Giải đáp cuộc sống

Công trình xây dựng là gì? Thẩm định giá công trình xây dựng

Thẩm định công trình xây dựng là gì

(TDVC ịNH GIÁ Công Trình Xây DựNG) cơ sở đóng vai trò hết sức quan trọng đối với kinh tế quốc dân và hội nhqu tp. vì vậy thẩm ịnh giá công trình xây dựng chynh xác ược đánh giá là vô cùng quan trọng phục vụ nhiềc đich ối ầ ổ ổ ư ư. …

thẩm ịnh giá công trình xây dựng là việc cơ quan, tổ chứcc cor cức nĂng thẩm ịnh giá xác ịnh giá trịng tiền của các loại công trình xây dựy dựy tại một địa điểm, thời điểm nhất định, phục vụ cho mục đích nhất định theo tiêu chuẩn thẩm định giá.

cÓ thỂ bẠn quan tÂm

 • tổng quan về thẩm định giá
 • thẩm định giá động sản
 • thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • thẩm định giá dự án đầu tư
 • thẩm định giá tài nguyên
 • thẩm định giá tài sản vô hình
 • 1. công trình xây dựng là gì?

  công trình xây dựng là sản pHẩm ược tạo then bởi sức lao ộng của with người, vật liệu xây dựng, thiết bịp ặt vào công t trnnh, ược li trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. công trình xây dựng bao gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác (theo Điều 3 luật xây dựng 2014).

  công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, đh; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, tiêu; đê, kè và các công trình tương tự khác.

  2. phân loại công trình xây dựng

  công trình xây dựng được phân chia thành các loại khác nhau phụ thuộc vào công năng sử dụng và việc phân cấp.

  theo tính chất kết cấu, công trình được phân thành các loại gồm: nhà kết cấu dạng nhà; cầu, đường, hầm, cảng; trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, kè; kết cấu dạng đường ống; các kết cấu khác;

  theo quy ịnh tại nGhị ịnh 46/2015nđ-CP vền lý chất lượng và công trình xây dựng sẽ ược phân cấp và pHân loại trên cơ sở công nĂng sẽng c c. :

  2.1. công trình dân dụng

  ầu tiên là công trình dân dụng, trong đó sẽ bao gồm nhiều công trình ược gom thành nhóm công trình dân dụng như công trình nhà ở bao gồm cảm cảm cảm công cộng như xây dựng trường, trạm, nhà công cộng, công trình thương nghiệp, công trình khách sạn, nhà nghỉ hay nhà nhằm mục đích phục vụ giao thông, thông tin liên lạc, ngoài ra những công trình như nhà ga, bến xe cũng thuộc công trình dân dụng, các công trình trạm thu phát sóng, truyền hình, truyền thanh hay công trình thể thao.

  2.2. công trình công nghiệp

  công trình xây dựng còn có loại công trình công nghiệp nó bao gồm những hạng mục công trình khai thác dầu khí, khai thác than hay công trình khai thác quặng, công trình công nghiệp điện tử, công trình dành cho công nghiệp nhẹ, công nghiệp xây dựng, sản xuất, công trình phục vụ công nghệ điện tử – tin hoc, năng lượng, công trình phục vục phẩtr. luyện kim.

  2.3. công trình giao thông

  ngoài ra trong công trình xây dựng còn có loại công trình giao thông gồm những hạng mục như công trình sân bay, bến bãi, công thnh cầu, công trìn.

  2.4. công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

  loại công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn gồm công trình thủy lợi như công trình hồ nước, công trình đập, trạm bơm nước, công trình đường ống dẫn nước, mương, công trình kênh rạch, công trình chăn nuôi , trồng trọt, thủy sản và các công trình nông nghiệp khác.

  2.5. công trình hạ tầng, kỹ thuật

  bên cạnh đó còn có loại công trình hạng, kỹ thuật nó bao gồm những công trình như sau công trình dùng ể xử lý nước thải, dùng cấp nước, thijng, bherm, bherm, bherm, c. chôn, lấp xử lý rác thải công trình có công năng chiếu sáng đô thị.

  2.6. công trình xây dựng quốc phòng

  loại công trình xây dựng quốc pHòng, a ninh đó là những công trình ược thực hiện trên cơ sở nguồn vốn của bộ công an hare là bộc quốc, công trình nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh nh /p>

  ối với những công trình mà chưa xác đinh there đưa ra để xác định công trình đó thuộc loại công trình gì trong các nhóm công trình theo quy định.

  3. hồ sơ yêu cầu thẩm định giá

  • giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
  • giấy phép xây dựng
  • các hợp đồng thi công
  • bản vẽ, hồ sơ thiết kế
  • bản vẽ hoàn công
  • hồ sơ dự toán công trình
  • biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình
  • 4. quy trình thẩm định giá công trình xây dựng

   quy trình thẩm ịnh giá ược tuân thủ Theo Tiêu chuẩn thẩm ịnh giá việt nam số 05 “quy trình thẩm ịnh giá ‘ược ban hành kèm Theo Thông tư số 28/2015/TT-BTC bộ trưởng bộ tài chính.

   • bước 1. xác ịnh tổng quát về công trình xây dựng cần thnm ịnh giá và xác ịnh giá trị thị trường hoặc phi thị Trường làm cơ sở thẩm ịnh giá
   • >/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/li>/ li>/li>/li>/li>/li>/li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li> li > li> li> li> li> li> li> li> gi.

   • bước 2. lập kế hoạch thẩm định giá.
   • bước 3. khảo sát thực tế, jue thập thông tin.
   • bước 4. phân tích thông tin.
   • bước 5. xác định giá trị công trình xây dựng cần thẩm định giá.
   • bước 6. lập báo cáo kết quả thẩm định giá, chứng thư thẩm định giá và gửi cho khách hàng, các bên liên quan.
   • 5. phương pháp thẩm định giá công trình xây dựng

    ối với từng loại công trình, hồ sơ pháp lý thu thập ược thẩm ịnh viên sẽ ưa ra các cách tiếp cận và phương phám. hiện nay để thẩm định giá công trình xây dựng thẩm định viên thường áp dụng các phương pháp bao gồm: phương pháp so sánh, phương pháp chi phí tái tạo, phương pháp chi phí thay thế, phương vốn hóa trực tiếp, phương pháp dòng tiền chiết khấu. ngoài ra để thẩm định giá từng loại công trình xây dựng thẩm định viên tham khảo suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình để ước tính giá trị công trình xây dựng.

    5.1. phương pháp so sánh

    thẩm định giá công trình xây dựng bằng phương pháp so sánh là thẩm định giá công trình xây dựng dựa trên cơ sở phân tích mức giá của các công trình tương tự với công trình xây dựng cần thẩm định giá đã giao dịch thành Công Hoặc đang MUA, Bán Trên Thị Trường vào Thời điểm cần thẩm ịnh Giá Hoặc Gần với thời điểm cần thẩm ịnh giá ểc tíg và xác ịnh

    5.2. phương pháp chi phi tái tạo

    phương pháp chi phí tái tạo là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của công trình xây dựng thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí tái tạo ra công trình giống hệt với công trình xây dựng thẩm định giá theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của tài sản thẩm định giá. phương pháp chi phí tái tạo thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

    5.3. phương pháp chi phí thay thế

    phương pháp chi phí thay thế là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của công trình xây dựng thẩm định giá dựa trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí thay thế để tạo ra một công trình xây dựng tương tự công trình xây dựng thẩm định giá có cùng chức năng, công dụng theo giá thị trường hiện hành và giá trị hao mòn của công trình xây dựng thịm. phương pháp chi phí thay thế thuộc cách tiếp cận từ chi phí.

    5.4. phương pháp vốn hóa trực tiếp

    phương pháp vốn hóa trực tiếp là phương pháp thẩm định giá xác định giá trị của công trình xây dựng thẩm định giá dựa trên cơ sở quy đổi dòng thu nhập thuần ổn định hàng năm dự kiến ​​​​có được từ tài sản về giá trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất vốn hóa phù hợp. phương pháp vốn hóa trực tiếp thuộc cách tiếp cận từ thu nhập.

    5.5. phương pháp chi phí dòng tiền chiết khấu

    pHươNG PHAPP HÁNG TIềN CHIếT KHấU Là pHươNG PHAPP THẩM ịNH GIÁ XAC ịNH GIÁ TRị CủA CôNG TRINH XâY DựNG THẩM ịNH GIÁ DựA TRên cơ trị hiện tại thông qua việc sử dụng tỷ suất chiết khấu phù hợp. phương pháp dòng tiền chiết khấu thuộc cách tiếp cận từ thu nhập.

    5.6. phương pháp thặng dư

    pHươNG PHAPP THặNG Dư Là pHươNG PHAPP ịNH GIÁ CôNG TRINH XâY DựNG TRRên Cơ Sở ướC TINH GIÁ TRị Công Trình Xây DựNG SAU KHI đÃ-TRIP (CảO, SửC đC đ phương pháp thặng dư chủ yếu được áp dụng trong định giá công trình xây dựng có tiềm năng phát triển, cải tạo.

    6. công ty thẩm định giá công trình xây dựng uy tín

    thẩm định giá thành Đô hiện là công ty thẩm định giá công trình xây dựng hàng đầu và uy tín tại việt nam. thành Đô là đối tác đáng tin cậy và lựa chọn hàng đầu trong việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá công trình xây dựng tại các ngân hàng, tổ chức, doanh nghiệp… thời gian qua, thẩm định giá thành Đô được thị trường biết đến là công ty thẩm định giá uy tín hàng đầu tại việt nam với các dịch vụ thẩm định giá bất địng sản nói chung và gi thẩn; thẩm định giá doanh nghiệp; thẩm định giá dự án đầu tư; thẩm định giá tài nguyên mỏ khoáng sản; thẩm định giá tài sản vô hình

    trải qua một quá trình phát triển, (tdvc) đã khẳng định được vị thế, tạo dựng được uy tín; thương hiệu vững vàng, lòng tin đối với khách hàng và được các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quản lý nhà nước đánh giá cao. năm 2021 thành Đô được vinh danh là top 10 thương hiệu thẩm định giá nổi tiếng châu Á – thái bình dương; năm 2020 thành Đô được vinh danh “thương hiệu đất việt uy tín 2020”, “thương hiệu tin cậy 2020”; năm 2019, (tdvc) vinh dự được chứng nhận “thương hiệu – nhãn hiệu độc quyền uy tín 2019”; . Bên cạnh đó tdvc ap dụng tiêu chuẩn quốc tế iso 9001: 2015 cho hệng quản lý chất lượng trong dịch vụm thẩm ịnh giá (bất ộng sản, giá trị doanh nghiệp, may dựng) góp phần quan trọng giúp khách hàng có những quyết định chính xác trong việc đầu tư, kinh doanh và mua bán minh bạch trên thị trường.

    bên cạnh đó cùng hệ thống thẩm định giá rộng khắp cả nước: hà nội, Đà nẵng, tp. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải pHòng, quảng ninh, bắc ninh, bắc giang, thati bình, nam ịnh, this nguyên, tuyên quang, Thanh Hóa, Khánh Hòa, An Giang, Lâm đtồàn Strong Kh. chắc chắn sẽ đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu thẩm định giá của quý khách hàng tong tr. Thành đô với chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế iso 9001: 2015 cho hệng quản lý chất lượng trong dịch vụm thẩm ịnh giá sẽ góp pHần quan trọng giúp khách hàng Co những quyết q minh bạch trên thị trường trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ ngày nay.

    bạn đang đọc bài viết: “công trình xây dựng là gì? thẩm định giá công trình xây dựng” tại chuyên mục tin thẩm định giá của công ty cổ phần thẩm định giá thành Đô.

    liên hệ thẩm định giá: 0985 103 666 0906 020 090

    website: www.thamdinhgiathanhdo.com

Xem thêm:  Sinh ngày 7/1 là cung gì - Bói ngày sinh luận tính cách, tình yêu, sự nghiệp
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *