Giải đáp cuộc sống

Website thương mại điện tử là gì, các quy định liên quan hoạt động thương mại điện tử – VLIC

Website thương mại điện tử bán hàng là gì

Website thương mại điện tử bán hàng là gì

trong thời ại kỷ nguyên số, website thương mại điện tử là công cụ không thểu trong hoạt ộng kinh doanh, từ mua bán hópg cho ịch ịng cung ị Đây là một trong những hình thức tổ chức của hoạt động thương mại điện tử. tuy nhiên, cũng như các hoạt ộng kinh doanh thông thường, ccoc hoạt ộng thương mại điện tử nói chung hay các hoc ộng thông qua sitio web thương mại đn tử ều shảu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu sháu st. DướI Góc ộ PHAPP PHAPPE, Bài Viết Sau đây sẽ cung cấp người ọc các kiến ​​thức cần thiết về thương mại điện tử và các hoạt ộng thương mại điện tửn tửn tửn tửn quan.

Ảnh minh họa

1. website thương mại điện tử là gì?

theo quy ịnh phap luật, khoản 8 điều 3 nGhị ịnh 52/2013/nđ-cp, website thương mại điện tử ược ịnh nghĩa là trang thông tin điện tử ược thi của hoạt ộng mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ, từ trưng bày giới thiệu hàng hóa, dịch vụ ến giao kết hợp ồng, cung ứng dịh v toán và

hiểu ơn giản, website thương mại điện tửt ộng trên mạng Internet và người dùng sẽ thực hiện giao dịch thông qua nó gồm cả những Không website , khách hàng muốn mua hàng phải gọi điện hoặc để lại thông tin.

Theo điều 25 NGHị ịNH 52/2013/Nđ-CP, Website Thương Mại điện Tử ượC Phân Làm 02 Loại: Website Thương Mại điện tử Bán Hàng và website theo đó:

– Thương mại điện tử bán hàng: Là website thương mại điện tử do các thương nhân, tổ chức, ca nhân tự thiết lập ểc vụt ột ộng xúc tiếng m ạc ủc ủc ủc ủc minh.

– website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: là website thương mại điện tử do thương nhân, tổ cla . website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử bao gồm các loại sau:

+ sàn giao dịch thương mại điện tử (khoản 9 Điều 3 nghị định 52/2013/nĐ-cp).

+ website đấu giá trực tuyến (khoản 11 Điều 3 nghị định 52/2013/nĐ-cp).

+ website khuyến mại trực tuyến (khoản 10 Điều 3 nghị định 52/2013/nĐ-cp).

+ các loại website khác do bộ công thương quy định.

xem them:

một công ty có được xin cấp phép 02 website thương mại điện tử hay không?

tại sao hồ sơ đăng ký website thương mại điện tử cho hộ kinh doanh cá thể bị từ chối?

2. quy định của pháp luật điều chỉnh website thương mại điện tử

– luật giao dịch điện tử 2005.

– nghị định 52/2013/nĐ-cp về thương mại điện tử.

– NGHị ịNH 08/2018/Nđ-CP SửA ổI MộT Số NGHị ịNH LIêN QUAN ếN đIềU KIệN ầU Tư KINH DOANH THUộC PHạM VI quản lý nhà nước của bộ công thương.

– thông tư 47/2014/tt-bct quy định về quản lý website thương mại điện tử.

-Thông tư 21/2018/tt-bct sửa ổi một số điều của thông tư 47/2014/tt-bct quy ịnh về quản lý site site vền quản lý ho bị di động.

3. các nguyên tắc hoạt động thương mại điện tử

thứ nhất, nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong giao dịch thương mại điện tử

các chủ thể Tham Gia Hoạt ộng thương mại điện tử có quyền tự do thậa thuận không trai với quy ịnh của phap luật ể ể xác lập quyền và nghĩa vụa tịa tị thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

Xem thêm:  Mở tài khoản tiền gửi đầu tư trực tuyến ACB với mức lãi suất hấp dẫn

thứ hai, nguyên tắc xác định phạm vi hoạt động kinh doanh trong thương mại điện tử

nếu thương nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ và xúc tiến thương mại trên website thương mại điện tử không nêu cụ thể giới hạn địa lý của những hoạt động này, thì các hoạt động kinh doanh đó được coi là tiến hành trên phạm vi cả nước.

thứ ba, nguyên tắc xác định nghĩa vụ về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện

-người sở hữu website Thương mại điện tử bán hàng và người bán trên website cg cấp dịch vụ thương mại điện tửi tuân thủ các quy ịnh của luật bảo vệnền lịn -shower, goblin cho khách hàng;

– Khách Hàng Trên Cung website cấp dịch vụ thương mại điện tử là người tiêu dùng dịch vụ thương mại điện tử và người tiu dùng hàng Hóa, dịch vụ do người tấi tấi;

– TRườNG HợP NGườI BAN TRựC TIếP đăNG THông tin về Hàng Hóa, DịCH Vụ CủA Mình Trên Website Thương mại điện tử thìng nhân, tổc Cung cấp dàng m mạn ửnd, tổn, tổn, tổn, tổn, tổn, tổn. tầng không phải là bên thứ ba cung cấp thông tin theo quy định của luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

thứ tư, nguyên tắc kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thông qua thưƇn m

các chủ thể ứng dụng thương mại điện tử ểể kinh doanh hàng Hóa, dịch vụn chế kinh doanh hoặc hàng Hóa, dịch vụh kinh doanh có đi ề hóa, dịch vụ đó.

xem thêm: từ ngày 1/01/2021, công nhận hình thức hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện

4. Đặc điểm, phân loại hoạt động thương mại điện tử

4.1. Đặc điểm hoạt động thương mại điện tử

– về hình thức thực hiện: các hoạt động thương mại điện tử được thực hiện thông qua các phương tiện điện. Trong Hoạt ộng Thương Mại Truyền Thống, Các Giao DịCH ượC Tiến Hành Chủ Yếu Thông qua việc cac Bên gặp gỡ nhau trực tiếp ể tiến hành đàm phan, giao dịch và đ p>

– về phạm vi hoạt động: hoạt động thương mại được thực hiện không phụ thuộc vào vị trí địa lý, thời gian. các chủ thể có thể tiến hành các hoạt động thương thương mại điện tử ở bất cứ nơi nào, tại bất kì thời điể.p>n

– về chủ thể tham gia: sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ sẽt. thể: người sở hữu website thương mại điện tử bán hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; người ban; khách hàng; thương nhân, tổ chức cung cấp hạ tầng… (Điều 24 nghị định 52/2013/nĐ-cp).

ngoài ra, trong một số trường hợp, các giao dịch thương mại điện tử còn cần có thêm cả cơ quan, tổ chức hoặc thương thhhn bởi các giao dịch thương mại điện tử thường phải đối mặt với các vấn đề an ninh, bảo mật. do vậy, các giao dịch thương mại điện tử cần pHải có sự trợ giúp của các chủ thể có khả nĂng và thẩm quyền xác nhận ộ đ đy của cac threg

Xem thêm:  Đại Từ Trong Tiếng Anh | VOCA.VN

– về thời gian thực hiện giao dịch: việc sửng dụng các pHương tiện điện tửi với công nghệ hi ại và công nghệ Truyền dẫn không di, các giac. hiện không phụ thuộc vào thời gian. Đây là một lợi thế quan trọng của hoạt động thương mại điện tử. Lợi thế này giúp người tham giao dịch tiến hành tự ộng Hóa một số bước trong giao dịch thương mại điện tử (như mua hàng trực tuyến qua website) do các cá nhân, doanh nghiệp cũng có thể tiến hành ược các giao dịch thương mại điện tử. <

4.2. phân loại hoạt động thương mại điện tử

pháp luật không quy định cụ thể về vấn đề phân loại hoạt động thương mại điện tử. tuy nhiên, nếu xét tính chất hoạt ộng của tổ chức hoạt ộng thương mại điện tử, hoạt ộng này có thể ược chia thànhomin h 02

– Các hoạt ộng của tổ chức giao dịch thương mại điện tửcc tiếp và ơn lẻ: thông qua email, các phương tiện điện tử khác – mô hình doanh nghiệp b2b, b2c, c2c, c2c, c2c, c2c…

– Các Hoạt ộng của tổ chức hoạt ộng thương mại điện tử mang tinh chuyên nghiệp: thông qua website thương mại điện tử – mô hình doanh nghiệp b2c, c2b, c2b, c2c.

theo đó, dựa vào hình thức cceits website thương mại điện tử, hoạt ộng thương mại điện tử có thể ược chia nhỏ thàu>pờh thành cá:

(1).

(3) hoạt động thương mại điện tử được thực hiện trên website đấu giá trực tuyến.

(4) hoạt động thương mại điện tử được thực hiện trên website khuyến mại trực tuyến.

vệc phân loại các hoạt ộng thương mại điện tử fo ý ngha quan trọng trong việc xác ịnh trach nhiệm của các chủ thể khi tham gia vào từng loạt ột ột ột ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt ửt Mỗi loại hoạt ộng thương mại điện tử nàyc những ặc điểm riêng về chủ tham gia hoạt ộng v à về loại hoạt ộng thương mại ược thực hiện.

ví dụ, ối với hoạt ộng thương mại điện tử trên website Thương mại điện tử bán hàng, chủc hiệt hoạt ộng thương mại cũng là chủ thi mại đi đng mại. còn ối với hoạt ộng thương mại trên sàn giao dịch thương mại điện tử, thì chủ thể thiết lập sàn giao dịch không pHải là chủc tểc tiếp tham gia và thực hi ệc hi ệc. Đối với hoạt động trên website khuyến mại trực tuyến, hoạt động được thực hiện là hoạt động khuyến mại hàng hoá, dịch vụ cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên cơ sở của hợp đồng dịch vụ khuyến mại giữa các chủ thể này với thương nhân, tổ chức thiết lập website. còn đối với hoạt động trên website đấu giá trực tuyến thì hoạt động được thực hiện ở trên thông tin này là hoạt đống gi

5. Điều kiện hoạt động thương mại điện tử

“Điều kiện hoạt động thương mại điện tử” mang phạm trù khá rộng. tuy nhiên, trong phạm vi bài viết, điều kiện này ược hiểu là điều kiện hoạt ộng của các website thương mại đn tử mà cể hơ h.

Xem thêm:  Review Sống đơn giản cho mình thanh thản - Shunmyo Masuno

Đối với thương mại điện tử bán hàng website

Theo điều 52 NGHị ịNH 52/2013/Nđ-CP Và Khoản 1 điều 10, điều 11 NGHị ịNH 08/2018/Nđ-CP, Các Thương NHân, Tổ Chức, Cá bán hàng nếu đáp ứng các điều kiện sau:

thứ hai, đã thông báo với bộ công thương về việc thiết lập website thương mại điện tử bán hàng theo quy định.

Đối với cung cấp dịch vụ thương mại điện tử website

Theo điều 54 NGHị ịNH 52/2013/Nđ-CP Và Khoản 2 điều 10, điều 11 NGHị ịNH 08/2018/Nđ-CP, THươNG NHâN, TổC ượC ượC THIếT LậP Cung website ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi ệi. (sàn giao dịch thương mại điện tử, đấu giá trực tuyến website, khuyến mại trực tuyến website) khi đáp ứng đủ các điều kiện>

thứ hai, có đề án cung cấp dịch vụ trong đó nêu rõ các nội dung sau:

+ mô hình tổ chức hoạt ộng, bao gồm hoạt ộng cung cấp dịch vụ, hoạt ộng xúc tiến, tiếp thị dịch vụ cả trong và ngoài môi tr

d

thứ ba, đã đăng ký thiết lập website cấp dịch vụ thương mại điện tử và được bộ công thương xác nhận đăng ký.

trong trường hợp thương nhân, tổ chức thiết lập website thương mại điện tử vừa là website thương mại điện tử bán hàng vừa là website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải thông báo và đăng ký với bộ công thương.

6. lưu ý khi tiến hành hoạt động thương mại điện tử

ở Góc nhìn của chủ sở hữu website Thương mại điện tử thì việc xác ịnh một website có pHải website Thương mại điện tử there are không và là loại website Thương mại đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi đi bởi lẽ, mỗi loại website sẽ phải đáp ứng các yêu cầu nhất định để có thể tiến hành hoạt động hợp pháp. chẳng hạn, chủ sở hữu website thương mại điện tử bán hàng phải tiến hành thủ tục thông báo với bộ công thương trong khi thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ thương mại điện tử phải tiến hành thủ tục đăng ký với nhiều điều kiện kèm theo.

bên cạnh đó, người bán cần lưu ý không được sử dụng website thương mại điện tử để kinh doanh các hàng hóa hạn chế doanh:

– súng săn và đạn súng săn, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ;

– thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;

– rượu các loại;

– các hàng hóa hạn chế kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

thương nhân thiết lập website ể Bán Các Hàng Hóa, DịCH VụCC Danh MụC Hàng Hóa, DịCh Vụ Kinh Doanh Có điều Kiện Cấp Giấy Chứng nhận ủ điều kiệu kiệu kiện kiện kiệu nơi cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (Điều 3 thông tư 47/2014/tt-bct).

xem them:

căn cứ tính thuế đối với hàng hoá mua tại website nước ngoài chuyển phát nhanh về việt nam

tổng cục thuế: không chồng chéo khi sàn thương mại điện tử khai và nộp thuế thay cho người kinh doanh

khuyến cáo các sai phạm về thuế thường gặp trong lĩnh vực thương mại điện tử

bach khoa luật

nguồn bài viết: https://bachkhoaluat.vn/cam-nang/9423/website-thuong-mai-dien-tu-la-gi-cac-quy-dinh-lien-quan-hoat-dong-thuong -mai-dien-tu

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Low impact cardio là gì? Lợi ích của các bài tập này

Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *