, ngụy trag, sơ tán, phân tán ể pHòng, traánh ịch tiến công ường không với vệc tri ển khai các lực lựng ếNg ắ dân khi địch tiến công như cứu hỏa, cứu sập, cứu thương.

thứ hai, công tac xây dựng thế trận pHòng không nhân dân với những nội dung cơ bản ược quy ịnh tại điều 17

– xây dựng hệ thống các đài quan sát, trinh sát, thông báo hoặc báo động phòng không đảm bảo phòng, tránh địch tiến công.

– bệnh cạnh việc quan sát, thông báo, báo động cần củng cố xây dựng hệ thống trận địa đánh trả khi địch tiến công đườ.

– Xác ịnh Các Khu vực đáp ứng cho mục đích sơ tán, pHân tán, phòng traánh cho cảc lực lượng và pHương tiện ở từng cấp và những vị bảo ảm ấ >

– chú trọng tập trung xây dựng các trận địa để bắn mục tiêu hoặc phục kích khi địch tiến công tại các địa bàn trọngm đi các

thứ ba, công tac xây dựng kếchch phòng không nhân dân bao gồm cac hoạt ộng trọng điểm quy ịnh tại điều 18 /p>

– xây dựng kế hoạch phòng không nhân dân toàn diện ở các cấp với sự tham mưu và phối hợp của các cơ quan quân sự và ban ngành địang.

Xem thêm: Nhân Viên Tổng Vụ Là Gì? Công Việc Tổng Vụ Là Làm Những Gì?

– Kế HOạCH PHòng Không nhân dân ược xây dựng dưới sự chỉ ạo của ủy ban nhân dân các ịa pHương theo sự hướng dẫn, chỉ ạo của bộc quốc phòng.

thứ tư , về công tac tuyên Truyền pHòng không nhân dân: Theo quy ịnh tại điều 19 NGHị ịnh 74/2015/nđ-CP HOạT ộNG :

– ban chỉ ạo phòng không nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan chức năng của cấp mình tổc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhῩt biận t.

– các cơ quan, tổ chức từ trung ương ến ịa phương sử dụng các phương tiện thông tin ại chúng và các hình thức khác ể tuyêng truyềcền vền .

– căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, ban chỉ ạo phòng không nhân dân các cấp cần có sự phối hợp chặt chẽ với trận tán càn vàn viổ. không nhân dân.

thứ năm , về công tác huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức diễn tập phòng không nhân dân, đy ược coi là hoạt ộng có vai trò quán hẍẍ. theo quy định tại Điều 20 nghị định 74/2015/nĐ-cp, hoạt động này bao gồm các nội dung cơ bản sau:

một là, các hoạt động huấn luyện nghiệp vụ chuyên môn phòng không nhân dân như huấn luyện toàn diện cả về kiến ​​​​thức, huấn luyện chuyên môn cũng như hoạt động đánh trả khi có địch xâm nhập tiến công bằng đường khong.

hai là, hoạt động tổ chức diễn tập phòng không nhân dân dưới các hình thức diễn tập phòng không nhân dân hoặc diễn tập phòng không kết hợp với diễn tập phòng thủ của các địa phương dưới sự hướng dẫn của bộ quốc phòng . nội dung diễn tập đa dạng, có thể kể đến như diễn tập chỉ huy – tham mưu các cấp; tổ chức trinh sát, thông báo, báo động phòng không; tổ chức ngụy trang, sơ tán, phân tán, phòng tránh; tổ chức đánh trả địch xâm nhập tiến công đường không; tổ chức khắc phục hậu quả.

thứ sáu, công tác xây dựng công trình phòng không nhân dân, hệ thống trinh sát, báo động phòng không

theo quy ịnh tại điều 21 nghị ịnh 74/2015/nđ-cp, việc xây dựng công triển khai hệ thống trinh sátng báo, báo ộng phng khôôôitor: nh>:

– hệ thống các đài quan sát, thông báo, báo động phòng không nhân dân.

– công trình phòng tránh, trú ẩn trọng điểm (hầm trú ẩn cá nhân).

– vị trí sơ tán, phân tán.

– công trình ngụy trang, nghi binh.

Tham khảo thêm: Bác sĩ giải đáp tỉ mỉ các chỉ số thai nhi theo tuần

– hệ thống các trận địa phòng không đánh địch tiến công hỏa lực đường không, có trận địa chính thức và trận địa b</a d

việc thực hiện xây dựng các công trình này

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *