World

Unset trong php là gì – W3seo

Unset trong php

unset() trong PHP là một hàm dùng để xóa một biến hoặc một phần tử trong mảng. Nó sẽ hủy bỏ giá trị của biến hoặc phần tử đó và xóa nó khỏi bộ nhớ. Khi sử dụng hàm này, biến hoặc phần tử đó sẽ không còn tồn tại và không thể truy cập được nữa.

Các bài viết liên quan:

 • Laravel Eloquent
 • Cách xóa một bài viết trên website
 • 25 hướng dẫn lập trình PHP cơ bản đến nâng cao
 • Cập nhật phiên bản PHP
 • Kiểm tra lỗ hổng bảo mật Local File inclusion

Cú pháp của hàm unset() là:

unset(var1, var2, …, varN);

hoặc

unset($var1, $var2, …, $varN);

Ví dụ:

Lưu ý, khi unset một phần tử trong mảng, chỉ là xóa phần tử đó khỏi mảng, nó không sẽ sắp xếp lại key của mảng.

tại sao nên sử dụng unset trong php ?

Sử dụng unset() trong PHP có nhiều lý do vì sao nên sử dụng, một số lý do chính là:

 1. Giải phóng bộ nhớ: Khi bạn không còn sử dụng một biến hoặc phần tử trong mảng nữa, sử dụng hàm unset() sẽ giúp giải phóng bộ nhớ để tiết kiệm tài nguyên.
 2. Loại bỏ các giá trị không mong muốn: Khi bạn muốn loại bỏ một số giá trị không mong muốn trong một biến hoặc mảng, hàm unset() sẽ giúp bạn làm điều đó.
 3. Kiểm soát việc truy cập dữ liệu: Sử dụng hàm unset() có thể giúp bạn kiểm soát việc truy cập dữ liệu bằng cách xóa các biến hoặc phần tử không mong muốn để tránh việc truy cập sai hoặc gây lỗi trong chương trình.
 4. Tối ưu hóa chương trình: Sử dụng hàm unset() có thể giúp bạn tối ưu hóa chương trình bằng cách giải phóng bộ nhớ và loại bỏ các giá trị không cần thiết.

sử dụng unset trong php như thế nào ?

Sử dụng unset() trong PHP rất đơn giản, bạn chỉ cần truyền biến hoặc phần tử mà bạn muốn xóa vào trong hàm unset().

Ví dụ:

Nếu bạn muốn xóa nhiều biến hoặc phần tử trong một lần, bạn có thể truyền nhiều biến hoặc phần tử vào trong hàm unset():

Cần lưu ý rằng, khi bạn unset một phần tử trong mảng thì chỉ là xóa phần tử đó khỏi mảng, nó không sẽ sắp xếp lại key của mảng.

những lưu ý khi sử dụng unset trong php

 • Khi bạn xóa một biến bằng unset(), bạn sẽ không thể truy cập đến giá trị của biến đó nữa.
 • Khi bạn xóa một phần tử trong mảng bằng unset(), phần tử đó sẽ không còn trong mảng nhưng key của các phần tử còn lại sẽ không bị sắp xếp lại.
 • Nếu bạn unset một biến hoặc phần tử mà chưa được khai báo trước đó, nó sẽ không gây ra lỗi.
 • Nếu bạn unset một phần tử của một mảng trong vòng lặp, chú ý rằng các key của mảng sẽ không bị sắp xếp lại.

Để tránh các lỗi trong chương trình, hãy chắc chắn rằng bạn chỉ sử dụng unset() trên các biến hoặc phần tử mà bạn không còn sử dụng nữa và đảm bảo rằng việc xóa biến hoặc phần tử không làm ảnh hưởng đến các phần còn lại của chương trình.

ví dụ

 • Xóa một biến:
 • Xóa một phần tử trong mảng:
 • Xóa nhiều biến hoặc phần tử trong một lần:
 • Xóa phần tử trong mảng trong vòng lặp:

Cần lưu ý, các ví dụ trên chỉ đơn giản hoặc tùy ý chọn để minh họa về việc sử dụng hàm unset, trong thực tình sử dụng cần phải xem xét và tối ưu hơn.

kết luận

unset() là một hàm trong PHP dùng để xóa một biến hoặc phần tử trong mảng. Sử dụng unset() sẽ giúp bạn giải phóng bộ nhớ và tránh tình trạng dư thừa biến hoặc phần tử. Tuy nhiên, khi sử dụng unset() cần chú ý đảm bảo rằng việc xóa không làm ảnh hưởng đến các phần còn lại của chương trình.

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]