Giải đáp cuộc sống

Trả góp là gì? Mua trả góp không thanh toán đúng hạn bị xử lý thế nào?

Trả góp qua công ty tài chính là gì

hiện nay hầu hết các cửa hàng điện máy ều có chương trình mua trả góp cho các sản pHẩm tivi, tủ lạnh, điện thoại, laptop … bán trả gop và những điều kiện kiện cần gop.

luật sư tư vấn pháp luật miễn phí qua điện thoại 24/7: 1900.6568

1. mua hàng trả góp là gì?

trả gop là hình thức mua hàng mà ở đó người mua không cần pHải trả toàn bộ số tiền trong một lần trả, mà cr thể Thanh toán nó kỳ hạn mức lãi suất khác nhau (một số công ty còn hỗ trợ trả góp không tính lãi suất).

một trong số những dịch vụ trả gop thường thấy có thể kển như: trả Éca acs, trả trả gop ppf, trả gó home credit, … song với hình thức trảc gvis trrut trả góp online, trả gop qua thẻ tí …, đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

mua trả góp ược hiểu là hình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một lộn ộn trả mhà có. là phương thức cho vay tiền mà các kỳ trả nợ gốc và lãi trùng nhau. số tiền trả nợa mỗi kỳ Theo Thỏa Thuận (hợp ồng) và số lãi ược tính dựa trên số dư nợ gốc và thời hạn thực tếc của kỳ hạn trả nợ. Thông thường, kỳn trả nợ là 1 năm, 3 năm, 5 năm hoc 7 năm, Tùy thuộc vào nhu cầu, khả nĂng tài chính trảc và khả nĂng tài chynh trảnh kỳ. trả góp con áp dụng trong việc cho vay tiêu dùng, mua tài sản giá trị lớn (nhà đất, xe hơi…). lãi suất cho vay trả góp thường do bên cho vay và bên vay tự thỏa thuận.

ví dụ: một người vay 100 triệu tiền với lãi suất 9%. như vậy nợ gốc là 100 triệu đồng + nợ lãi là 9 triệu đồng = tổng nợ gốc lãi là 109 triệu đồng. nếu phân bổ thành kỳ hạn 1 năm trả, thì số tiền phải trả mỗi tháng là 9 triệu đồng. nghĩa là mỗi tháng người vay phải trả thêm là 750 nghìn đồng ngoài số tiền gốc phải trả.

2. hình thức mua hàng trả góp:

hình thức mua trả góp là hình thức mua hàng mà ở đó người mua hàng không cần phải trả toàn bộ số tiền trong một l᳻n than cón the mà trản. là phương thức cho vay tiền mà các kỳ trả nợ gốc và lãi trùng nhau. số tiền trả nợa mỗi kỳ Theo thỏa thuận (hợp ồng ) và số lãi ược tính dựa trên số dư nợc và thời hạn thực tế của kỳ . thông thường, kỳ hạn trả nợ là 1 théng, 3 théng, 1 năm, tùy thuộc vào nhu cầu, khả năng tài chính trả trước và khả ả ả năng tà. trả góp con áp dụng trong việc cho vay tiêu dùng, mua tài sản giá trị lớn (nhà đất, xe hơi…). lãi suất cho vay trả góp thường do bên cho vay và bên vay tự thỏa thuận, có nhiều hình thức lãi suất và có cả 0 lãi suất.

Xem thêm:  Cắt mí mini deep là gì? Được bao lâu? Chi phí cập nhật mới nhất 2023

các hình thức trả góp hiện nay:

-trả gop 0%

Thông Thường, Khi Mua Trả Góp Một Mặt Hàng nào đó người dùng sẽ phải trảc tối thiếu một pHần sản pHẩm và pHải chịu lãi suất với các mức loại và mức trả trước tối thiểu riêng)

xem thêm: xử lý trường hợp người mua tài sản trả góp không thanh toán đúng hạn

-trả góp qua công ty tài chính

mua hàng trả gop qua công ty tài chynh là hình thức khách hàng vay tiền ể ể mua sản pHẩm bằng uy tín của mình, không cầng thếng tàn (nhà ất ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt ờt minh tài chính và cũng không cần ể lại giấy tờ cho công ty tài chính giữ.

hiện có các công ty tài chính đang hỗ trợ mua trả góp: housing credit, faith credit, acs, hd saison

– trả góp qua thẻ tín dụng, trả góp qua ngân hàng

Đầu tiên bạn cần hiểu thẻ tín dụng (credit card) là một loại thẻ ngân hàng có tính năng thanh toán mà không cần tiền có sẵn trong thẻ. nói cách khác là bạn sẽ mượn tiền của ngân hàng để thanh toán và tới cuối kỳ sẽ cần trả lại đầy đủ cho ngân hàng. số tiền trong thẻ tín dụng được ngân hàng cấp gọi là hạn mức thẻ tín dụng. tùy vào hồ sơ mở thẻ cũng như điều kiện mà bạn đáp ứng với ngân hàng mà hạn mức này sẽ cao hoặc thấp khác nhau. khi đã được ngân hàng duyệt và chấp nhận mở thẻ tín dụng thì bạn có thể sử dụng để thanh toán các dịch vụ tiện ích như mua sắm, giải trí, du lịch… rất tiện ích.

hiện no, thẻ tín dụng có 2 loại là:

thẻ tín dụng nội địa: chỉ có thể thanh toán trong nước.

thẻ tín dụng quốc tế: có liên kết mastercard/visa, có thể thanh toán trong và ngoài nước.

xem thêm: mua lại tài sản đang trả góp

vậy trả góp qua ngân hàng hay trả góp qua thẻ tín dụng là hình thức trả góp áp dụng ối với quý khách hàng sử g. Điểm ặc biệt của chương trình trả gop bằng thẻ tín dụng là cho pHép bạn mua hàng bằng thẻ tín dụng và trản dần trong vòng từ 3 – 12 thang mà khôi ôi pHải b.ổ ổ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ ũ đãi 0 lãi suất there is lãi suất 0%.

Xem thêm:  Quy định về nhà thầu phụ trong xây dựng bao gồm những gì?

nhìn chung, các hình thức trả góp của các ngân hàng, công ty tài chính ngày càng ơn giản (hồ sơ chỉ bao gồm chứng minh nhân dân, hộ khẩu, biên lai đi đi đ hàng khác nhau không chỉ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn tạo điều kiện ể ể cá nhân, tổc giải ết vẛt ấl ấn v.

3. mua trả góp không thanh toán đúng hạn bị xử lý như thế nào?

khi người mua hàng trả gop ến kỳn mà không trả tiền hoặcc cor hành vi Tránh tráh nghĩa vụ tiền thì bị xử dân sự HOặC Truy cứu trach nhihm hình sự sự q ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị ị quyh ị quyh.

Điều 453 bộ luật dân sự 2015 quy định:

“Điều 453. mua trả chậm, trả dần

1. các bên có thể thỏa thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận tài sản mua. bên bán được bảo lưu quyền sở hữu đối với tài sản bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có khu.tháp

2. hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. bên mua có quyền sử dụng tài sản mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hỺkh thá/><

khoản 3 điều 3 Thông tư 43/2016/tt-nhnn, quy ịnh về cho vay trả gél tài chính và khách hàng thỏa thuận trảc và lãi tiền vay theo nhiều kỳ hạn ”.

xem thêm: trả chậm là gì? lãi suất trong hợp đồng mua trả chậm, trả dần

khoản 1 điều 6 thông tư 43/2016/tt-nhnn quy ịnh điểm giới thiệu dịch vụ của công Ty tài chynh: “Công Ty Tài chynh thực hiện vay tiêng ùc mởc mởc mởc mởc mởc mởc mởc ại ại ại ại ại ại ại ại ới. ứng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng để giới thiệu các sản phẩm cho vay tiêu dùng, thu thập thông tin, nhu cầu vay vốn của khách hàng…”.

như vậy, việc mua hàng trả gop tại một cửa hàng là việc người Mua ký kýt một hợp ồng mua hàng trả gop với công Ty tài chynh có đm giểm gi đh đh đh đh đh đh đh đh đh đh đh

khi mua hàng trả gop, người mua đã thiết lập hợp ồng mua hàng hạn cho tới khi thanh toán xong.

thông thường các hợp đồng cho vay mua hàng trả góp quy định trả tiền định kỳ theo tháng.

Xem thêm:  Phẫu thuật U mạc treo ruột - Một căn bệnh hiếm gặp

Trong qua trình thực hiện hợp ồng trả gop /p>/p>

“1. bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền theo thời hạn, địa điểm và mức tiền được quy định trong hợp đồng.

2.trường Hợp Các Bên chỉcc Có thỏa Thuận vềyi hạn giao tài sản thì thời hạn thanh toán tiền cũng ược xác ịnh tương ứng với thời hạn giao tài sản.

nếu các bên không có thỏa thuận về thời hạn giao tài sản và thời hạn thath toán tiền thì bên mua phải thath toán tiền tại thời ản ời th

xem thêm: yêu cầu hoãn nợ, gia hạn thời gian trả góp có được không?

3.trường hợp bên mua không thực hiện đúg nghĩa vụ trả tiền thì pHải trả lãi trên số tiền chậm trả theo quy ịnh tiại điều 357 của bộ luật này “/p>/p>

Trường hợp người mua quá hạn thực hiện nGhĩa vụ that toán mà người mua vẫn không co khả nĂng chi trả số tiền mua tài sản đó cho bên ben thì că cứ đi 357 như sau:

“1. trường hợp bên có có nghĩa vụ chậm trả tiền thì bên đó phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng vỺi gải.

2.lãi suất phát sinh do chậm trả tiền ược xác ịnh theo thỏa thuận của các bên nhưng không ược vượt quá mức lãi su su su. nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của bộ luật này”.

cứ cứ quy ịnh trên, với vệc chậm trả tiền that toán thì người mua sẽ phải trả lãi với ối với số tiền chậm trảng ứng với thời gian chậm trả.

mức lãi suất chậm trả ược xác ịnh theo thậa thuận nhưng phải phù hợp với quy ịnh về lãi suất quy ịnh tẁu đ6ỡi b.

Trường Hợp này, Người Mua Có thể Thỏa Thuận với người bán vềc gia hạn thời hạn trả nợ, cam kết bồi hoàn tiền nợn bồi thường chi pHí chậm trả.

xem thêm: lãi suất trong mua bán trả góp

nếu không thỏa thuận ược và người mua không trả số tiền hoặc không trả ủ ủ tiền đã chậm trả thì người bán sẽc có quyền khởi kiện người mua tớ ơ ơ ườ ườ ườ mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu ư, mu. thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

ngoài ra, nếu người mua cónh vi Trốn tránh nghĩa vụ trả tiền thì người mua cóc cr tể bị Truy cứu trach nhiệm hình sự vềi tội lừa ảo chiếm đt tài ản the ậ sự sự sự sự sự sự sự sự sự sự s since 2017)

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *