World

Cách dùng will và won’t ? will not viết tắt thế nào? – Ngolongnd.net

Cách dùng will và won’t ? will not viết tắt thế nào? – Ngolongnd.net

Will not viết tắt

Cách dùng will và won’t (will not), will not viết tắt thế nào? WILL và WON’T là trợ động từ khuyết thiếu dùng cho thì tương lai đơn nói về những sự việc sẽ xảy ra trong tương lai nhưng không có kế hoạch.

Cách dùng will và won’t

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hình thức phủ định là will not (won’t),

a) Cách thành lập Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động từ nguyên mẫu + bổ ngữ (nếu có)

Cách dùng will và won
Cách dùng will và won’t

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

he will = he’ll, she will = she’ll, it will = it’ll Ex: I will help you. (Tôi sẽ giúp bạn).

Xem thêm : Sự khác nhau giữa will be V_ing và will be V3 – Cấu trúc và cách dùng will trong tiếng Anh

She will call you when she arrives.

(Cô ấy sẽ gọi điện cho bạn khi cô ấy đến nơi).

Câu phủ định:

Chủ ngữ (S) + won’t + động từ nguyên mẫu + bổ ngữ (nếu có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + chủ ngữ (S) + động từ nguyên mẫu + bổ ngữ (nếu có)?

Ex: Will you be at the party tonight?

(Tối nay bạn sẽ có mặt ở buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi với từ để hỏi WH:

Ta chỉ cần thêm từ WH- trước công thức trên để đặt câu hỏi WH-.

Ex: When will you go back to your country?

(Khi nào bạn sẽ trở về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai.

Ex: He’ll be forty years old next week. (Anh ấy sẽ 40 tuổi vào tuần tới).

It will rain tomorrow. (Ngày mai trời sẽ mưa).

2) Dùng để diễn đạt dự đoán về hiện tại.

Ex: It will rain today. (Hôm nay trời sẽ mưa).

3) Dùng để đưa ra quyết định ngay lúc đang nói.

Ex: I am so hungry. I will make myself a sandwich.

(Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì sandwich).

4) Dùng để chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm.

Ex: I will help you if you want. (Nếu bạn muốn tôi sẽ giúp bạn).

I will stop smoking. (Tôi sẽ từ bỏ hút thuôc).

5) (Mở rộng) Đưa ra một lời hứa, lời đe dọa.

Ex: (I promise) I will not tell anyone else about your secret.

(Tôi hứa) (Tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn).

I’ll hit you if you do that again. (Nếu con còn làm thế, mẹ sẽ đánh đòn).

will not viết tắt thế nào?

ĐỘNG TỪ KHIẾM KHUYẾT WILL/ WON’T

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hình thức phủ định là will not (won’t),

1. Cấu trúc

a. Câu khẳng định:

S + will + V nguyên thể…

Viết tắt:

I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

he will = he’ll, she will = she’ll, it will = it’ll

Ex: I will help you. (Tôi sẽ giúp bạn).

She will call you when she arrives. (Cô ấy sẽ gọi điện cho bạn khi cô ấy đến nơi).

b. Câu phủ định:

S + won’t + V nguyên thể

Viết tắt: will not = won’t

Ex: He won’t go to school next week. (anh ấy sẽ không đi học vào tuần tới.)

They won’t visit Japan this summer holiday. (họ sẽ không đi du lịch Nhật Bản vào kì nghỉ hè tới.)

c. Câu nghi vấn

Will + S + V nguyên thể + …?

Ex: Will you be at the party tonight?

(Tối nay bạn sẽ có mặt ở buổi tiệc chứ?)

d. Câu có từ để hỏi

Wh-qs + Will + S + V nguyên thể + …?

Ex: When will you go back to your country?

(Khi nào bạn sẽ trở về nước?)

2. Cách dùng

a. Dùng để diễn đạt hoặc dự đoán sự việc, tình huống sẽ xảy ra trong tương lai.

Ex: He’ll be forty years old next week. (Anh ấy sẽ 40 tuổi vào tuần tới).

It will rain tomorrow. (Ngày mai trời sẽ mưa).

b. Dùng để diễn đạt dự đoán về hiện tại.

Ex: It will rain today. (Hôm nay trời sẽ mưa).

c. Dùng để đưa ra quyết định ngay lúc đang nói.

Ex: I am so hungry. I will make myself a sandwich.

(Tôi đói bụng quá. Tôi sẽ tự đi làm cho mình cái bánh mì sandwich).

d. Dùng để chỉ sự sẵn lòng, sự quyết tâm.

Ex: I will help you if you want. (Nếu bạn muốn tôi sẽ giúp bạn).

I will stop smoking. (Tôi sẽ từ bỏ hút thuôc).

e. (Mở rộng) Đưa ra một lời hứa, lời đe dọa.

Ex: (I promise) I will not tell anyone else about your secret.

(Tôi hứa)(Tôi sẽ không nói cho ai biết về bí mật của bạn).

I’ll hit you if you do that again. (Nếu con còn làm thế, mẹ sẽ đánh đòn).

Related posts
World

Cách đọc & viết các ngày trong tuần bằng tiếng Anh chính xác nhất

World

5 nhóm thu nhập là gì? các mức thu nhập ở Việt Nam - Glints

World

Thác Dambri huyền thoại giữa đại ngàn Tây Nguyên năm 2023

World

Sau Danh Từ Là Gì – Tính Từ Đứng Trước Hay Sau Danh Từ

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]