Giải đáp cuộc sống

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

Tổ chức sự nghiệp công lập là gì

Tổ chức sự nghiệp công lập là gì

Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

1. Đơn vị sự nghiệp công lập là gì?

căn cứ khoản 1 Điều 9 luật viên chức 2010 quy định về đơn vị sự nghiệp công lập như sau:

– ơn vị sự nghiệp công lập là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chynh trị – xã hội thành lập quy ịnh c c cic luật, c, c, c, c , t, t, t, t, t, t, t, that, that, that. cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước.

tại khoản 1 Điều 3 nghị định 120/2020/nĐ-cp quy định về đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài như>

ơn vị sự nghiệp công lập ởc ngoài là ơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, cơ quan ngang bộ ho so , có con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật và đặt trụ sở ở nước ngoài.

– về cơ cấu tổ chức quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại khoản 2 Điều 9 luật viên :

+ ơn vị sự nghiệp công lập ược giao quyền tự chủ hoàn toàn vềc hi hiện nhiệm vụ, tài chynh, tổ chức bộ máy, nhân sự (sau đy gọi là ơn vị sự sựThis chủ).

2. mục đích xây dựng đơn vị sự nghiệp công lập

tại điều 10 luật viên chức 2010 quy ịnh về chính sách xây dựng và phát triển các ơn vị sự nghiệp công lập và ội ngũ við: ịn ngũ við:

Xem thêm:  Tìm hiểu về nghiên cứu cắt ngang

– nhà nước tập trung xây dựng hệ thống các ơn vị sự nghiệp công lập ể ể cấp những dịch vụ công mà nhà nước phải chịu trach nhi chủm chủh and ếm nhm nh. , khoa học và các lĩnh vực khác mà khu vực ngoài công lập chưa có khả năng đáp ứng;

bảo ảm cung cấp các dịch vụ cơ bản về and tế, giáo dục tại miền noui, biên giới, hải ảo vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có đi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệ ệi ệi ệi ệi ệi ệi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đ. khó khăn.

– Chính Phủ PHốI HợP Với Các Cơ Quan Có Thẩm quyền chỉ ạo việc lập quy hoạch, tổ chức, sắp xếp lại hệ thống cac ơn vị sự nghiệp công lập Theo hướng xác ị trung ưu tiên phát triển, bảo đảm sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tập trung nguồn lực nhằm nâng cao chất lưỺng các hoạt. không tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập chỉ thực hiện dịch vụ kinh doanh, jue lợi nhuận.

– tiếp tục ổi mới cơ chết hoạt ộng của các ơn vị sự nghiệp công lập Theo hướng tự chủ, tự chịu trach nhiệm, thực hiện hạch toá ộc lập; tách chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ với chức năng điều hành các đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm:  Tiêu đề của bộ Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh có ý nghĩa gì?

– nhà nước có chính sách xây dựng, phát triển ội ngũ viên chức có ạo ức nghề nghiệp, có trình ộ ộng lực chuyvyn mônc.

phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng và đãi ngộ xứng đáng đối với người có tài năng để nâng cao chất lưụng vphn.

3. nguyên tắc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

– Việc Thành Lập, Tổ Chức Lại, Giải Thể Các ơn vị sự nghiệp công lập pHải bảo ảm đung điều kiện, trình tự, thủc và thẩm quy ịnh t. hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành);

– các ơn vị sự nghiệp công lập ược thành lập mới (kể cả ơn vị sự nghiệp công lập thuộc ơn vị sự nghiệp công lập) mới ể cung ứng dịch vụ sự sự

riêng đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư, khi thành lập mới (kể cả trường hợp cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu) phải tự bảo đảm về chi thường xuyên và chi đầu tư.

– Đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả thì tổ chức lại hoặc giải thể.

việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập không được làm tăng thêm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm thực hiện đúng quy định về số lượng cấp phó của đơn vị và thực hiện tinh giản bien chế theo quy định.

Xem thêm:  Tã giấy là gì? Đây có phải là lựa chọn tốt nhất cho bé sơ sinh?

>>> xem thêm: điều kiện thành lập ơn vị sự nghiệp công lập cần đÁp ứng các tiêu chí nào và quy ịnh tối thiểu bao nhiên vộu ng troư?

VIên chức trong ơn vị sự nghiệp công lập và cơ cấu tổc chức quản lý hoạt ộng của ơn vị sự nghiệp công lập ược sắp xếp như thế nào? <

ngọc nhi

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *