Giải đáp cuộc sống

Sổ đỏ, Sổ hồng là gì? 9 điều cần biết về Sổ đỏ, Sổ hồng

Sổ đỏ là gì sổ hồng là gì

1. sổ đỏ, sổ hồng là gì?

sổ đỏ là từ mà người dân thường dùng để gọi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dựa theo màu sắc hửch n; pháp luật đất đai từ trước tới nay không quy định về sổ đỏ, sổ hồng.

tùy theo từng giai đoạn, ở việt nam có các loại giấy chứng nhận như:

+ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở;

+ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.

từ ngày 12/10/2009, bộ tài nguyên và môi trường ban hành mẫu giấy chứng nhận mới ap dụng chung trên pHạm vi cảc với tên gọi giấy chứng nhn ận ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ ấ . sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận có bìa màu hồng).

hiện no, luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành kế thừa tên gọi giấy chứng nhận mới. khoản 16 Điều 3 luật Đất đai 2013 nêu rõ:

“Giấy chứng nhận quyền sửng ất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liền với ất là chứng thap pust , quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với ất”.

tóm lại, sổ đỏ là giấy chứng nhận có bìa màu đỏ; sổ hồng gồm 02 loại: sổ hồng theo mẫu cũ (ược cấp trước ngày 10/12/2009) và sổng hồng mới có màu hồng canh sen – hiện nay, người dân đang ượang ược cấp loạ

sổ ỏ, sổng là cach gọi pHổ biến của người dân dùng ể chỉ giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ấ /p>

2. sổ đỏ hay sổ hồng có giá trị hơn?

như đã phân tích ở trên, sổ ỏ, sổ hồng ều là giấy chứng nhận về nhà ất nên giá trị của nó cần ược xét dưới 02 góc ộ khcc nhau:

– Giá trị phap phap: sổ ỏ ỏ, sổ hồng có giá trị phap phap nHư nhau vì ều là chứng thư phap phap phap phap ược cơ quan nhà nướcc cóc cóc quyền cấp cho người sửng ất, ngườ. /p>

– giá trị thực tế: không phân biệt được vì phụ thuộc vào giá trị tài sản được chứng nhận.

ví dụ: ông a ược cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ất cho thửa ất nông nghiệp 1000m2 (giấy chứng nhận có bìa màu ỏ), ông b mua chung cư và ược cấc cấ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (giấy chứng nhận có bìa màu hồng).

Trong Trường Hợp này nếu Có so Sánh Thì Cóc thể 1000m2 ất nông nghiệp khi chuyển nhượng thì số tiền nhận ược không bằng số tiền bán căn hộ chung cư. <

3. không bắt buộc đổi sổ đỏ sang sổ hồng

khoản 2 Điều 97 luật Đất đai 2013 quy định:

“giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy ịnh của phap luật về ất đai, phap luật về nhà ở, phap luật về xây dựng trước ngày 10 thang 12 năm 2009 vẫn có giá trị phap phap phap và không phảnô ổi sang sáng. dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật này.”

Xem thêm:  12 Từ Đẹp Nhất Trong Tiếng An Nhiên Tiếng Anh Là Gì, An Yên Là Gì

như vậy, luật ất đai không bắt buộc ổi giấy chứng nhận có bìa màu ỏ và sổ hồng cũ sag sổ hồng mới ).

4. Điều kiện để được cấp sổ đỏ

điều kiện cấp giấy chứng nhận giữa các thửa ấtc có thể không giống nhau vì mỗi thửa ất eC nguồn gốc, tình trạng sửng ất là khác nhau.

trường hợp 1: có giấy tờ về quyền sử dụng ất theo quy ịnh tại điều 100 luật ất đai 2013 và điều 18 ịngh1-4.3/nghđ 4.

TRườNG HợP 2: KHôNG Có GIấY Tờ Về QUềN Sử DụNG ấT (đA số thửa ất mà hộ gia đình, ca nhân đang sử Dụng hiện chưa ược cấp gis sửng ấNg ất).

xem chi tiết: Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất có giấy tờ và đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

5. hồ sơ, thủ tục cấp sổ đỏ lần đầu

* hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lần đầu

căn cứ khoản 1 Điều 8 thông tư 24/2014/tt-btnmt, hộ gia đình, cá nhân phải chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với các loại giấ au t:

– Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận theo mẫu số 04a/Đk.

– chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

ngoài 02 loại giấy tờ trên thì tù thuộc vào nhu cầu đĂng ký quyền sửng dụng ất hoặc quyền sở hữu tài sản gắn liền với ất hoặc c c and ềnd ấnd ớnd ớnd ớnd ớnd ớnd ớnd ấnd ấnd ấnd ấnd ềnd ềnd ềnd bị giấy tờ chứng minh theo từng trường hợp, cụ thể:

– TRườNG HợP đăNG Ký qền sử DụNG ấT thì phải nộp một trong các loại giấy tờ quy ịnh tại điều 100 luật ất đai nĂm 2013 và điều 18 ngh ị ịnh 43/n.

– TRườNG HợP đăNG ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với ất thì phải có giấy tờ chứng minh quyn sở hữu tài sản đó (Thông thường tài sản cần

TRườNG HợP đăNG Ký về qền sở hữu nhà ở HOặC Công trình xây dựng thì pHải có sơ ồ nhà ở, sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở, công trình đã xây dựng).

lưu ý: Theo Khoản 9 điều 7 Thông tư 33/2017/tt-btnmt, người nộp hồ sơ ề ề nGhị cấp giấy chứng nhận ược lựa chọn nộp bản sao ho

– nộp bản chính giấy tờ.

* thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu

bước 1. nộp hồ sơ

cách 1: hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại ubnd xã, phường, thị trấn nơi có đất nếu có nhu cầu

cách 2: không nộp tại ubnd xã, phường, thị trấn

Xem thêm:  Quản trị nhân sự

– nếu địa phương chưa thành lập bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai.

– ối với ịa phương đã tổc chức bộ pHận một cửa ể tiếp nhận và trảt kết quả thủ tục hành chynh thì nộp tại bộ pHận một cửa cấp huyện.

bước 2: tiếp nhận hồ sơ

bước 3: giải quyết yêu cầu

trong bước này người dân chỉ cần lưu ý vấn đề sau:

– khi nhận ược thông báo của chi cục thuế thì hộ gia đình, ca nhân co-nghĩa vụ đong cac Khoản tiền thông báo như: lệ pHí cấp giấy cheứng nhận ền ền ề , ttent sử, ttent sử, ttent sử, ttent sử, ttent. trước bạ, phí thẩm định hồ sơ (nếu có).

– khi nộp tiền xong thì giữ hóa đơn, chứng từ để xác nhận việc đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và xuất trình khi ụng n.

lưu ý: chỉ được nhận giấy chứng nhận khi đã nộp xong các khoản tiền, trừ trường hợp ghi nợ tiền sử dụng đt.

bước 4. trả kết quả

6. thời gian cấp sổ đỏ mất bao lâu?

khoản 40 Điều 2 nghị định 01/2017/nĐ-cp, thời gian giải quyết được quy định như sau:

– không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày với các xã miền núi, hải ảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều ều ệ kiện.

– thời gian trên không tính các khoảng thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật; thời gian trưng cầu giám định.

7. chi phí làm sổ đỏ giữa các thửa đất là khác nhau

Tù thuộc vào thửa ất có giấy tờ there are không có giấy tờ về quyền sửng ất, diện tích, nguồn gốc, loại ất,… mà số tiền phải nộp khi ược cấp cấp cấ khác nhau.

trường hợp 1: có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo khoản 1 Điều 100 luật Đất đai 2013

nếu hộ gia đình, ca nhân có giấy tờ vền sử dụng ất theo quy ịnh tại khoản 1 điều 100 luật ất đhai 2013 và đuều 18 nghnh ịnh 43/2014/2014 nộp tiề khi đó, người dân chỉ phải nộp lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận, phí thẩm định hồ sơ (chỉ một) tht

trường hợp 2: không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

xem chi tiết: 4 khoản tiền phải nộp khi làm sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

8. sổ đỏ đứng tên một người vẫn có thể là tài sản chung

khoản 4 Điều 98 luật Đất đai 2013 quy định:

Trantaje chồng thì pHải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng ất, quyền sở hữu nhà ở vài tài sản khác gắn liền với ấi ấ người .”

Xem thêm:  PHÂN BIỆT HÀNG CHỈ ĐỊNH VÀ HÀNG THƯỜNG

như vậy, dù quyền sử dụng ất hoặc quyền sửng ất, quyn sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ất hoặc quyn sở hữu nhà tàn sản sớn ềt ợc. và chồng nhưng nếu vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người thì được đứng tên một người. hay nói cách khác, giấy chứng nhận đứng tên một người vẫn có thể là tài sản chung.

xem thêm: nhà đất của vợ chồng: 7 điều phải biết để không bị thiệt

9. sổ đỏ, sổ hồng không phải là tài sản

Để giải đáp cho khẳng định sổ đỏ, sổ hồng không phải là tài sản cần xem xét các căn cứ sau:

* các dạng và thuộc tính tài sản

Điều 105 bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

2. tài sản bao gồm bất động sản và động sản. bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai”.

theo đó, tài sản gồm 04 dạng là: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

tại điều 115 bộ luật này cũng giải thích quyền tài sản là quyền trị giá ược bằng tiền, bao gồm quyền tài sản ối với ối tượng quyn sởt hữt à, t à. /p>

dù pháp luật không có điều khoản nào quy ịnh hay giải thích cụ thể về thuộc tính của tài sản nhưng từc tiễn giết ịh t,quy

– with người có thể chiếm hữu được.

– Đáp ứng nhu cầu tinh thần hoặc vật chất cho chủ thể.

– phải có thể trị giá được thành tiền và là đối tượng trong trao đổi tài sản.

– khi chúng không còn tồn tại thì quyền sở hữu bị chấm dứt (đối với đất là quyền sử dụng).

*giấy chứng nhận là chứng thư pháp lý để nhà nước xác nhận quyền

khoản 16 Điều 3 luật Đất đai 2013 quy định:

“Giấy chứng nhận quyền sửng ất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ất là chứng thap pust ất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với ất ”.

tÓm lại, giấy chứng nhận không phải là tài sản vì khi giấy chứng nhận không tồn tại (bị cháy, hủy hoại, …). There are nói cach khác, Giấy chứng nhận là chứng thư phap phap phap ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

kết luận: sổ ỏ, sổ hồng thực chất là chứng thư phap phap phap ể nhà nước xác nhận quyền sửng dụng ất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn vớtềtềt t. trong phạm vi bài viết, tác giả nêu lên một số điều mà người dân cần nắm rõ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp c

nếu bạn đọc có vướng mắc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ nhanh nhất.

>> xem thêm các chính sách mới về đất đai tại đây

>> sang tên sổ đỏ: hồ sơ, thủ tục và chi phí thực hiện

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *