Giải đáp cuộc sống

Quyết định hành chính là gì? Khái niệm, đặc điểm và phân loại?

Quyết định hành chính quy phạm là gì

quyết định hành chính là một trong những cụm từ pháp luật không còn xa lạ gì với cuộc sống thường ngày cũng như ph trong lĩc luật vửc tuy nhiên, không phải ai cũng nắm và hiểu được chính xác về khái niệm cũng như đặc điểm và các loại quyết định hành chính hi.

Khái niệm, đặc điểm và phân loại quyết định hành chính

tư vấn pháp luật về quyết định hành chính qua điện thoại: 1900.6568

Đang xem: Quyết định hành chính quy phạm là gì

như chúng ta đã biết quyết định hành chính có vai trò rất quan trọng và to lớn trong việc quản lý hành chính nhà nước. quyết định hành chính như một phương tiện dùng để đưa ra các đường lối chính sách đúng đắn, có giá trị giải pháp lý để giải quyết các vấn đề, các khúc mắc trong lĩnh vực hành chính khi thực hiện việc quản lý nhà nước của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. việc thực hiện áp dụng quyết ịnh hành chính đã góp phần rất quan trọng trong việc ưa phÁp luật vào ời sống ể giải quụcụcụcục t <. <

1. quyết định hành chính là gì?

quyết ịnh là văn bản quy phạm phap luật ược dùng ểể ban hành các biện phap, thể lệ thể nhằm thực hiện các chủr trương, chính lach của ảng, củn cac thó hành để giải quyết công việc hàng ngày của tổ chức, cơ quan.

vi dụ: quyết ịnh tặng thưởng huân chương, huy chương và các danh hiệu cao qualk choc ơn vị và ca nhân cụ thể của chủch tịch nước, thủng chính chíh phủ; thu hồi đất của chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh….

quyết ịnh hành chính là những quyết ịnh ược xác lập trong lĩnh vực quản hành chynh ể ể ện ý ền lực ơng của củh ụ ứ c à c à c à c à c à c à c à c à c à c à c ược nhà nước trao quyền, ược thực hiện trên cơ sở và ể ể Thi hành phap luật, Theo Trình tự và hình thức do phap luật quy ịnh hướng tới việc thực hi ện nhi

ví dụ về một số quyết định hành chính như : quyết định tăng lương, quyết định luân chuyển công tác….

2. Đặc điểm của quyết định hành chính:

vìết ịnh hành chynh vẫn có yếu tố cơn của một quyết ịnh nên quyết ịnh hành chính sẽco những ặc điểm chung củt quyết ị ị ịnh nh nh

+ quyết định hành chính mang tính quyền lực nhà nước:

xem thêm: quyết định hành chính là gì? phân biệt với các loại quyết định khác?

quyền lực nhà nước được thể hiện thông qua việc các cơ quan nhà nước ban hành ra các văn bản. tính quyền lực thể hiện rõ nhất ở nội dung của văn bản mà các cơ quan nhà nước ban hành ra. nội dung của quyết ịnh thể hiện rõ tính mệnh lệnh, ảm bảo nội dung của quyết ịnh phải ược thi hành kể cả là bằng những biệnng cưỡng chếc củc.

ngoài mặt nội dung thì tính quyền lực của nhà nước của quyết ịnh hành chính còn ược thă hiện qua hình thức quy cịa bởi lẽ tho quy ịnh thuộc nhà nước mới có quyền cácn ânh ứn ổ ề ứ ứ ứ ứ. theo mệnh lệnh để thực hiện các mục tiêu, lợi ích chung.

+ quyết định hành chính mang tính pháp lý:

tính pháp lý là những lý lẽ, lẽ phải theo pháp luật, giá trị pháp lý của quyết định bắt nguồn từ một sự viện. Đây là tính bắt buộc từ các quyết định do nhà nước ban hành. khi các quyết định được ban hành sẽ có tác động đến cơ chế điều chỉnh pháp luật, là phương thức được dùng để đưa rá các phương pháp, các hướng giải quyết những trường hợp, những vấn đề cụ thể chưa có cách giải quyết. Cũng từ đó, làm phat Sinh những quy phạm phap lật mới có hiệu lực phap phap phap từi đi đi ểm ban hành, hoặc là thay thế nhữtt ịnh cn ữ ữ ổ ổ ổ ổ manure tương tự trước đó.

ngoài hai đặc điểm chung nêu trên thì quyết định hành chính còn có những đặc điểm riêng biệt, chỉ quyết định hàn:</h

+ quyết định hành chính mang tính dưới luật:

nguồn gốc của quyết ịnh hành chính ược xuất phát từ các cơ quan mang tíh quyền lực nhà nước, do vậy khi các chú thể tại các cơ quan nhà nướ Ra Các văn bản quyết ịnh hành chynh thì các vĂn bản quyết ịnh hành chính ược ban hành này sẽ ược coi là các văn bản dưới luật và ược ti àn ưn ự ệ ư ư ư ư ư ư ượ ượ ượnh ượnh.

+ quyết định hành chính được ban hành bởi nhiều chủ thể

xem thêm: yêu cầu về tính hợp pháp, hợp lý của quyết định hành chính

thông thường các chủ thể trong cơ quan nhà nước cóc cóm quyền ược ban hành các quyết ịnh hành chynh là các chủ tại các ơn vị hành cater hành.

Tham khảo: Suối cá thần Cẩm Lương – nơi có nghìn con cá không ai dám bắt

+ quyết định hành chính có nhiều nội dung và mục đích phong phú, đa dạng

Đặc điểm này của quyết định hành chính xuất phát từ chính những đặc điểm thực tế mà các quyết định qu. Đó là các vấn đề trong xã hội, trong việc quản lý, điều khiển các vấn đề xã hội. không chỉ phong phú về mặt nội dung mà các quyết định hành chính còn đa dạng cả về mặt hình thức. các quyết định hành chính có những loại hình thức tiêu biểu như: nghị quyết, nghị định, quyết định, thông tư, cỉn

3. phân loại quyết định hành chính:

vệc phân loại quyết ịnh hành chynh là một việc vông quan trọng trong qua trình quản lý và điều hành hệ thống phap luật hành chính của nhà nước việt nam. việc phân loại sẽ giúp cho các chủ thể ban hành quyết ịnh hành chính cũng như các chủ thể, ơn vị tổ tổ chức, ca nhân ap dụng thực hiện sẽ không gặp nhiều khó khĂn khĂn Trong quá trì

cũng chính vì qết ịnh hành chính co nhiều ặc điểm tính chất nên việc phân loại các quyết ịnh hành chính cũng sẽ phải căn cứ vào các ặc đ

+ căn cứ và tính chất pháp lý thì quyết định hành chính được chia làm ba loại đó là:

thứ nhất quyết định hành chính chủ đạo

thứ hai quyết định hành chính quy phạm

xem thêm: vai trò của quyết định hành chính đối với hoạt động quản lý hành chính

thứ ba quyết định hành chính cá biệt.

+ căn cứ vào chủ thể có thẩm quyền ban hành thình thì quyết ịnh hành chính ược ban hành thành năm loại quyết ịnh hành chynh:ược

thứ ba quyết định hành chính của Ủy ban nhân dân do Ủy ban nhân dân các cấp ban hành;

thứ năm quyết định hành chính liên tịch.

trên đây lànn bộ những nội dung liên quan ến nội dung khái niệm, ặc điểm và pHân loại về quyết ịnh hành chính mà lật dương gia cung cấp cho bạn bạn ọc. hi vọng bài viết trên đây của chung tôi sẽ giúp ch bạn họcc f ược những thông tin hữu ích liên quan hành chính nói chung và các quy ịnh phap

xem thêm: phân biệt quyết định hành chính và nguồn của luật hành chính

tƯ vẤn mỘt trƯỜng hỢp cỤ thỂ:

tóm tắt câu hỏi:

phân loại quyết định hành chính căn cứ vào tính chất pháp lý. có phải chỉ có cơ quan hành chính mới được ban hành các quyết định hành chính không? tại sao? a chị giúp em với.?

Tham khảo: Xe không chính chủ có sang tên được không? Đi xe không sang tên chính chủ bị phạt bao nhiêu tiền?

luật sư tư vấn:

quyết ịnh hành chynh là một dạng quyết ịnh phap luật, là kết quả sự thển ý chí quyền lực của nhà nhc thông qua những hành vi của cc chủ ệc this. chynh nhà nước tiến hành theo một trình tự dưới những hình thức nhất ịnh theo ịnh phap luật, nhằm ưa ra những chủ trương,

là các biện phapp giải quyết công việc của chủ thể quản lý hành chính trước một tình huống đang ặt ra, là sự phản ứng của chủa thể quản lý hành chính nhà nhà n của nhà nước theo thẩm quyền do luật định.

quyết ịnh hành chynh là kết quảa sự thể hi or chí chíền lực nhà nước của cơ quan hành chynh nhà nước của những người cor vụ, ng ại ịi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấi ấ

theo khoản 1 Điều 3 luật tố tụng hành chính 2010 giải thích quyết định hành chính như sau:

xem thêm: quyết định cá biệt là gì? mẫu quyết định hành chính cá biệt?

”quyết ịnh hành chính là văn bản do cơ quan hành chynh nhà nước, cơ, tổ chức khác ho ho người có thẩm quyn trong các cơ quan, tổc cá. hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể “

các quyết định hành chính căn cứ vào tính chất pháp lý như sau:

+ thứ nhất, quyết định chủ đạo:

là loại quyết ịnh ềề ra chủ trương, ường lối, nhiệm vụ… có tíh chất chung, là công cụ ịnh hướng chiến lược thực hiện chức nĂng lãnh ạo của qui. các quyết định chủ đạo là cơ sở ban hành các quyết định quy phạm và cá biệt

+ thứ hai, quyết định quy phạm:

là quyết định trực tiếp làm thay đổi hệ thống quy phạm pháp luật hành chính. Trên cơ sở luật, phap phalnh các chủ thể có thẩm quyền sẽ ban hành các quy phạm chủm yếu nhằm cụ thể Hóa luật, phap phaph

+ thứ ba, quyết định cá biệt:

là quyết ịnh ược ban hành trên cơ sở các quyết ịnh ược ban hành trên cơ sở các quyết ịnh chủ ạo và quy phạm của cơ quan quan cấp trên hoặc củc củc củc củc củ việc cá biệt, cụ thể, chỉ có hiệu lực đối với các đối tượng cụ thể và chỉ được áp dụng một lần.

xem thêm: khi nào được khởi kiện quyết định hành chính?

Phan-loai-quyet-dinh-hanh-chinh

luật sư tư vn pháp lut hành chính qua tổng đài:1900.6568

theo quy ịnh của phap luật, chủ thể ban hành quyết ịnh hành chính rất rộng, không chỉ bao gồm các cơ quan hành chính nhà nước, mà còn các cơ quan, kiểm sát nhân dân, kiểm toán nhà nước, văn phòng qh, văn phòng chủ tịch nước; những người có chức vụ trong tổ chức chính trị – xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức được trao quyền thực hiện hoạt động quản lý nhà nước…

Tham khảo: ” Thức Ăn Gia Súc Tiếng Anh Là Gì ? Từ Điển Việt Anh Thành Phần Thức Ăn Gia Súc Là Gì

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *