Giải đáp cuộc sống

Chất lượng sản phẩm là gì? Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng

Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là gì

chất lượng của sản phẩm luôn là vấn đề được cả doanh nghiệp và người tiêu dùng quan tâm hàng đầu. vậy chất lượng sản phẩm là gì? các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm là gì? hãy cùng luận văn việt tìm hiểu ngay trong bài viết này.

hinh-anh-chat-luong-san-pham-la-gi-1

Đang xem: Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm là gì

1. khái niệm chất lượng sản phẩm là gì?

“Chất lượng là tập hợp các ặc tính của một thực thể tạo cho thực thể đó khả nĂng thỏa mé những nhu cầu đã nêu ra và nhu cầu tiềm ẩn” (ISO 8402) là sản phẩm theo nghĩa rộng).

Định nghĩa về chất lượng sản phẩm có thể khá rộng vì đây là một khái niệm mơ hồ. nó có thể được coi là giá trị tổng thể hoặc cụ thể của sự hài lòng về các chức năng và đặc điểm của sản phẩm. chất lượng của một sản phẩm thường là tương đối. không có biện phÁp tiêu chuẩn mặc dù cc quy tắc ược ưa ra ể ảm bảo cc tiêu chuẩn chất lượng tối thiểu ược tuân thủ ợc <

chất lượng sản phẩm có thể được xem xét theo ba quan điểm khác nhau:

 • khách hàng: chất lượng sản phẩm cho người mua sẽ đề cập đến sự hấp dẫn, chức năng, độ bền và đậộ tin cậộ
 • nhà sản xuất: chất lượng sẽ ược xem là kỹ thuật, loại nguyên liệu thô ược sửng dụng và thực hành đegon gói ược sử Dụng trong sản xuất hàng Hóa cụ.
 • sản phẩm: Đây là một thử nghiệm khách quan về độ bền và độ tin cậy của sản phẩm.
 • chất lượng sản phẩm rất quan trọng đối với công ty. bảo trì các sản pHẩm chất lượng cao ảm bảo nhu cầu của người dùng trong khi các sản pHẩm chất lượng kém ảnh hưởng ến niềm tin, uy aunt và doanh số của công.

  tham khảo: sản phẩm là gì? cấp độ các yếu tố cấu thành sản phẩm

  2. các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm là gì?

  2.1. nhóm các yếu tố bên ngoài

  nhu cầu của nền kinh tế

  chất lượng sản phẩm luôn bị chi phối, ràng buộc bởi hoàn cảnh, điều kiện và nhu cầu nhất định của nền kinh ế.

  • Đòi hỏi của thị trường
  • thay đổi theo từng loại thị trường, các đối tượng sử dụng, sự biến đổi của thị trường. Các Doanh nghiệp muốn tồn tại và phat triển phải nhạy cảm với thịng ể tạo nguồn sin lực choc tá trình hình thành và phat triển các loại sản pHẩm. Điều cần chú ý là pHải Theo Dõi, nắm chắc, đánh giá đúng đòi hỏi của thị trường, nghiên cứu, lượng Hóa nhu cầa thị Trường ể Cón cóc chi -lược v.

   hinh-anh-chat-luong-san-pham-la-gi-2

   • trình độ kinh tế, trình độ sản xuất
   • Tham khảo thêm: Giải pháp xử trí buồn nôn mệt mỏi đau đầu bạn nên biết

    đó là khả nĂng kinh tế (tài nguyên, tích lũy, ầu tư ..) và trình ộ kỹ thuật (chủ yếu là trang thiết bị công nghệ và các kỹ năt cầt) có cho phép hình nghệ và các kỹ năng cần) có cho phép hình thatas một sản phẩm nào đó có mức chất lượng tối ưu hay không. việc nâng cao chất lượng không thể vượt ra ngoài khả năng cho phép của nền kinh tế.

    • chính sách kinh tế
    • hướng ầu tư, hướng phat triển các loại sản pHẩm và mức thỏa mén các loại nhu cầu của chynh sarc kinh tế có tầm quan trọng ặc biệt ếng ến chất lg.

     sự phát triển của khoa học-kỹ thuật

     trong thời ại ngày nay, khi khoa học kỹt trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp thì trình ộ ột lượng của bất kỳ sảnns nhất là sự ứng dụng dụng cac thành tựu tựu củ

     kết quả chính của việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất là tạo ra sự nhảy vọt về năng suất, chấng lưqu hi. các hướng chủ yếu của việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hiện nay là: sáng tạo vật liệu mới hay vật liệu thay thế.

     hiệu lực của cơ chế quản lý kinh tế

     • kế hoạch hóa phát triển kinh tế;
     • giá cả;
     • chính sách đầu tư;
     • tổ chức quản lý về chất lượng.
     • nếu bạn đang gặp khó khăn khi làm bài luận văn các chuyên ngành về marketing, kinh tế, tài chynh,… luận văn việt nhận viết luẁ ẁ ẁ th> ẁ ận văn ến cách tốt nhất có thể.

      2.2. nhóm yếu tố ben trong

      trong nội bộ doanh nghiệp, các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm có thể được biểu thị tmqui ng/p>

      with người (men)

      Đây là một trong các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm nhất. with người bao gồm lãnh đạo, nhân viên trong doanh nghiệp và người khách hàng. y ếu tố cơ bản con người rất quan trọng vì: mọi quá trình đều do con người thực hiện, các yêu cầu đều do con người đời đời

      vì vậy, nâng cao chất lượng sản phẩm là trách nhiệm và vinh dự của mỗi thành viên trong xã hội. Đối với nhà sản xuất, sản phẩm được sản xuất ra phải phù hợp với nhu cầu xã hội.

      hinh-anh-chat-luong-san-pham-la-gi-3

      phương pháp, công nghệ (methods)

      phương pháp quản trị, công nghệ, trình độ tổ chức quản lý và tổ chức sản xuất của doanh nghiệp. Co nguyên liệu tốt, co kỹ thuật công nghệ thiết bị hi ại nhưng không biết tổ chức quản lý lao ộng, tổ chức sản xuất, tổ chức kiểm tra chất lượng sản sản pHẩm, tiêu thụ Thụ Thụ Thụ thì không thể nâng cao được chất lượng sản phẩm.

      máy móc, thiết bị (machines)

      Tham khảo thêm: Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ là gì? Các tác động đến thị trường Việt Nam

      khả năng về công nghệ, máy móc thiết bị của doanh nghiệp. kỹ thuật, công nghệ, thiết bị có tầm quan trọng đặc biệt và có tác dụng quyết định việc hình thành chất lượng sảmn ph. Kỹ Thuật, Công NGHệ, Thiết Bị Có Mối tương hỗ khá chặt chẽ góp pHần hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản pHẩm, đa dạng Hóa chủng loại nhằm thoả nhu cầh.

      nguyên vật liệu (materials)

      vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu và hệ thống tổ chức đảm bảo vật tư, nguyên nhiên vật liệu của doanh nghiệp. Đây là yếu tố cơ bản của đầu vào có ảnh hưởng quyết định đến chất lượng sản phẩm.

      muốn có sản pHẩm ạt chất lượng, điều trước tiên nguyên liệu ể chế tạo sản pHẩm phải ạt những yêu cầu về chất lượng (đúng số Lượng, đúg chủng loại, đ mới chủ động ổn định quá trình sản xuất và thực hiện đúng kế hoạch sản xuất. trong 4 yếu tố trên, with người được xem là yếu tố quan trọng nhất.

      3. các chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm

      chỉ tiêu đánh giá chất lượng sản phẩm là gì? các sản phẩm được sản xuất ra và được tiêu dùng đều phải đạt mức yêu cầu nào đó về chất lượng. MứC ộ and Yêu cầu này phụ thuộc vào: thứ nhất là yêu cầu của khách hàng, sau nữa là các quy ịnh về chất lượng sản phẩm của nhà nước, tiếp đó và trình ộ

      người tiêu dùng luôn có nhu cầu hiện tại và nhu cầu tương lai. nhu cầu hiện tại và tương lai đều phụ thuộc vào cả khả năng sản xuất của nhà sản xuất và người tiêu dùng. theo sự tác động hai chiều mà sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn.

      hinh-anh-chat-luong-san-pham-la-gi-4

      có 8 chỉ tiêu sau đây để đánh giá chất lượng sản phẩm:

      1. tính năng hoạt động (performance)

      • là các đặc điểm vận hành cơ bản của sản phẩm.
      • 2. Đặc tính (characteristics)

       • là những đặc điểm khác loi cuốn người sử dụng.
       • 3. Độ tin cậy (reliability)

        • là xác suất một sản phẩm không bị trục trặc trong một khoảng thời gian xác định.
        • 4. phù hợp (conformity)

         • là mức độ chính xác đáp ứng các tiêu chuẩn đã được xác lập của một sản phẩm.
         • 5. Độ bền (durability)

          • là tuổi thọ của sản phẩm.
          • 6. khả năng dịch vụ (service)

           • là tốc ộ ộ một sản phẩm có thể hoạt ộng lại bình thường sau khi có trục trặc cũng như thành thục và hành ủn vi chủa
           • 7. thẩm mỹ (aesthetics)

            8. chất lượng được cảm nhận (perceived quality)

            • là các thước đo gián tiếp như uy tín, cảnh quan nơi làm việc…
            • qua bài viết trên, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn chất lượng sản phẩm là gì? các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và các tiêu chí đánh giá chất lượng. nếu còn bất kỳ thắc mắc gì vui lòng liên hệ 0915 686 999 để được tư vấn trực tiếp. chúc các bạn học tập tốt!

             Xem thêm: Dùng thả ga emoji bắn tim với crush bao lâu nay, nhưng bạn có biết chính xác ý nghĩa của nó?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

TOP 5 cách phối giày với đầm đen cuốn hút được ưa chuộng

Giải đáp cuộc sống

Hướng dẫn cách tháo loa bluetooth JBL thay pin đơn giản, chuẩn xác nhất

Giải đáp cuộc sống

Trách nhiệm khi chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn 

Giải đáp cuộc sống

Bãi xếp Quy Nhơn - Hòn ngọc thần bí và hoang sơ 

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *