Giải đáp cuộc sống

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì? Quy trình xử phạt vi phạm hành chính?

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì

trong đời sống có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nhưng không đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự. và ể ảm bảo an toàn trật tự xã hội cũng như tính răn đe ối với nhưng hành vi vi pHạm đó nhà nước lập ra những chế tài xử lý các hành vi vi phạm h.

tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. quyết định xử phạt vi phạm hành chính là gì?

quyết ịnh xử pHạt hành chính là văn bản ưa ra các chế tài xửt chạt cho những chủ thể có hành vi vi pHạm quy ịnh của phap luật và ở trong mức ộc ộ ối ối ối ối ối ối ốti p>

theo quy ịnh của luật xử lý vi phạm hành chynh thì thời hạn ra quyết ịnh xử phạt hành chynh của người thẩm quyn là không> qu200 ngày kể từ khi lập biên bản.

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong tiếng anh là decision to sanction administrative infractions.

– Đối với xe oto và các loại xe tương tự xe oto có những hành vi như:

không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của đèn báo, vạch kẻ đường; không chuyển hướng, nhường đường trong một số trường hợp được quy định cụ thể; không chấp hành các quy định về tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện khác biết; vi phạm các quy định về dừng xe, đỗ xe; vi phạm các quy định về biển báo của xe; vi phạm các quy định về còi xe trong khu dân cư và khu đô thị

vi phạm các quy định về chuyển làn xe hoặc các quy định về tín hiệu xe khi chuyển làn cho các phương tiện đang di chuyển khác biết; các quy định về tốc độ; số lượng người chở quá quy định…

– thẩm quyền ra quyết định xử phạt đối với người điều khiển xe moto xe gắn máy, xe điện và các loại xe tự tự>

với những hành vi không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo, vạch kẻ đường, các quy định về giữ khoảng cách; nhường đường; loui xe; số lượng người được chở trên xe; quy định về điều khiển xe khi tham gia giao thông: tốc độc, dàn hàng, tránh xe không đúng quy định; sử dụng đèn chiếu sáng; bấm coi; lắp đặt những thiết bị phát hiện tín hiệu ưu tiên không đúng quy định….

2. trường hợp nào không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính:

không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong những trường hợp sau đây:

a- những trường hợp không xử phạt vi phạm hành chính;

b- không xác định được đối tượng vi phạm hành chính;

d- cá nhân vi phạm hành chính chết, mất tích; tổ chức vi phạm hành chính đã giải thể, phá sản trong thời gian xem xét ra quyết định xử phạt;

e- chuyển hồ sơ vụ việc vi phạm có dấu hiệu tội phạm.

xem thêm: cưỡng chế hành chính là gì? cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính?

ối với trường hợp quy ịnh tại điểm a, b, c và d thì người có thẩm quyền không ra quyết ịnh xử pHạt vi pHạm hành chính nhưng có cr thể ra quyết ịnh tịch tịch tịch thu thu sung vu tang vật vi phạm hành chính thuộc loại cấm lưu hành và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Xem thêm:  Tần số quét thực và chỉ số hình ảnh trên TV có gì khác nhau?

quyết định xử phạt phải ghi rõ lý do không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tang vật bị tịch jue, tiêu hủy; biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng, trách nhiệm và thời hạn thực hiện.

3. quy trình xử phạt vi phạm hành chính:

* xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản: khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra người có thẩm quyềhthing bu hà ᙑ dứt hành vi vi phạm hành chính (1) → ra quyết định xử phạt (2) → thi hành quyết định xử phạt (3).

* xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản: khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính đang diễn ra người có thẩm quyền đang thi hành công vục bộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính (1) → Lập biên bản vi pHạm hành chynh (2) → tiến hành xác minh tình tit vục vi ịm vi ịm làm căn cứ xác định khung tiền phạt, thẩm quyền xử phạt (4) → giải trình (5):

→ chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm (6.1).

→ ra quyết ịnh xử pHạt vi phạm hành chính (6.2) → gửi, chuyển, công bố quyết ịnh xử pHạt vi phạm hành chính (7) chế thi hành quyết ịnh xử pHạt (9)

quy trình chi tiết như sau:

* xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản

xem thêm: thời hạn và thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chynh ược thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hình thức khác theo quy ịnh của phap

(2) Biểu mẫu quyết ịnh xửt vi pHạm hành chính không lập biên bản: mẫu quyết ịnh số 01 ban hành kèm thoughị ịnh số 81/20 phạm hành chính.

lưu ý: nếu trường hợp vi phạm hành chính ược phát hiện nhờ sửng dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật, nghiệp vụ thì pHải lập biên bản.

(3) cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. TRườNG HợP CAR NHâN, Tổ CHứC VI PHạM KHôNG CC KHả NăP TIềN PHạT TạI CHỗY THVì NộP TạI KHO BạC NHà NướC HOặC NộP Vào Tài Khoản của kho ược quyết ịnh x /p>

nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bịng chế thi hành quyết ịnh xửt và và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì ca nhân, tổc vi vim vim phải nộp thêm 0.055.

* xử phạt vi phạm hành chínhcó lập biên bản

(1) Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chynh ược thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hình thức khác theo quy ịnh của phap

(2) Khi phát hiện vi pHạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của mình, người có thẩm quyền đang thi hành công vụ pHải kịp thời lập biên bản, trừ trườr trường Hợp x xử lý vi phạm hành chính).

xem thêm: khiếu nại quyết định xử phạt vi phạm hành chính

– sau khi lập xong biên bản thì giao 01 bản cho cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính. trường hợp người chưa thành niên vi phạm hành chính thì biên bản còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

TRườNG HợP VI PHạM Hành Chynh Không Thuộc Thẩm Quyền Hoặc vượt qua Thẩm quyn xửt pHạt của người lập biên bản thì biên bản phải ược chuyển ngay ế người c ế

(3) Trong trường hợp cần thiết người có thẩm quyền xử phạt cor trach nhiệm xác minh các tình tiết vục vệc vi phạm hành chính (điều 59 luật xử vi phạm hà).

Xem thêm:  Chào mừng bạn quay trở lại Banthe247.com

(4) trong trường hợp cần xác ịnh giá trị tang vật vi phạm hành chính ểể làm căn cứ xác ịnh khung tiền phệt, thẩm ềiva.ing xửt, ng thời hạn tạm giữ tang vật ể ể xác ịnh giá trị không quá 24 giờ, kể từi đi đm ra quyết ịnh tạm giữ, trong trường h. luật xử lý vi phạm hành chính).

(5) Giải trình chỉ ap dụng hình thức xửt tước quyền sửng dụng giấy pHép, chứng chỉng hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉt ho Với Hành VI đó từ 15,000,000 ồng trở lên ối với ca nhân, từ 30,000,000 ồng trở lên ối với tổ ch ᬻ c thâccc corc có hai hình thức giải trình phạt vi phạm hành.

giải trình bằng văn bản, trong thời hạn không 05 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chynh cá nhân, tổc vi vi vi phạm hành chính. TRườNG HợP Vụ VIệC CO NHIềU TìNH TIếT PHứC TạP THì NGườI COR THẩM quyền có thể gia hạn thêm không qua 05 ngày theo ề nghị của ca nhân, tổc vi phạm.

– giải trình trực tiếp, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính ca nhân, tổ chức vi phạm hành thẩm quyền xửt phạt vi phạm hành chính. người có thẩm quyền xử phạt phải thông báo bằng văn bản cho người vi phạm về thời gian và địa điểm tổ chức phiên giải trình trực tiếp trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của người vi phạm và tổ chức phiên giải trình trực tiếp. việc giải trình trực tiếp được lập thành biên bản và phải có chữ ký của các bên liên quan.

xem thêm: quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

(6.1) Chuyển hồ sơ vụ vi pHạm có dấu hiệu tội pHạm ể Truy cứu trach nhiệm hình sự, khi xem xét vụ vi pHạm ể quyết ịnh xử pHạt vi phạm hành chính, hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xửt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tống tụng hình sự và thông báo bằng văn bản cho c a nhân v v.

(6.2) Trong Thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản vi pHạm hành chính người có thẩm quyền xửt vi phạm hành chính pHải ra quyết ịnh xử pHạt vi phạm hành chính. Ối với vụ vệcco nhiều tình tiết phức tạp hoặc ối với vục việc thuộc trường hợp giải trình thì thời hạn ra quyết ịnh xửt tối đa là 30 ngày, kể n. trường hợp vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp và thuộc trường hợp giải trình mà cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ thì người có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc phải báo cáo thủ trưởng trực tiếp xin gia hạn, thời hạn gia hạn không được quá 30 ngày. nếu quá thời hạn người có thẩm quyền xử phạt không ra quyết ịnh xử phạt nhưng vẫn quyết ịnh áp dụng biẫn pháp ẫc pháp ả quyết ịnh xử pHạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừng hợp trong quyết ịnh có quy ịnh ngày có hiệu lực khác (điều 67, 68 luật xử lý vi phạm hành).

+ mẫu quyết định số 02 ban hành kèm theo nghị định số 81/2013/nĐ-cp.

(7) Trong Thời Hạn 02 Ngày Làm Việc, Kể Từ Ngày ra quyết ịnh xử pHạt vi phạm hành chính, ngườic có thẩm quyền đã ra quyết ịnh xửt phạt phải gửi quiết ị xử phạt, cơ quan jue tiền phạt và cơ quan liên quan khác (nếu có) để thi hành (Điều 70 luật xử lý vi phạm hành chính).

Xem thêm:  Phình tuyến giáp đa hạt là gì? Nguyên nhân, dấu hiệu & cách điều trị

– Trong trường hợp ca nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính ở ịa Bàn cấp tỉnh này nhưng cư trú, đegon trụ sở ở ịa Bàn bị xử phạt thì quyết ịnh xử phạt ược chuyển ến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở ở ểh; NếU nơi ca nhân cư Trú, tổ chức đong trụ sở không cơ quan c cùng cấp thì quyết ịnh xử pHạt ược chuyển ến ubnd cấp huyện ể ể ổc thi hành. Trong trường hợp vi pHạm hành chính xảy ra ở ịa bàn cấp huyện này nhưng ca nhân cư trú, tổc đong trụ sở ở ịa bàn cấp huyện khác và thuộc phạm ở, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả , hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, hả, mả. lánh mà việc đi lại gặp khó khăn và cá nhân, tổ chức vi phạm không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt tại nơi bị xử phạt thì quyết định xử phạt được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành (Điều 71 luật xử lý vi phạm hành chính).

trường hợp vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; dược; khám bệnh, chữa bệnh; lao dong; xây dựng; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm and tế; bảo vệ môi trường; thu; Chứng Khoán; sở hữu trí tuệ; đo lường; Sản xuất, Buôn Bán Hàng giả mà gây hậu quản hoặc gây ảnh hưởng xấu về dư luận xã hội thì cơ quan của người cóco thm quhijs bao của cơ quan qua phạm hành chính về việc xử phạt (điều 72 luật xử lý vi phạm hành). <

(8) Cá nhân, tổ chức bị xử pHạt vi phạm hành chính phải chấp hành quyết ịnh xửt phạt trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận quyết ịnh xử pHạt vi phạm hà; Trường Hợp quyết ịnh xử pHạt vi pHạm hành chynh cor ghi thời hạn thi hành nhiều hơn 10 ngày thì thực hiện Theo thời hạn đó (điều 86 luật xử lý vi phạm hành chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy chy.

(9) Trường hợp ca nhân, tổ chức bị xử pHạt vi phạm hành chính không tự nguy ện chấp hành quyết ịnh xử thì tiến hành cưỡng chếng ạt ật đttt (đttt >

xem thêm: mẫu quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính (28/qĐ-hbqĐxp)

+ thẩm quyền cưỡng chế thi hành quyết ịnh xử pHạt ược quy ịnh tại khoản 1, điều 87 luật xử lý vi pHạm hành chính, người thóm quyền cếng chế con con. việc giao quyền chỉ ược thực hiện khi cấp trưởng vắng mặt và pHải ược thể hiện bằng văn bản, trong đó xác ịnh rõ pHạm vi, nội dung, thờ

+ trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết ịnh xử phạt vi phạm hành chính ược quy ịnh tại nghị ịnh số 166/201 2013/nđ-cp ngày 12/11/2013 Củnh Phủh ề ề ề ề ề ề hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *