Giải đáp cuộc sống

Tình yêu cuộc sống là gì ? Vì sao cuộc sống cần có tình yêu thương? – Tâm lý NQH