World

THỜ CÚNG TỔ TIÊN Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Thờ cúng tổ tiên tiếng anh là gì

THỜ CÚNG TỔ TIÊN Tiếng anh là gì – trong Tiếng anh Dịch

Ví dụ về sử dụng Thờ cúng tổ tiên trong một câu và bản dịch của họ

Mọi người cũng dịch

Thờ cúng tổ tiên là phổ biến và các linh hồn của người chết,

như các vị thần bản thân, đang dịu với các dịch vụ.

Ancestral worship is common and the spirits of the dead,

like the gods themselves, are appeased with offerings.

Bản chất việc thờ cúng tổ tiên của người Việt là từ niềm tin

người sống cũng như người chết đều có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ cho nhau.

The essence of ancestor worship from the Vietnamese people is the trust of living

as well as the deaths are closely related and support each other.

Trong tín ngưỡng văn hoá đó, thờ cúng tổ tiên là tín ngưỡng quan trọng

nhất của người Kinh.

Pút tồng( Tết nhảy) của người Dao Đỏ ở Lào Cai là nghi lễ

quan trọng nhất trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của đồng bào.

The Red Tail(Red Tail) of the Red Dao in Lao

Cai is the most important ritual in the ancestor worship of the people.

Việc thờ cúng tổ tiên là một tập tục phổ

biến của người Trung Quốc và lễ hội Thanh Minh trong lần trăng tròn thứ hai được đa số quan sát.

Ancestral worship is a common practice of the Chinese

and the Qingming Festival during the second full moon is observed by the majority.

Ngoài ra, có một số người từ chối nhãn hiệu tôn giáo nhưng

vẫn thực hành các nghi lễ truyền thống như thờ cúng tổ tiên.

In addition, there some people who decline religious labels but

still practice traditional rituals like ancestor worship.

Mong muốn phải có“ con trai để thờ cúng tổ tiên, nối dõi, chăm sóc cha mẹ khi già yếu” vẫn còn

Xem thêm:  15 Cách xả xui buôn bán ế ẩm trong kinh doanh đơn giản - PosApp

khá phổ biến ở các gia đình.

quite common in Vietnamese families.

Nó chủ trương chung sống hài hòa,

sống đơn giản và thờ cúng tổ tiên và thiên nhiên.

Trọng tâm cho Tháng âm hồn là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, nơi mà theo truyền thống hiếu thảo của con cháu đối vớitổ

Intrinsic to the Ghost Month is ancestor worship, where traditionally the filial piety of descendants

extends to theirancestors even after their deaths.

Người Việt Nam thường có những phong tục truyền thống trong ngày Tết như thờ cúng tổ tiên, tặng tiền mừng tuổi cho người già

và trẻ em, nấu những món ăn truyền thống, trang hoàng nhà cửa và nhiều phong tục độc đáo khác.

There are many customs practiced by Vietnamese during Tet, such as ancestral worship, giving away lucky money to children and elderly people,

cooking traditional food, decorating the house, and many other unique customs.

Thờ cúng tổ tiên là sai lầm bởi vì nó trái với những lời

cảnh báo cụ thể của Đức Chúa Trời về việcthờ phượng, và nó tìm cách thay thế Đức Chúa Giê- xu Christ là Đấng Thánh Trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người.

Ancestor worship is wrong because it goes against God’s specific

warnings about suchworship, and it seeks to replace Jesus Christ as the Divine Mediator between God and mankind.

Tại Hội An, cũng như nhiều địa phương khác của Việt Nam, các dòng họ đều có nơi thờ cúng tổ tiên, được gọi là miếu tộc hay nhàthờ họ.

In Hoi An, as in many other parts of Vietnam, the clans have ancestor worship places, known as the clan house or the church.

Các vùng nông thôn và các thị trấn nhỏ giữ lại các lễ kỷ niệm truyền thống hơn các thành phố,

chẳng hạn như đốt pháo hoa, thờ cúng tổ tiên, và điệu múa rồng.

Xem thêm:  Pin điện hóa là gì? các loại pin thông dụng tại soanbai123.com

Rural areas and small towns retain more traditional celebrations than the cities,

such as setting off firecrackers, ancestor worship, and dragon dances.

Các nghi lễthờ cúng các vua Hùng có liên quan chặt chẽ đến sự thờ cúng tổ tiên truyền thống của hầu hết các gia

đình Việt Nam nơi mà hình thức là một bộ phận quan trọng của đời sống tinh thần của người dân.

Theworship of the Hung Kings is related to the ancestral worshipping traditions of most Vietnamese families,

which forms an important part of local people’s spiritual life.

Thường họ đổ lỗi cho những biến chuyển bất ngờ cùng sự phát triển kinh tế ở Hàn Quốc nhưng

nó đang xảy ra vì sự suy tàn trong việc thờ cúng tổ tiên.

Usually, they blame it on the dramatic changes that have accompanied economic growth in Korea but

it also could be occurring because of the decline in Ancestor worship.

Ngày nay, các kiến trúc độc đáo của phố cổ Hội An vẫn được bảo tồn, bao gồm nhà ở, đền, chùa, giếng, cầu,

nơi thờ cúng tổ tiên, cảng và thị trường….

Nowadays, the original architecture of the ancient town of Hoi An has still been preserved, including houses, temples, pagodas, wells,

bridges, ancestor worship places, ports and markets….

Buổi tối trước thời khắc giao thừa, người Hàn sẽ tắm nước nóng để tẩy trần rồi sau đó mặc trang

phục truyền thống hanbok để tiến hành nghi lễ thờ cúng tổ tiên.

In the New Year’s Eve, they will take a hot bath to wash off the dirt and

then get dressed in their traditional hanbok to conduct ancestor worship rituals.

Người Xinh- mun thờ cúng tổ tiên hai đời tại một góc nhà,

nhưng chỉ làm lễ cũng khi gia đình làm nhà mới, ăn cơm mới, có đám cưới….

The Xinh mun worship ancestors of two generations in a corner of the house

Xem thêm:  Trán dô là gì? Trán dô tốt hay xấu, giàu hay nghèo, thông minh

but the rituals are held only when the family starts building a new house, takes new rice or organizes a wedding party.

Vì vậy nên đa số người Việt Nam giữ phong tục thờ cúng tổ tiên và người thân đã mất,

ngay cả khi việcthờ cúng này không phù hợp với tôn giáo mà họ theo.

Becauseof their belief deep in the mind, most Vietnamese keep the worship of ancestors and relatives who passed away,

even whenthe worship is not consistent with the doctrine of the religion they follow.

Tết của đồng bào dân tộc người Mông luôn thể hiện được một nét bản sắc riêng với những lễ hội như lễ hội Gầu Tào, hay lễ Lử- xu đón năm mới,

tục thờ cúng tổ tiên,thờ ma nhà,….

The New Yearof the Mong ethnic people always expresses a unique identity with festivals such as the Gau Tao festival, or Lu festival- New Year coins,

custom of ancestor worship, house ghostworship,

Một mục đích chính của Khổng giáo là hình thành một nền tảng đạo đức cho hệ thống gia đình truyền thống với những quan hệ phức tạp và

lễ nghi thờ cúng tổ tiên.

Oneof its main purposes was to form an ethical basis for the traditional Chinese family system with its complex structure and

its rituals of ancestor worship.

Kết quả: 28, Thời gian: 0.0164

Từng chữ dịch

Cụm từ trong thứ tự chữ cái

thờ cúng thờ cúng các vị thần thờ cúng cho người chăm thờ cúng hàng ngày thờ cúng là thở cùng một lúc thở cùng nhau thờ cúng như thờ cúng ông thờ cúng ở đó thờ cúng tổ tiên thờ cúng tổ tiên là thờ cúng tôn giáo thờ cúng truyền thống thở dài thở dài hối tiếc thở dài khi thở dài lần nữa thở dài nặng thở dài như thở dài nói

Truy vấn từ điển hàng đầu

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]