Giải đáp cuộc sống

Phân biệt vốn lưu động và vốn cố định 2022 – So sánh vốn lưu động và vốn cố định

trong hoạt ộng sản xuất kinh doan, việc quản lý tốt các nguồn vốn là vông quan quan trọng bởi khi sửng dụng hiệu quả các nguồn vốn sẽ đem lại nhiều thành tựu tựu tựu tựu. ngược lại, nếu không quản lý tốt các nguồn vốn thì có thể khiến hiệu quả trong hoạt động kinh doanh giảm sút. trong các nguồn vốn đó thì vốn lưu động và vốn cố định là 2 loại vốn chủ yếu. mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây của hoatieu.vn

1. vốn là gì?

có rất nhiều cách hiểu khác nhau về vốn, tùy theo từng góc độ nhìn nhận mà có những khái niệm khác nhau. Đây là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến việc quyết định mọi hoạt động của các doanh nghiệp cũng như nềã thề. trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, vốn luôn tồn tại ở hai hình thức cơ bản là hình thái giá trị và hình tháp.

– xét dưới dạng hình thái của giá trị thì vốn chính là tiền – đây là hình thái ban đầu cũng và cũng chính là cuối cùng của vốn. sau khi hoàn thành một chu kỳ sản xuất và kinh doanh tại các doanh nghiệp thì số vốn đó sẽ lại được thu hồi về.

Đang xem: Vốn cố định vốn lưu động là gì

ối với sự phat triển của một quốc gia, dân tộc nào đó thì nguồn vốn ược xem là một trong những nguồn lực chynh của nền kinh tếc dân, thúnc ẩy cho sự ất ất ất Đó là những nguồn nhân lực, là nguồn vốn, toàn bộ các kỹ thuật – công nghệ there are các nguồn tài nguyên có sẵn, … vônh như các quyền về sở hữu thương hiệu độc quyền, kinh nghiệm tay nghề, chấp xám,…

2. thế nào là vốn cố định và vốn lưu động

một doanh nghiệp có nhiều loại vốn, trong đó có vốn cố ịnh và vốn lưu ộng là 2 loại vốn rất quan trọng trong việc duy và phát hot nat. vậy ngoài khái niệm chung về vốn thì vốn cố định và vốn lưu động được hiểu cụ thể như thế nào?

vốn cố ịnh là số tiền ầu tư, ứng trước cho mua sắm, xây dựng hoặc lắp ặt tài sản cố ịnh hữu hình hoặc tài sản cố ịnh vô vônh trình sản xuất, kinh doanh và kết thúc một vòng tuần hoàn kể từ khi tài sản cố định hết thời gian sử dụng.

vốn lưu ộng (working capital), đây là một thước đo tài chynh thể hi nguồn lực sẵn của doanh nghiệp, nhằm đng những hoạt ộng kinh doan nhà cung cấp, tiền trả …

3. ví dụ về vốn cố định và vốn lưu động

ể hiểu cụ thể hơn khái niệm vốn cố ịnh v à vốn lưu ộng, hatieu.vn xin ưa ra vài ví dụ ể ển ọc hình dung rõ hơn về 2 khái niệm này thực t.

ví dụ về vốn cố định: vốn có thể bằng tiền hoặc hiện vật đều được. Trê Thị Trường, chắc chắc hẳn cùng ều bắt gặp nhiều trường hợp các ca nhân there are tổc gó vốn bằng hiện vật, chẳng hạn gop vốn bằng xe ô, bằng nhn. p>

vi dụ về vốn lưu ộng: tiền lương nhân viên, tiền maa mới nguyên vật liệu, thy toán các khoản nợn hạn, … lưu ộng và là một phần của vốn ể Hoạt ột ột ột ột ộ >

4. phân biệt tài sản cố định và tài sản lưu động

5. phân biệt vốn lưu động và vốn cố định

tiêu chí

vốn lưu động

vốn cố định

khái niệm

vốn lưu ộng là biểu hiện bằng tiền của tài sản ngắn hạn (tsnh) nên ặc điểm vận ộng của vốn lưu ộng luôn sự chi pHốn bởng ảng ạng ạng

vốn cố định là giá trị của các loại tài sản cố định (tscĐ). các loại tài sản này là những tài sản có giá trị lớn, thời gian sử dụng kéo dài qua rất nhiều chu kì kinh doanh của doanh nghiệp

Work Đặc

– vốn lưu động lưu chuyển nhanh

– vốn lưu động dịch chuyển một lần vào quá trình sản xuất, kinh doanh.

Xem thêm: Mức sinh thay thế

– vốn lưu động hoàn thành một vòng tuần hoàn sau khi hoàn thành một quá trình sản xuất kinh doanh

– quá trình vận ộng của vốn lưu ộng là một chu khép kín từ hình thái này sang hình thái khác rồi trở về hình thái ban ầi g vớ. chu kỳ vận ộng của vốn lưu ộng là cơ sở đánh giá khả năng thanth ton và hiệu quả sản xuất kinh doanh của, hiệu quả sử ố dụng v.

+ điều khác biệt lớn nhất giữa vốn lưu ộng và vốn cố ịnh là: vốn cố ịnh chuyển dần giá trị của nó v. trị sản phẩm theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh.

– vốn cố ịnh luân chuyển qua nhiều kì sản xuất kinh doanh của dn do tscđ và các khoản ầu tư dài hạn tham vào nhiều chu kì sản xuh do> của dn do tscđ

– khi tham gia vào quá trình sản xuất khinh doanh của doạnh nghiệp, bộ phận vốn cố định đầu tư vào sản xuất đƺợâphân. một bộ pHận vốn cố ịnh tương ứng với giá trị hao mòn của tscđ ược dịch chuyển vào chi pHí kinh doanh there are giá thành sản pHẩm, dịch vụ ược sản xu khi hàng hóa hay dịch vụ được tiêu thụ. bộ phận còn lại của vốn cố định dưới hình thức giá trị còn lại của tscĐ

biểu hiện

tài sản lưu động

tài sản cố định

thể hiện trên bctc

các chỉ tiêu về tài sản lưu động như tiền và các khoản tương đương tiền, nợ phải jue…..

chỉ tiêu tài sản cố định

phân lợi theo hình thái biểu hiện:

+ vốn bằng tiền và vốn trong thanh toán

+ vốn vật tư hàng hóa

Xem thêm: Quản trị năng suất

+ vốn chi phí trả về trước

phân loại vốn theo vai trò của vốn lưu động đối với quá trình sản xuất kinh doanh

+ vốn lưu động trong khâu dự trữ sản xuất

+ vốn lưu động trong khâu sản xuất

+ vốn lưu động trong khâu lưu thông

vốn cố định được thể hiện ở thông qua tài sản cố định của doanh nghiệp

phân loại theo hình thái biểu hiện:

+ tài sản cố định hữu hình

+ tài sản cố định vô hình

phân loại theo tình hình sử dụng

+ tài sản cố định đang dùng

+ tài sản cố định chưa dùng

+ tài sản cố định không cần dùng và đang chờ thanh lý

trên đây là bài phân biệt giữa vốn lưu động và vốn cố định thuộc lĩnh vực doanh nghiệp của phần hỏi đáp phát.

Xem thêm: Tin tức

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *