Giải đáp cuộc sống

Trưởng phòng tiếng Anh là gì? Các chức vụ khác trong tiếng Anh bạn cần biết | CareerLink.vn

hãy cùng khám phá trưởng phòng tiếng anh là gì và tên tiếng anh của các chức danh khác trong doanh nghiệp qua bài viết dưới đây nhé.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trưởng phòng là gì?

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trưởng phòng là vị trí thuộc cấp quản lý của một bộ phận chức năng trong công ty. NGườI ở Vị Trí Này sẽco nhiệm vụ tổ chức, vận hành, kiểm soát các hoạt ộng của ơn vị pHòng ban và chịu trach nhiệm về kt quảt ộng với lãnh ạp ca..

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trưởng phòng tiếng anh là gì?

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

dịch sang tiếng anh trưởng phòng có nhiều phiên bản, có thể là head of department hoặc head of department. Ở đây từ head of hay có nghĩa là người đứng đầu, from the department of nghĩa là của và có thể là phòng ban, Khoa. vì vậy từ head/head of department with có thể dịch ra là trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng bộ phận.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

những cụm từ chỉ trưởng phòng trong tiếng anh

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm ngành nghề mà trưởng phòng trong tiếng anh còn có thể dịch cụ thể ra như:

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

accounting manager: trưởng phòng kế toán

staff manager: trưởng phòng nhân sự

product manager: trưởng phòng sản phẩm

purchasing manager: trưởng phòng mua hàng

production manager: trưởng phòng sản xuất

finance manager: trưởng phòng tài chính

marketing manager: trưởng phòng marketing

sales manager: trưởng phòng kinh doanh

operations manager: trưởng phòng vận hành

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

tên tiếng anh của các vị trí trong ban quản lý doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giống như trưởng phòng tiếng anh là gì, có thể bạn sẽ thắc mắc các chức danh khác trong công ty được hiểu như thế nào trong tiếng anh. dưới đây là câu trả lời cho thắc mắc của bạn.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

chủ tịch tiếng anh là president

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

phó chủ tịch tiếng anh là vice president

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám đốc tiếng anh là director

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

phó giám Đốc tiếng anh là deputy director there is with gọi là deputy director

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám Đốc Điều hành tiếng anh là chief executive officer (ceo)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám Đốc thông tin tiếng anh là chief information officer (cio)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám Đốc vận hành tiếng anh là director of operations (coo)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám Đốc tài chính tiếng anh là chief financial officer (CFO)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

giám Đốc nhân sự tiếng anh là human resources manager (hrm)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

hội Đồng quản trị tiếng anh là board of directors

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Xem thêm: Hoán vị, chỉnh hợp và tổ hợp

cổ Đông tiếng anh là shareholder

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

thành viên ban quản trị tiếng anh là executive

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

người sáng lập tiếng anh là founder

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

what is the manager?

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

tên tiếng anh của các vị trí nhân sự trong doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

vị trí giám sát tiếng anh là supervisor

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trưởng nhóm tiếng anh là team leader

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

sếp tiếng anh là boss

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trợ lý giám đốc tiếng anh là deputy general manager

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

thư ký tiếng anh dịch là secretary

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

nhân viên lễ tân tiếng anh dịch là receptionist

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

chủ (nói chung) tiếng anh dịch là pattern

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

công nhân viên (nói chung) tiếng anh dịch là employee

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

cán bộ, viên chức tiếng anh dịch là official/staff

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

người lao động (nói chung) tiếng anh dịch là labor

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

công Đoàn tiếng anh dịch là labor/ union

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Đồng nghiệp tiếng anh dịch là associate, colleague, co-worker

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

chuyên viên tiếng anh dịch là expert

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

cộng tác viên tiếng anh dịch là collaborator

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

thực tập sinh tiếng anh dịch là apprentice

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

người học việc tiếng anh dịch là apprentice

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

sự tương quan trong cấp bậc tiếng anh của các quốc gia

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Ý nghĩa các chức danh ở các công ty mỹ

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

trong các tập đoàn hoặc công ty, vị trí đứng đầu (first position) được gọi là president there is president (chủ tịch). dưới chủ tịch có vice president (phó chủ tịch), officer there is director (giám đốc) là người trực tiếp điều hành đưa ra các quyết định quan trọh donghia. và vị trí quản lý ở dưới giám đốc là general manager hay manager – đây là người trực tiếp thực thi các công việc cụ thể.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Ý nghĩa các chức danh trong các công ty châu Âu

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Tham khảo: Cách nói Cảm ơn trong tiếng Anh & Một số mẫu câu phổ biến

president là người có vị trí cao nhất hay còn gọi là chủ tịch. dưới quyền president có chief executive officer hoặc managing director từ này thường được dùng nhiều hơn. các vị trí quản lý thấp hơn là các giám đốc được gọi director/director và dưới giám đốc là manager. tập hợp các giám đốc director được gọi chung là board of directors – ban điều hành. phòng họp của board gọi là boardroom.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Ý nghĩa các chức danh tại các công ty Úc, Singapore

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

managing director tương tự như ceo có thể hiểu là tổng giám đốc ở việt nam.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Ý nghĩa các chức danh ở các cong ty philippines

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

cũng mang ý nghĩa tổng giám đốc nhưng ở general manager of the philippines thường được gọi là president.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

có một số doanh nghiệp ở nhật tồn tại đồng thời president và president. tuy nhiên president sẽ ở vị trí cao hơn có quyền quyết định nhiều hơn president cho dù cùng là chủ tịch.

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

các loại hình doanh nghiệp trong tiếng anh

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

công ty nói chung tiếng anh là company

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

tập đoàn tiếng anh dịch là consortium/corporation

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

subsidiary: công ty con

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

affiliate: công ty liên kết

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

private company: công ty tư nhân

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

stock company: công ty cổ phần

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

limited liability company: công ty trách nhiệm hữu hạn

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

cụm từ tiếng anh chỉ hoạt động của doanh nghiệp

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

establish (a company): thành lập (công ty)

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

go bankrupt: phá sản

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

combine: sat nhập

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

diversify: đa dạng hóa

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

subcontract: thuê gia công

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

reduce size: căt giảm nhân công

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

do business with: làm ăn với

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

franchise: nhượng quyền thương hiệu

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Hy vọng qua bài viết trên, các bạnc có /strong> cũng như các chức v vhc ti ếng anh là gì cũng như các chức v vhc ti ếng anh là gì cũng như các chức v vhc ti ếng anh là gì h cũ các chức v vhc ti ếng anh là gì cũng như các chức v vhc ti ếng anh là g. làm việc và giao tiếp phù hợp.

ha phương

Tham khảo thêm: Hội chứng tăng áp lực nội sọ: Căn bệnh nguy hiểm, đe doạ tính mạng

Đang xem: Trưởng phòng nhân sự tiếng anh là gì

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *