Giải đáp cuộc sống

Nên sử dụng sàn nhựa hèm khóa hay sàn nhựa dán keo ?