World

Sở Giáo dục là gì? Chức năng, nhiệm vụ của Sở Giáo dục?

Sở giáo dục là gì

Sở giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo ở từng địa phương. Tại bài viết này, Luật Dương Gia sẽ cung cấp cho người đọc những thông tin liên quan đến cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở giáo dục.

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT

Luật sư tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Sở Giáo dục và Đào tạo là gì?

Sở Giáo dục và Đào tạo là tên gọi chung của cơ quan chủ quản giáo dục tại địa phương (cơ quan giáo dục cấp tỉnh) của Việt Nam – đứng đầu là Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở giáo dục tiếng Anh là: “Department of Education and Training”.

Xem thêm: Trách nhiệm của Giám đốc sở Giáo dục và đào tạo

2. Vị trí và chức năng của Sở giáo dục và đào tạo:

– Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Xem thêm:  Gậy đánh golf tiếng Anh là gì? Cách ... - International Golf Academy

– Sở Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm: Phúc khảo bài thi trung học phổ thông chuyên

3. Nhiệm vụ quyền hạn của Sở giáo dục và đào tạo:

4. Phòng giáo dục và đào tạo:

Tên tiếng Anh của Phòng giáo dục và đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếng Anh là: “Department of Education and Training”.

Vị trí chức năng Phòng giáo dục và đào tạo

– Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về giáo dục ở địa phương theo quy định của pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ và các quy định khác của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xem thêm:  10+ kiểu tóc cho bà bầu và lưu ý khi đi làm tóc cho bà bầu

Nhiệm vụ quyền hạn Phòng giáo dục và đào tạo

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]