Giải đáp cuộc sống

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì ?

Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì

vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì ? mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty luật acc để biết thông tin cụ thể về các thắc mắc trên.

1. vốn điều lệ ngân hàng là gì?

Theo Khoản 1 điều 29 Thông Tư 40/2011/TT-NHNN NGàY 15 THANG 12 NăM 2011 :

Đang xem: Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là gì

“Điều 29. vốn điều lệ, vốn được cấp

1. vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:

a) vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là vốn đã ược chủ sở hữu thực cấp hoặc vốn đã ược Các Cổ đng, Các Thành Viên Gop Vốc Gop Và ượC GHN.

b) vốn điều lệ của ngân hàng có thể được tăng từ các nguồn sau:

(i) quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; quỹ thặng dư vốn cổ phần; lợi nhuận để lại và các quỹ khác theo quy định của pháp luật;

(ii) phát hành cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ;

(iii) chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;

Tham khảo thêm: [Giải mã thuật ngữ] Văn phòng giao dịch tiếng Anh là gì?

(iv) vốn do chủ sở hữu, thành viên góp vốn cấp thêm;

(v) các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

vốn điều lệ của ngân hàng thương mại chính là số vốn đã ược chủ sở hữu thực cấp hoặc là số vốn đã ược Các Cổ trong Điều lệ của ngân hàng.

vốn điều lệ của ngân hàng có thể được gia tăng từ các nguồn cụ thể sau:

 • từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ; what?
 • phát hành các loại cổ phiếu ra công chúng hoặc phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
 • thực hiện việc chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông;
 • vốn do chủ sở hữu hoặc các thành viên góp vốn cấp thêm;
 • các nguồn khác theo quy định của pháp luật.
 • 2. Đặc điểm của vốn điều lệ ngân hàng

  – lượng vốn lớn và do nhiều thành viên góp vốn

  có vốn điều lệ hoặc nguồn vốn được cấp tối thiểu bằng với mức vốn pháp định cụ là 3,000 tỷ đồng. Cổ đông Sáng Lập Của NGân Hàng Là Các Phap về mặt tài chính để tham gia góp vốn.

  – mức vốn điều lệ thực không được thấp hơn vốn pháp định

  p>

  thực hiện đánh giá, kiểm bring và thanh tra hoặc yêu cầu ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc kiểm toán ộc lập ể xác ị lý do ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo;

  Tham khảo thêm: 9 thời kỳ nhạy cảm của trẻ mà cha mẹ nên biết!

  yêu cầu thực hiện việc sửa ổi, bổ sung vàn thiện các biện phap xử lý của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khi giá ịnh trong trrường hợp cần thiết;

  GIAM SAP, THANH TR VIệC TổC CHứC Và TRIểN KHAI THựC HIệN CÁC BIệN PHAPP TạI PHươNG ENT Xử Lý Sẽ BAO GồM Cả Các Biện Phap Phap Xử Lý Theo Yêu cầu từ phía ngân hàng nh;

  dựa Theo mức ộ giảm giá trị thực của vốn điều lệ và vốn ược cấp so với mức vốn phap ịnh, ngân hàng nhà nước sẽ ra quyết ịnh cụ các bic b bic bip bip x nhánh >

  • Các Biện PHAPP ượC quy ịnh tại khoản 2 điều 59 luật ngân hàng nhà nước khi giá trrịc /li>
  • ap dụng các biện phapc cơ cấu lại theo quy ịnh của phap luật hoặc thực hiện việc thu hồi giấy pHép ối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước của vốn điều lệ và vốn được cấp thấp hơn dưới mức 50% mức vốn pháp định hoặc giá trị thực của vốn điều lệ và vốn được cấp thấp hơn mức vốn pháp định liên tục trong thời gian là 6 tháng mặc dù áp dụng các phương án xử lý.
  • – không được sử dụng để mua cổ phần, góp vốn

   việc mua lại cổ phần của từ cÁc cổ đông của ngân hàng thương mại cổ phần phải ảm ​​bảo tuân thủ theo các quy ịnh cỺcá lu ịnh cỺcá lu

   ngân hàng thương mại cổ pHần sẽ chỉ ược mua lại các cổ pHần của cổ đông nếu sau khi thực hiện tonh ton hết số pHần ược mua lại mà vẫn bảo ảm ượm c ộmn ộmn ộmnd ộn that ộmn ộn ộn that ộ ộ ộmn ộn ộmn ộmn ộn this ộ ộ ộ ộ ộmn ộn ộn ộmn ° giá trị thực của vốn điều lệ không bịmm TRườNG HợP MUA LạI Cổ PHầN DẫN ếN VIệC SUY GIảM VốN đIềU LệA CủA NGâN Hàng Thương MạI Cổ PHầN THì BắT BUộC PHảI CÓ SựP CHấP Thuận Trước BằNG VăN BảT NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG NG

   3. vai trò và ý nghĩa của vốn điều lệ ngân hàng

   do bản chất hoạt động của ngân hàng chính là kinh doanh hoạt động tín dụng, với nguồn vốn cực kỳ lớn. vốn điều lệ ngân hàng sẽ do nhiều thành viên đong gip giúp cho bản thân của ngân hàng cr ủ nguồn vốn ể duy trì hoạt ộng của mình, cũng là cam kết chịt chịt chịu p>

   việc phân định rõ nguồn vốn điều lệ ngân hàng là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp hay sở hữu cổ cng ph. Đy cũng chynh là nguồn thông tin chynh ể thực hiện hoạt ộng phân chia lợi nhuận trong trường hợp kinh doanh ngân hàng có lãi, hoặcn rủi ro khi đt ột ộn ộn đg củg ng.

   ối với các ngân hàng cổ pHần thì tỷ lệm giữ vốn điều lệ sẽ ảnh hưởng ến các quyết ịnh của một thành viên tới hoạt ộng của củ ng p>

   lượng vốn điều lệ lớn của một ngân hàng còn bị ảnh hưởng ến mức ộ ồng ý ầu tư của các nhà ầuố vư, ho họ sẽ nhìn vào vốn điều lệa ngân hàng để ra các quyết định có nên gửi tiền vào ngân hàng nào. bởi khi có vốn điều lệ lớn, có nghĩa ngân hàng đó có khả năng thu hút vốn và uy tín được bảo đảm

   4. những câu hỏi thường gặp.

   xếp hạng vốn điều lệ ngân hàng việt nam?

   Theo Thống kê từ báo cao tài chính của 28 ngân hàng trong nước, tinh ến hết ngày 03/31/2020, tổng vốn đu lệ ạt của ngân hàng chiếm khot now 2019, tương ứng ứng ứng ứng ứNg ứ

   top 10 ngân hàng việt nam có vốn điều lệ lớn nhất bao gồm:

   • ngân hàng tmcp Đầu tư và phát triển việt nam (bidv);
   • ngân hàng công thương việt nam (vietinbank);
   • ngân hàng ngoại thương việt nam (vietcombank);
   • ngân hàng kỹ thương việt nam (techcombank);
   • ngân hàng nông nghiệp và phát triền nông thôn (agricultural bank);
   • ngân hàng việt nam thịnh vượng (vpbank);
   • ngân hàng quân đội (mb);
   • ngân hàng sài gòn thường tín (sacombank);
   • ngân hàng Á châu (acb);
   • ngân hàng sài gòn (scb).
   • tổng vốn điều lệ của 10 ngân hàng trên ạt gần 280,450 tỉ ồng, chiếm khoảng 68% tổng vốn điều lệ của ợ Ƒk ng hàn 28 ng hàn

    tingh ến hết ngày 03/31/2020, IDV Là Ngân Hàng Có vốn điều lện nhất Trong Hệ thống với gần 40.220 tỉ ồng vẫn giữ nguyên so với cuhi nĂm 2019.

    hai ngân hàng ứng kế sau bidv về mức vốn điều lện lượt là ngân hàng Vietinbank (với 37.234 tỉ ồng) và ngân hàng Vietcombank (với 37.089 tỉ ỉ ồ ồ ồ ồ ồ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ

    Trong nhóm ngân hàng thương mại cổ pHần, ngân hàng techcomombank có vốn điều lệ cao nhất với hơn 35,000 tỉ ồng, cao hơn so với ngân hàng agribank gần 4,500 tỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ ỉ

    cùng với ngân hàng techcombank thì ngân hàng vpbank, ngân hàng mb, sacombank, acb và scb cũng là những ngân hàng nằm trong top 10 ngân hàng có vốn điều ệt lớn

    vốn điều lệ là gì?

    • Theo quy ịnh tại khoản 34, điều 4 luật doanh nghiệp 2020 thã thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt thtt lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần”.
    • góp vốn điều lệ công ty bằng những loại tài sản nào?

     loại tài sản góp vốn theo Điều 34 luật doanh nghiệp 2020 được quy định như sau:

     • tài sản gop vốn là ồng việt nam, ngoại tệ tự do chuyển ổi, vàng, quyền sử dụng ất, quyền sở hữu trí tíệ, cong ược bằng ồng việt nam.
     • Chỉ ca nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp phap hoặc cor quyền sử dụng hợp phap ối với tài sảnn quy ịnh tại khoản 1 đu này mới cor chem.
     • xác định vốn điều lệ dựa trên các cơ sở nào?

      • khả năng tài chính của mình;
      • phạm vi, quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh của công ty;
      • Chi Phí Hoạt ộng Thực Tế CủA Công Ty Sau Khi Thi Thành Lập (Vìn điều Lệ Của Công Ty ể ể Sử DụNG CHO CÁC HOC ộNG CủA Công Ty Sau Khi Thành LậP);

       trên đây là toàn bộ nội dung trả lời cho câu hỏi chứng chỉ xuất nhập khẩu mà chúng tôi cung cấp đến cho quý khách hàng. nếu có bất kỳ vấn đề vướng mắc cần giải đáp cụ thể, hãy liên hệ với công ty luật acc để được hỗ trợ:

       hotline: 1900.3330zalo: 0846967979gmail: [email protected]: accgroup.vn

       Tham khảo: Mẫu đơn xin bãi nại mới nhất năm 2022? Trường hợp nào được áp dụng đơn bãi nại theo quy định của pháp luật?

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *