Giải đáp cuộc sống

Ngoại giao chủ động, tích cực hội nhập quốc tế

Tích cực hội nhập kinh tế quốc tế là gì

(đCSVN) – Sáng 16/12, Hội NGHị NGOạI GIAO LầN THứ 28 VớI CHủ ề ề “NGOạI GIAO CHủNG, TÍCH CựC HộI NHậP quốc tế” đã chynh thức khai mạc tạc tạ tổng bí thư nguyễn phú trọng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

tổng bí thư nguyễn phú trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị (Ảnh: mạnh hùng)

tham dự lễ khai mạc còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, các cơ quan trung ương, các tỉnh;, thành; các đồng chí nguyên lãnh đạo và cán bộ lão thành của bộ ngoại giao; Các trưởng cơ quan ại diện việt nam ở nước ngoài và trên 700 ại biểu là cán bộ, công chức bộc bộ ngoại giao và pHụ trach công tac ối ngoại của các ịa phương.

phát biểu khai mạc hội nghị, phar , các thách thức đa chiều đang tác động trực tiếp đến môi trường an ninh và phát triển của nước ta. hội nGhị ngoại giao lần thứ 28 Co nội dung rất quan trọng là kiểm đi, đánh giá việc triển khai ường lối ối ngoại và chủng trương hội nhập quốc nậi ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ạ ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ại ạ tiếp tục xác định các biện pháp toàn diện, hiệu quả để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đản.m

i.

phó thủ tướng, bộ trưởng ngoại giao phạm bình minhphát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: mạnh hùng)

thay mặt lãnh đạo Đảng và nhà nước, tổng bí thư nguyễn phú trọng đã nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương toàn ngành ngoại giao về những thành tích nổi bật trong những năm qua, đã góp phần quan trọng bảo vệ độc lập ; tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ rộng rãi của bạn bè quốc tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế toàn diện; đưa các mối quan hệ quốc tế đi vào chiều sâu, hiệu quả; PHầN thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, thực sự phát huy ược vai trò là thành viên tích cực của củ nâng cao vị thế của nước ta trong khu vực và trên thế giới. tổng bí thư nhấn mạnh, nhân tố quyết ịnh của các thành tựu và kết quả trên là ảng ta đã đánh giá, phân tích mộc cach Khoa học, biện chứng ccc cc cc cc ệc ệc; thực hiện nhất quán ường lối ối ngoại ộc lập tự chủ, đa phương Hóa, đa dạng Hóa quan hệc quốc tế, chủ ộng và tích cực hội nhập quốc tế, vì lợiíbch.

Xem thêm:  Tận mắt 4 mầm lan như cọng rau rao tiền tỷ của 2 đại gia Hà thành

tổng bí thư nguyễn pHú trọng chỉ rõ, từ nay ến hết nhiệm kỳ ại hội xi và những nĂm tiếp Theo, tình hình thế giới và khu vực sẽ còn diễn biến pHức tạc tính chất vừa hợp tác, vừa đấu tranh trong quan hệ quốc tế diễn ra rất đa dạng với nhiều nhân tố mới. trong bối cảnh đó, công tac ối ngoại cần tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của nghị quyết ại hội xi của ảng ềề ra là: giữ vững môi tười hòi thá ả in. bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. tổng bí thư nhấn mạnh 8 nhiệm vụ cụ thể ngành ngoại giao cần tập trung làm tốt trong thời gian tới nhằm thực hiện thắng nghị quyết ại hội của ảng, quốc trong tình hình mới, nghị quyết 22 của bộ chính trị về hội nhập quốc tea. trong đó, ngành ngoại giao cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong việc bảo đảm môi trường hòa bình thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và các nhiệm vụ chiến lược về phát triển kinh tế – xã hội để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. tổng bí thư căn dặn: pHải nắm vững và vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông mạnh, lòng dân phải yên, chính trị – xã hội ổn định, cả dân tộc là một khối đoàn kết thống nhất. tổng bí thư chỉ rõ: cần kiên trì đường lối đổi mới, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; đưa các mối quan hệ láng giềng thân thiện, hữu nghị, quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện đi vào chiều sâu thực; ồng thời xây dựng lộ trình, bước đi phù hợp, ưa nghị quyết 22 của bộ chính trị vềi nhập quốc tế vào cuộc sống, tíc cực và chủ ộng jham gia cc cc c. vị trí tối ưu cho đất nước trong cục diện mới. cần kiên trì xử lý đúg ắn vấn ề biên giới lãnh thổ, từng bước giải quyết một cach hòa bình các vấn ề tồn tại, nhận thức khác nhau trên biển đông, trên cơ liên hợp quốc về luật biển năm 1982, tôn trọng doc và nỗ lực góp phần, thúc đẩy xây dựng coc.

Xem thêm:  Sự khác biệt giữa hiệu quả (Effectiveness) và hiệu suất (Effciency)

các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: mạnh hùng)

tổng bí thư lưu ý, cần tiếp tục ẩy mạnh ngoại giao văn hóa, thông tin ối ngoại, gél phần nâng cao vai trò, uy tín và hìn nam ệt Ừnh vi tiếp tục thực hiện thắng lợi nghị quyết 36 của bộ chính trị về công tác vận động người việt nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Ngành ngoại giao cần ẩy mạnh công tac nghiên cứu cơ bản và dự báo chiến lược, kịp thời nắt đ comng xu thến triển của tình h htnh, t. trong hoạt động đối ngoại, cần kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối và thống nhất quản lý hoạng đ.i đgo mọi hoạt ộng ối ngoại ều phải ược xem xét trên quan điểm tổng thể, lấy lợi ích cơ bản và lâu dài của quốc gia, dân tộc làm nền tảng; cần tính ến sự tác ộng qua lại lẫn nhau giữa chynh trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, vă hóa, khoa học, kỹtt, giữa lợi ích qu. giữa đối ngoại của Đảng, nhà nước và ngoại giao nhân dân, giữa trung ương và địa phương, sao cho hài hòa, hỗ trợ lẫn. tổng bí thư đề nghị, ban cán sự đảng bộ ngoại giao, các cấp ủy Đảng trong ngành phải hết sức chú trọng công tác xây dựng đội ngũ, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết trung ương 4 (khóa xi) và chỉ thị 03 của bộ chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh. ngành ngoại giao cần kiện toàn bộ máy tổ chức và xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cỺ cáng m.ƺ cáng m. cán bộ ngoại giao phải là một ội ngũ ặc biệt tin cậy về phẩm chất, nhạy bén về thời thế, linh hoạt, khôn khéo trong ứ ếtin phánt và. can bộ ngoại giao pHải luôn rèn luyện bản lĩnh chính trị và tưng vững vàng, kiên quyết ấu tranh với các biển “tựn biến”, “tựn ể ển he và đất nước việt nam. tổng bí thư nhấn mạnh, những lời dạy của chủch hồ chí minh: “can bộ là cai gốc của mọi việc”, “Muôn việc thành công there are thất bại ều do can đấu, tu dưỡng và rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó.

Xem thêm:  {Review} Son Black Rouge A22 là màu gì? Tại sao lại Hot đến vậy?

tại phiên khai mạc hội nghị, lãnh ạo bộ công an, ban ối ngoại trung ương ảng, bộ quốc pHòng, ủy ban ối ngoại quốc hội đã phát biểu tham lu tình hình thế giới và khu vực. các tham luận nêu bật những thành tựu mà ngành ngoại giao đạt được từ hội nghị ngoại giao lần thứ 27 đến nay; đánh giá cao công tác phối hợp giữa ngoại giao với các ngành trên mặt trận đối ngoại. các tham luận cũng đã nêu phương hướng, biện pháp thúc ẩy công tác ối ngoại trên tất cả các trụ cột, cũng nhưng cường ối. >

theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra đến ngày 12/20/2013./.

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *