Giải đáp cuộc sống

Khái niệm và các phương pháp quản lý hành chính nhà nước

quản lý hành chynh nhà nước là quản lý nhà nước trong lĩnh vực hành phaph hoặc quản lý hành chynh nhà nước là một hoạt ộng chấp hành – điều hành của nh. HOạT ộNG quản lý này ược các chủ thể có thẩm quyền thực hiện thông qua những phương phap quản lý hành chynh nhà nước nhằm ạt ược ữcng hành vi xử sự sự s có bốn phương pháp quản lý hành chính nhà nước bao gồm phương pháp thuyết phục, phương pháp cưỡng chế, phương pháp hành ph chính và.

luật sư tư vấn luật về thủ tục hành chính, quản lý hành chính: 1900.6568

Đang xem: Phương pháp quản lý nhà nước là gì

1. phương pháp quản lý hành chính nhà nước là gì?

– ịnh nghĩa: phương phap quản lý hành chynh nhà nước là cach thức thực hiện những chức năn, nhiệm vụ của bộ máy hành chính nhà nước, cach thức ể lý nhằm đạt được những hành vi xử sự cần thiết.

– Đặc điểm của phương pháp quản lý hành chính nhà nước :

+ phương phap quản lý hành chính nhà nước do các chủ thể quản lý hành chynh nhà nước (các cơ quan hành chynh nhà nước, can bộ, công chức nhc c thẩm quyề ước, can bộ, công chức nhà nước thẩm quyềc, can bộ, công chức nhc ccím quy ềc nước bộc) tiến hành ểc hiện chức nĂng, nhiệm vụ củ

This quy định.

2. những yêu cầu đối với phương pháp quản lý hành chính nhà nước:

– phương pháp quản lý phải có tính hiện thực.

Tham khảo: Một vài suy nghĩ về quan điểm thế giới quan Hồ Chí Minh

xem thêm: quản lý hành chính nhà nước là gì? Đặc điểm quản lý hành chính nhà nước?

– phương pháp quản lý phải có khả năng đem lại hiệu quả cao.

– phương pháp quản lý phải mềm dẻo và linh hoạt.

– phương pháp quản lý phải có tính sáng tạo.

3. những phương pháp quản lý hành chính nhà nước:

các phương pháp quản lý hành chính nhà nước bao gồm phương pháp thuyết phục, phương pháp cưỡng chế, phương pháp hành phưvàkin

3.1. phương pháp thuyết phục:

– Khái niệm: Thuyết phục làm cho ối ​​tượng quản lý hiểu rõ sựn cần thiết và tự giác thực hiện những hành vi nhất ịnh hoặc Tránh thực hi his nhữhữnh.

 • nội dung của phương pháp thuyết phục:
 • + phương phap thugết pHục do chủ thể quản lý hành chính nhà nước sửng dụng ểể tac ộng lên ối tượng quản lý nhằm thực hiện các chức nĂng và nhiệm vụ củn m.

  + bản chất của pHương phap thápyết phục làm cho ối ​​tượng quản lý hiểu riqu sựn cần thiết và tự giác thực hiện tráh thực hiện những hành vi nhất ịnh.

  xem thêm: cơ quan hành chính nhà nước – chủ thể quản lý hành chính nhà nước quan trọng nhất

  + phương phap thugết pHục ược thể hiện bằng những hoạt ộng như: giải thích, ộng viên, hướng dẫn, chứng minh … làm cho ối ​​tượng hiểu rõ v à giá c. /p>

  3.2. phương pháp cưỡng chế:

  – khái niệm: cưỡng chế là biện phap bắt buộc bằng bạo lực của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền ối với những ca nhân, tổ chức nhất ịnh trong những những trường trường trường chức đó phải thực hiện hay không thực hiện những hành vi nhất ịnh hoặc phải phục tùng những hạn chế về mặt tài s᷺n ho.

  • nội dung của phương pháp cưỡng chế:
  • + chủ thể ap dụng phương phapc cưỡng chế pHải là cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền Theo quy ịnh của phap luật như: cơ quan công an, ủy ban

   + ối tượng bị ap dụng các biện phapc cưỡng chế là ca nhân, tổ chức nhất ịnh trong những trường hợp phap phap luật quy ịnh như: ca nhân, tổc vi pha pha

   + biểu hiện của phương pháp cưỡng chế là buộc cá nhân, tổ chức phải chấp hành các quyết định đơn phương của chûû. Cụ thể là buộc ca nhân, tổ chức pHải thực hiện there are không thực hiện những hành vi nhất ịnh hoặc pHải pHục tùng những hạn chến nhất ịnh vềt mặt tài sản củ c. /p>

   – phân loại: có bốn loại cưỡng chế nhà nước: cưỡng chế hình sự, cưỡng chế dân sự, cưỡng chế kỷ luật và cư>ỡhng

   + cưỡng chế hình sự: là biện phapc cưỡng chế do cc cơ quanc có thẩm quyền ap dụng ối với những người có hành vi phạm tội hOặc bị tình nghi phạm tội.

   + cưỡng chế dân sư: là biện pháp cưỡng chế nhà nước do các cơ quan có thẩm quyền áp dụng ối với cá nhân hay tổc có vi. công dan.

   Tham khảo thêm: Cho vay chứng minh tài chính và những vấn đề liên quan

   xem thêm: nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước

   + cưỡng chế kỷ luật: là biện phapc cưỡng chế nhà nước do các cơ quan và người có thẩm quyền ap dụng ối với những can bộ công có hành vi vi phạm kỷ luật nh.This pháp luật…

   3.3. phương pháp hành chính:

   – khái niệm: phương pháp hành chính là phương thức tác động tới cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng quản lý bằng cách quy định trực tiếp nghĩa vụ của họ qua những mệnh lệnh dựa trên quyền lực nhà nước và phục tùng .

   – Đặc điểm của phương pháp hành chính

   + ặc trưng của pHương phap này là sự tac ộng trực tiếp của chủ thể quyn lên ối tượng quản lý bằng cach ơn phương quy ịnh nhiệm vụ pHương ộnh.

   + phương pháp này được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật. các quyết định hành chính được ban hành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chủ thể quản lý do pháp luật qu. Ví dụ: ChủCch Ubnd Các Cấp Chỉ ượC RA CHỉ THị, kiểm tra hoạt ộng của cc cơ quan, tổ chức, ca nhân trong khuôn khổ, chức năNg, quyền hạn của mình do phhap luật ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt ịt

   tóm lại, phương phan hành chính là pHương thức tac ộng ến ca nhân, tổ chức thuộc ối tượng quảng quy ịnh trực tiếp nghĩa vụa của hệhng àng àng.

   3.4. phương pháp kinh tế:

   – Khái niệm: phương phaph kinh tế là pHương phap tac ộng gián tiếp ến hành vi của các ối tượng quản thông qua việc sửng nhng ếòn bẩy kinh tười ộ ộ ộ ộ ộ ộ

   xem thêm: hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước

   – Đặc điểm của phương pháp kinh tế

   + đy là phương pháp tác ộng gián tiếp ến ối tượng quản lý thông qua lợi Ích kinh tế như việc quy ịnh chế ộ ộng, xửng.

   Xem thêm: Tại sao chữ &quotx&quot được dùng để ký hiệu ẩn số trong toán học?

   + phương pháp kinh tế được thể hiện trong việc sử dụng đòn bẩy kinh tế như: quyền tự chủ trong sản xuất, kinh doanh; chế ộ hạch toán kinh tế, chế ộ ộ thưởng … nhằm tạo điều kiện vật chất thuận lợi cho hoạt ộng có hiệu quảaqu. >

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *