Giải đáp cuộc sống

Trợ Lý Giám Đốc trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

Trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

Trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

giám đốc, phó giám đốc, nhân viên văn phòng,… đều là những cụm từ quen thuộc chúng ta thường hay gặp tại nơi làm việokh? một vị trí công việc rất đặc biệt thường được nhiều bạn trẻ hướng tới đó là trợ lý giám đốc. vậy các bạn đã biết trợ lý giám đốc trong tiếng anh là gì chưa? hôm no, there is cùng studytienganh.vn tìm hiểu về từ vựng trợ lý giám đốc trong tiếng anh và cách sử dụng cụm từ này nhé!

trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

(hình ảnh minh họa trợ lý giám đốc trong tiếng anh)

1. thông tin từ vựng:

– từ vựng: trợ lý giám đốc – assistant director/assistant director

– cách phát âm: both uk & us: /əˈsɪs.tənt ˈmæn.ɪ.dʒər/

– NGHĩA THông Thường: TRợ Lý GIAMA ốC TRONG TIếNG ANH ượC GọI Là “Assistant Director”/”Assistant Manager” HOặC ơN GIảN HơN BạN COR THể DMNG Từ “ASSISTANT” chức vụ trợ lý giám đốc. họ là người làm việc trực tiếp với giám đốc và ban lãnh đạo của công ty. có thể nói họ chính là “cánh tay” đắc lực của giám đốc, giúp vị sếp lớn này sắp xếp và giải quyết nhiều loại công vic.

video:

 • I worked as assistant manager at the hotel.

 • người hướng dẫn của tôi sau đó nói với cô ấy đang làm trợ lý quản lý tại khách sạn.

 • They are recruiting people for the assistant manager position, who will support the manager.

 • họ đang tuyển dụng nhân sự cho vai trò trợ lý quản lý, người sẽ hỗ trợ người quản lý.

 • Ask about the restaurant’s smoking ban with the manager or assistant manager.

 • hỏi về lệnh cấm hút thuốc của nhà hàng với người quản lý hoặc trợ lý quản lý.

  2. cấu trúc từ vựng:

  trợ lý giám đốc trong tiếng anh có nghĩa là assistant manager, được cấu tạo từ 2 danh từ riêng biệt là assistant và manager. TRONG KHI ASSISTANT CO NGHĩA Là MộT NGườI GIUP NGườI KHÁC Làm MộT Công VIệC HOặC NGườI GIữ MộT Vị TRI IMAN QUAN TRọNG HơN TRONG MộT TổC THì CO MANAGER NGHĩA Là NG t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t

  trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

  (hình ảnh minh họa trợ lý giám đốc trong tiếng anh)

  video:

  • joe’s assistant will show jim around the company.
  • trợ lý của joe sẽ dẫn jim đi tham quan quanh công ty.
  • lora worked as an assistant for local brands.
  • lora từng là trợ lý thương hiệu địa phương.
  • She barged into the office and demanded to speak to the manager.
  • cô xông vào văn phòng và yêu cầu nói chuyện với người quản lý.
  • organizational skills are an essential skill for any good manager.
  • khả năng tổ chức là một khả năng phải có cho bất kỳ người quản lý giỏi nào.
  • You will obviously be actively interested in promoting and promoting the product as a general manager.
  • *những từ thường đi kèm với assistant và manager:

   từ vựng

   nghĩa

   ví dụ

   dental assistant

   trợ lý nha khoa

   After that, he worked as a dental assistant in the air force before being admitted to military pilot school.

   sau đó, ông làm trợ lý nha khoa trong không quân trước khi được nhận vào trường phi công quân sự.

   attached assistant

   phó trợ lý ủy viên

   A deputy assistant commissioner made further recommendations on the handling of the case.

   một phó trợ lý ủy viên đã đưa ra các khuyến nghị sau đó về việc quản lý vụán.

   writing assistant

   trợ lý bien tập

   Last but not least, a sympathetic and constantly cheerful editorial assistant is needed.

   cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, một trợ lý biên tập hiểu biết và luôn vui vẻ là cần thiết.

   store clerk

   trợ lý khách hàng

   Customer service instructions are given to all our store associates.

   hướng dẫn dịch vụ khách hàng được cung cấp cho tất cả các trợ lý cửa hàng của chúng tôi.

   sales assistant

   nhân viên bán hàng

   Is it possible for me to flag down a vendor? I would like to ask you a question about this bracelet.

   bạn có thể vẫy tay chào một nhân viên bán hàng không? tôi muốn hỏi anh một câu về cái vòng tay này.

   effective/good/bad manager

   người quản lý giỏi

   Knowing how to delegate is a hallmark of a good manager.

   biết cách ủy thác là một dấu hiệu của một người quản lý giỏi.

   senior/senior manager

   quản lý cấp cao

   A senior manager with extensive management experience oversaw the project.

   một quản lý cấp cao với chuyên môn quản lý sâu rộng giám sát dự án.

   account administrator

   quản lý tài khoản

   The account manager works for agencies, not clients, so he must ensure that the project generates profits for the company of the clients he manages.

   người quản lý tài khoản làm việc choc ại lý, không phải khách hàng, vì vậy họ cần ảm bảo dự ự -sẽ mang lại nhuận c/ty từhách hà họ Háng m.

   branch manager

   giám đốc chi nhanh

   The CEO of a financial institution relies heavily on branch managers or company branch managers, hoping that they will manage their affiliates as if they were managing their own businesses.

   giám đốc điều hành của một tổ chức tài chính đặt niềm tin lớn vào các nhà quản lý chi nhánh hoặc giám đốc chi nhánh của công ty, hy vọng họ điều hành các chi nhánh của họ như điều hành doanh nghiệp của riêng ho.

   3. mẫu câu về trợ lý giám đốc trong tiếng anh:

   trợ lý giám đốc tiếng anh là gì

   (hình ảnh minh họa trợ lý giám đốc trong tiếng anh)

   • duy anh’s assistant manager, on the other hand, called this morning to see if he still had the chart.

   • nicky romero, assistant manager of las vegas, has now won ten million dollars.

   • nicky romero, một trợ lý huấn luyện viên ở las vegas, hiện đã giành được mười triệu đô la.

   • He did a fantastic job as assistant manager.

   • cô ấy đã làm một công việc tuyệt vời với tư cách là trợ lý quản lý.

   • Where has the assistant director disappeared to?

   • trợ lý giám đốc biến mất ở đâu?

   • This is our new assistant manager, guys.

   • Đây là trợ lý giám đốc mới của chúng ta, các bạn.

    • mr. assistant manager, I formally apologize and will resign tomorrow. Mr. thinh can only bring one assistant manager and one family member.

    • Ông trợ lý giám đốc, tôi chính thức xin lỗi và sẽ từ chức vào ngày mai. anh thịnh chỉ có thể mang theo một trợ lý quản lý và một thành viên trong gia đình.

    • My assistant manager will review the advance and payment plan with you, and we’ll get back to you as soon as we have something.

    • Trợ Lý giám ốc của tôi sẽ xem qua kếch giữi và Thanh toán với bạn, và chung tôi sẽ liên lạc với bạn ngay khi chung tôi cót cứt cứ điều gì

     4. từ vựng liên quan:

     từ vựng

     nghĩa

     president

     chủ tịch

     executive general manager

     giám đốc điều hành, tổng giám đốc

     president

     chủ tịch

     vice president

     phó chủ tịch

     the board of directors

     hội đồng quản trị

     founder

     người sáng lập

     director

     giám đốc

     senior general manager

     giám đốc điều hành cấp cao

     executive

     quản lý điều hành

     supervisor

     người giám sat

     team leader

     trưởng nhóm

     colleague/co-worker

     đồng nghiệp

     department (viết tắt dept

     phòng, prohibition, bộ phận

     accounting department

     phòng kế toán

     human resources department

     phòng nhân sự

     vậy là chúng ta đã có cơ hội được tìm hiểu rõ hơn về nghĩa cách sử dụng cấu trúc từ trợ lý giám đốc trong tiếng anh. hello vọng studytienganh.vn đã giúp bạn bổ sung thêm kiến ​​​​thức về tiếng anh. chúc các bạn học tiếng anh thật thành công!

Xem thêm:  Activate Windows là gì? Có nên Activate Windows không?
Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *