Giải đáp cuộc sống

Đoàn kết là gì? Nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết?

Tinh thần đoàn kết là gì

từ xưa tới nay dân tộc ta đã luôn đồng lòng để cùng nhau chiến thắng tất cả kẻ thù xâm lược và phát triển đất nư. cũng chính từ sự đoàn kết đó mà ất nước ta cóc cr tể phát triển hưng thịnh như hijn nay sánh vai cùng các cường quốc hưng thịnh khác ể nhắc nhở with cháu dao tục ngữ về đoàn kết rất hay.

luật sư tư vấn pháp luật qua tổng đài trực tuyến 24/7: 1900.6568

1. Đoàn kết là gì?

khái niệm về đoàn kết là một khái niệm rất quen thuộc cũng có cr thể hiểu một cach ơn giản là sựp tập hợp, kt thành một khối thđng nhất, cùng ạt đt đt đt đt đt đt đt đt đt đt còn đại đoàn kết là đoàn kết rộng rãi tức muốn nhấn mạnh tới thành phần, quy mô, lực lượng của khối đoàn kủa. sức mạnh và giá trị của đoàn kết chắc hẳn cũng đã ược chứng minh qua lịch sử và trên thực tếc công việc hằng ngày cũng có thấy ược điều đó. <

Đoàn kết tiếng anh là “join”

2. nghị luận về sức mạnh của tinh thần đoàn kết:

tinh thần đoàn kết là sự nhận thức về thuận tiện chung, mục tieu, tiêu chuẩn và sự đồng cảm. nó phải hướng tới một cảm giác thống nhất về mặt tâm lý, bao gồm tất cả các nhóm và tầng lớp xã hội. sự đoàn kết của with người là tấm gương phản chiếu các mối quan hệ gắn kết xã hội với nhau, biến những cai “tôi” riêng biệt, nhiều, trở thành m m m m

vậy vì sao lại phải đoàn kết? có lẽ vì đoàn kết sẽ tạo điều kiện cho mỗi cá nhân phát huy hết khả năng tiềm tàng của mình, tạo nên một sức mạnh tổng khổi hổn h. trước hết đoàn kết làm tăng số lượng của cải, vật chất của with người. có đoàn kết mới có sức lao động, có đủ khả năng để xây dựng được những công trình lớn. một công ty sẽ đạt được nhiều thành công khi công ty đó có những nhân viên không chỉ có năng lực mà phải có lòng đoàn kếng hƻt, cùƛn cũng như một nhà lãnh đạo giỏi là người biết lắng nghe ý kiến ​​​​của mọi người , từ đó đưa ra giải pháp tốt nht. là người mà có thể liên kết các thành viên lại một khối vững chắc. Đoàn kết còn làm tăng sức mạnh trí tuệ. chính sự đoàn kết trong khoa học đã tạo nên nhiều thành tựu khoa học vĩ đại. tóm lại, đoàn kết phải xuất phát từ những tổ chức nhỏ nhất, gia đình, xã hôi, cộng đồng rồi đến nhà nước.

Xem thêm:  Hội chứng đại tràng kích thích là gì? Điều trị như thế nào?

tinh thần đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. ngày no, tinh thần đoàn kết cũng là một yếu tố quan trọng để quyết định thành công của mọi người. bản thn em sẽ xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhà trường và xã hội, thực hiện nghiêm túc điều thứ ba trong năm đu bác hồ dạyể xy ể

như vị người có quyền lực cao nước kính yêu hồ chí minh đã từng nói: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. một trong những chìa khóa dẫn đến thành công chính là nhờ tinh thần đoàn kết. như trong thời kỳ chiến tranh, lực lượng quân ội của nước ta tuy không thật sự mạnh mẽ, nhưng nhờ tình đoàn kết của màn dân, keel

sự đoàn kết giúp mối quan hệ giữa các cá nhân, hay cá nhân với một tập thể trở nên tốt đẹp, hòa thuận, không gây ỻĭlù c. BấT KHI Nào tinh thần đoàn kết tồn tại, phát huy, mọi việc làm hợp tac trong các nhóm và tầng lớp xã hội sẽ ều sẽ ược thực hiệt cach nhanh Chón, thuậu lợn. Vượt Trội Hơn, Trong Thời Kỳ DịCH BệNH Covid Hoành Hành, Tinh Thần đoàn Kết ượC ềC ề Cao Hơn Bao Giờ Hết, Không chỉ ri ước ta, mà là toàn thế giời ị ị ị ị ị ị ị ị

dù bất kể chúng ta sử dụng hình thức nào, tinh thần đoàn kết sẽ ược phát huy tối đa khi những khía cạnh trọng yếâu dướn the: tu dướn>

xem thêm: dân tộc là gì? phân tích những đặc trưng cơ bản của dân tộc?

– Đoàn kết bản chất luôn là sự tác động qua lại giữa các mối quan hệ. sự đoàn kết không thể đến từ một cá nhân riêng biệt, tất cả phải cùng nhau tạo thành một tập thể, cùng nhau chia phstẻ჻>

– sự đoàn kết luôn đòi hỏi chúng ta phải có chủ đích về những cam kết của mình. mục đích của sự đoàn kết của chúng ta là gì và những cam kết đó đến từ đâu. khi có cùng tư tưởng, định hướng, mọi việc làm sẽ được nhất quán.

Xem thêm:  Tài sản cố định vô hình là gì? Cách xác định & tính khấu hao

– sự đoàn kết đòi hỏi những hành ộng ặc thù, mà những ca thể trong đó Buộc phải thay ổi, Thích nghi, thậh chí lc cr thm của người khác, cho dù họ giống hay không giôi.

khi đất nước có giặc ngoại xâm, toàn thể dân tộc đoàn kết, đồng lòng chống giặc cứu nước. toàn dân đoàn kết bảo vệ, gìn giữ nền độc lập và chủ quyền dân tộc. họ đã không ngần ngại gian khổ, hello sinh, quyết tâm chống giặc cứu nước. trải qua mấy nghìn năm, tinh thần ấy không ngừng lớn mạnh trở thành phẩm chất cao quý của dân tộc.

khi đất nước hòa binh, tinh thần đoàn kết thể hiện trong những hành động chung tay xây dựng tổ quốc. trước hết là khắc phục những khăn của đất nước sau chiến tranh, từng bước khôi phục nền kinh tế. tiếp theo là xây dựng cuộc sống văn hóa tốt đẹp, xã hội phồn vinh, hạnh phúc.

tinh thần đoàn kết còn thể hiện trong lối sống hiền hòa, quý trọng tình nghĩa. Đoàn kết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau vượt lên trên nghịch cảnh. dù còn nhiều khó khăn song tinh thần đoàn kết của dân tộc lúc nào cũng khẳng định được sức mạnh của nó.

trong bối cảnh ngày no, tinh thần ấy một lần nữa được khẳng định mạnh mẽ. trên mặt trận chính trị, nhân dân cả nước đồng lòng chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù đich. nhân dân đồng lòng nhất quyết không tiếp tay cho mọi hành động đi ngược lại với chủ trương của Đảng và nhà nước. quyết chí bảo vệ biên cương, biển đảo trước âm mưu xâm chiếm của kẻ thù.

trên mặt trận kinh tế, hợp tác chung tay xây dựng nền kinh tế vững mạnh. ra sức thi đua sản xuất, ổn định lương thực, tăng cường xuất khẩu. hành động chung tay gop sức ủng hộ, giúp đỡ đồng bào miền trung vượt qua bão lũ. giúp đỡ cho đời sống ngư dân sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển ở hà tĩnh. cùng người nông dân giải quyết tiêu thụ nông sản, chuyển ổi quy trình sản xuất, nâng cao hiệu quả lao ộng…

xem thêm: phân tích những quan điểm cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc

dịch bệnh Corona đã như một lần nữa khơi lại tinh thần đoàn kết của tất cả những người with của mảnh ất hình chữ s trên khắp thế giới. tất cả cảng nhau hô vang khẩu hiệu “chống dịch như chống giặc”, ể tạo nên một niềm ộng lực mạnh mẽ, chiịn ấu bd v nhà nước và nhân dân đ đó biến việt nam trở thành một trong những quốc gia chống dịch giỏt.

Xem thêm:  Cạnh tranh là gì và phân loại các loại hình cạnh tranh

bất kểc ở tầng lớp xã hội nào, chung ta đã pHối hợp với nhau, thể hiện tinh thần la lành đùm la Rách, những người có điều kiện ủng hộ choc bệnh. cả nước tạm thời bỏ qua những thuận tiện sai trước mắt ể hướng về những giá trị cao cản hơn rất nhiều, chynh là sự an toàn, sựng choc mọi người.

lời tri ân cao cả nhất phải chynh là dành cho những with người trực tiếp tham gia công cuộc chống dịch, bao gồm những y, bác sĩ, lực quỰ. cho bệnh nhân, cũng như người thuộc diện cách ly. họ đã phải xa nhà, xa gia đình hàng tháng trời, bất chấp cái nắng lên đến 40 độ c để phục vụ cho nhân dân. Đây là một ngưỡng cử cao đẹp và cũng chính là biểu tượng của tinh thần đoàn kết mà không dễ dàng có được.

qua đó ta thấy ược tinh thần đoàn kết là một yếu tố cầnc ở mọi thời ại và trong xã hội kể cả trong công việc cuộc sống cũng rất cần tớn đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ đ mạnh chiến thắng được tất cả khó khăn và kẻ thù. có thể nói không có chiếc “ũa thần” nào thay thế sự ồng tâm, hiệp lực của các tầng lớp nhân dân ta sát cánh c c c cuaro ảng, nhà nưcớc trong. mỗi hành động nhỏ ấy đều thắp lên niềm tin yêu, hy vọng. khó khăn rồi sẽ qua đi, dịch bệnh rồi sẽ kết thúc, nhưng những giá trị tốt ẹp, ý nghĩa nhất của ời sống sở lẽ. Và hơn bao giờ hết, lòng yêu nước, tinh năng ộng, sáng tạo, tri tuệ và bản lĩnh của with cháu lạc hồng đc phát huyy truời kỳ ầy go, thửng ồ ược ềc phát huy trong thời kỳ ầy cam go, thửng đc ềc phát huy trong thời kỳ ầy cam go, the thá ồ ượ ượch ồn. của dân tộc việt nam ta!

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Review TF88 | Sân chơi cá cược bóng đá, Casino online uy tín 

Giải đáp cuộc sống

Điểm mặt những trò chơi bắn cá đổi thưởng dễ chơi, dễ ăn tiền

Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *