Giải đáp cuộc sống

THỂ LỆ THAM GIA DỰ THƯỞNG XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG

thỂ lỆ tham gia dỰ thƯỞng xỔ sỐ truyỀn thỐng

ể Việc Tham Gia dự Thưởng và thực hiện trả thưởng ối với loại hình xổ số Truyền thống ảm bảo các quy ịnh của thông tư số 75/2013/tt-btc ngày 04/6/2013 doanh xổ số. Công Ty Tnhh Một Thành Viên Xổ Số Kiến Thiết Thành Phố Hồ Chí Minh Xây DựNG Và Ban Hành “Thể Lệ Tham Gia Dự Thưởng Xổ Số Truyền Thống” ể Căn cứ Thực hi với nội nội ưi ư

Đang xem: Xổ số truyền thống là gì

chương i

quy ĐỊnh chung

Điều 1: tên loại hình và sản phẩm xổ số

xổ số Truyền thống là loại hình xổ số có in sẵn trước giá vé, ngày mở thưởng, kỳ see phát hành, ký hiệu sê-ri, thời hạn lĩnh thưởng và hàng số Thưởng gồm, thữm, thữm, thữm, thữm. tự từ số 000,000 đến số 999,999 trong mỗi sê-ri phát hành để khách hàng lựa chọn tham gia dự thưởng; kết quả trúng thưởng được xác định ngay sau khi quay số mở thưởng.

Điều 2: tên tổ chức phát hành vé xổ số

see xổ số Truyền thống do công ty tnhh một thành viên xổ số kiến ​​thiết thành phố hồ chí minh phat hành (sau đy gọi là công ty xskt), ược tiêu ề ề ỉ ỉ ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề name

chương ii

nhỮng quy ĐỊnh chi tiẾt vỀ

tham gia dỰ thƯỞng xỔ sỐ truyỀn thỐng

Điều 3: Đối tượng và điều kiện tham gia dự thưởng xổ số

1.

2. phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên;

3. không phải là người bị hạn chế về năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự theo quy ịnh vipá của.

Điều 4: cách thức tham gia dự thưởng

1. >

2. duẩn, phường bến nghé, quận 1, thành phố hồ chí minh, theo đúng các quy định của bộ tài chính.

3. người tham gia dự thưởng tiến hành ối chiếu hàng số dự thưởng in sẵn trên vé xổ số với kết quả mởng thưởng do công.

Điều 5: phương thức xác định kết quả trúng thưởng

1. căn cứ biên bản xác nhận kết quả quay số mở thưởng của hội đồng giám sát xổ số. công ty xskt ký thông báo kết quả mở thưởng xổ số để làm cơ sở đối chiếu và trả thưởng cho khách hàng; công bố kết quả mở thưởng qua hình thức niêm yết công khai tại trụ sở chynh, đĂng trên trang thông tin điện tử của công ty xskt hoặc ccc pHương tiệng thông thông tin tử củ

2. vé xổ số được xác định trúng thưởng phải là vé do công ty xskt phát hành; các thông tin trên tờ vé phải phù hợp với kỳ quay số mở thưởng, ngày mở thưởng; Các chữ số dự thưởng in sẵn trên tờ Vé trùng Theo đúg vị trí và thứ tự từ pHải qua trai với một trong các giải của kết quay số mở thưởng do công ty xskt công bố; vé xổ số trúng trùng nhiều giải được lĩnh thưởng tất cả các giải.

3. vé xổ số trúng thưởng ược bộ phận trả thưởng tiếp nhận, kiểm tra và lập thủ tục trả thưởng theo đung hìnà cy tr.

.

Điều 6: số lượng giải thưởng, cơ cấu giải thưởng

– gồm có 11 hạng giải thưởng và được quay số mở thưởng 18 lần.

– cơ cấu giải thưởng cho 1,000,000 vé (1 sê-ri), mệnh giá 10,000 đồng, loại vé xổ số truyền thống 6 chữ số, cụ thể như>

giải thưởng và số lần quay số

giá trị mỗi

giải thưởng (đồng)

số lượng vé trúng hưởng

tổng giá trị trúng thưởng (đồng)

giải tám (xổ 2 chữ số – pier 1 lần)

100,000

10,000

1,000,000,000

giải bảy (xổ 3 chữ số – spring 1 lần)

200,000

1,000

200,000,000

giải sáu (xổ 4 chữ số – pier 3 lần)

400,000

300

120,000,000

Xem thêm: Trình độ tiếng Anh sơ cấp, trung cấp, cao cấp là gì?

giải năm (xổ 4 chữ số – pier 1 lần)

1,000,000

100

100,000,000

giải tư (xổ 5 chữ số – pier 7 lần)

3,000,000

70

210,000,000

giải ba (xổ 5 chữ số – pier 2 lần)

10,000,000

20

200,000,000

giải nhì (xổ 5 chữ số – spring 1 lần)

20,000,000

10

200,000,000

giải nhất (xổ 5 chữ số – pier 1 lần)

30,000,000

10

300,000,000

giải đặc biệt (xổ 6 chữ số – pier 1 lần)

1,500,000,000

01

1,500,000,000

– giải khuyến khích 1: cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm ngàn – so với giải đặc biệt.

100,000,000

09

900,000,000

– giải khuyến khích 2: cho những see trung ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 01 chữ số ở bất cứ hàng nào của 05 chữ số còn lại (hàng chục ngàng ng ng h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, h, ng hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị) – so với giải đặc biệt.

6,000,000

45

270,000,000

tong cong

11,565

5,000,000,000

Điều 7: trách nhiệm, quyền lợi của người tham gia dự thưởng xổ số

1. trach nhiệm:

Xem thêm: Ngày 14/8 là ngày gì? Ngày 14 tháng 8 có ý nghĩa gì?

a. người tham gia dự thưởng xổ số cần xem qua nội dung quy ịnh ở mặt sau tờ Vé số, tìm hiểu và tuân thủ lệ tham gia dự thưởng xổ số do cyng ty xskt công bố ể ể ể ể ể ể ể ể ể p>

b. bảo quản tốt tờ vé xổ số đã mua để đảm bảo điều kiện lĩnh thưởng; khi trúng thưởng phải xuất trình vé trúng thưởng và các giấy tờ tùy thân để làm thủ tục lĩnh thưởng.

c. thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân trúng thưởng xổ số theo quy định hiện hành.

2. quyền lợi:

a. người tham gia dự thưởng xổ số khi trung thưởng ược công ty xskt trả thưởng một lần, với ầy ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ xskt giữ bí mật về thông tin trúng thưởng và nhận thưởng.

b. trường hợp vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng. việc ủy ​​quyền lĩnh thưởng cho người ại diện hợp pháp của mình phải ược thực hiện bằng văn bản theo đúng quy ịn htà pháh luệ.

Điều 8: trách nhiệm, quyền hạn của công ty xổ số kiến ​​​​thiết

1. trach nhiệm:

a. trong quản lý hoạt ộng kinh doanh xổ số, công ty xskt phải ảm ​​​​bảo nguyên tắc: “minh bạch, khách quan, trung thực – bảo vệ quyền và lợi>

b. Trong thực hiện in see, phát hành và pHân pHối Vé xổ số, tổ chức quay số mở thưởng, công bố kết quả mở thưởng, thực hiện trả thưởng choc vé xổ số trung thưởng phải ảm ​​bảm bảm bảm bảm g. và các quy trình, quy định hiện hành của nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

c. Ảm bảo bí mật thông tin trảng theo ề nGhị của khách hàng, ngoại trừ khi có yêu cầu của cơ quan quan quan lý nhà nhà nước cóc cóc cóc có coc quyn ển ểc vụ cho choc công tachc

2. quyền hạn:

a. Công Ty xskt ược quyền công bố cc thông th vềi người trung thưởng ể Khách Hàng Tham Gia Dự Thưởng xổ số số Biết nếu không có yêu cầu giữ bí mật của ng ười trú.

b. Ược quyền từ chối trả thưởng trong trường hợp see xổ sốnh thưởng không ảm bảo các điều kiện quy ịnh tại thể lệ tham gia dự thưởng xổ số.

c. TRườNG HợP Phát Hiện Hành VI Gian Lận, Làm Giả Vé Sối Mọi Hình Thức NHằM LừA ảO, ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể luật nhà nước hiện hành.

Điều 9: Điều kiện lĩnh thưởng đối với các vé xổ số trúng thưởng

1. Điều kiện chung:

see xổ số lĩnh thưởng phải là ve xổ số do công ty tnhh một thành viên xổ số kiến ​​thiết thành phố hồ chí minh phát hành, cac thông tin trên tờ vé phải phùi hợp vớp vớp vớ Ngày Mở Thưởng, Cóc Các Chữ Số Dự Thưởng Trùng Với Một Trong Các Giải Của Kết quả quay số mở thưởng do công Ty xskt công bố và pHải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rár rár rár rờp vá không sửa chữa và còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

2. Điều kiện xem xét cụ thể:

a. trường hợp không chi trả thưởng:

– vé lĩnh thưởng không đảm bảo theo điều kiện chung nêu trên hoặc có dấu hiệu, hành vi gian lận, làm giả dưới mọi hình.

– see lĩnh thưởng bị rách rời mà pHần Rách không còn ể chắp vá lại ược, gồm có: các vị trí ược quy ịnh ể vô hiệu Hóa tờ See (mất góc trên hoặc góc góc dưới bên pH om); khu vực giáp lai để so cùi lưu; vị trí mã vạch kiểm tra; vị trí hàng chữ số dự thưởng (dãy số chính); bị cháy xén hoặc rách mất hơn 10% diện tích tờ vé bất kể vị trí.

b. trường hợp xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng:

– Trường Hợp do Cácyên nhân khách quan, see xổ số trung thưởng bị phai màu, sờn Rách, Rách rời nhưng chắp vá lại ược, vẫn còn ủ cứ ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể ể Tờ I see, see không thuộc ối tượng nghi ngờ gian lận, vị trí rách rời không ảnh hưởng ến các yếu tố cần kiểm tra ể xác ịnh trón xác minh minh ể thự

– TRườNG HợP See TRUNG THưởNG Bị NHÀU NÁT, BIếN DạNG, Bị CHÁY XÉM HOặC RONC MấT DướI 10% diện tích tờ see … Thì tùy ththnh trạng thực tếa và và và kếtm, th, th, th, x, x, x, x, x, x, x, x, x. . xem xét trả thưởng hoặc từ chối trả thưởng. thẩm quyền quyết định là tổng giám đốc công ty xskt.

– trường hợp cần thiết, công ty xskt trưng cầu giám định của cơ quan công an trước khi trả thưởng, phí giám định do người hp.

c. trường hợp vé xổ số sai sót kỹ thuật :

see Xổ Số Bị SAI Sót Kỹ Thuật Là Vé Xổ Số Do Công Ty Xskt Phat Hành NHưNG COR Sót Trong Quá Trình In Vé Như: Hàng số Dự Thưởng in Không ủ 06 Chữ Số, Trùg Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số Số sê-ri (cặ sê-ri (sie vé bị tăng lên), cắt phạm khổ vé, vé hư đóng chung trong cặp vé…trường hợp này, cần thực hiện và xử lý như sau:

– người tham gia dự thưởng xổ số không chọn mua vé xổ số bị sai sot kỹ thuật, khi phát hiện đã lỡ mua thì trả, ổi lại cho ổ ổ ổ ổ ổ. minh.

– ại lý xổ số và người bán Vé khi phát hiện vé xổ số bị sai sot kỹ thuật cần kịp thời thu hồi, ổi lại see khác hoặc trảc lại tiền cho tờ vé và đưa vào vé bán không hết trả lại công ty.

Điều 10: thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

1. thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởởng (ngthy mởng). quá thời hạn này, các vé xổ số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

2. trả thưởng để thanh toán ngay, kịp thời cho người trúng thưởng. trường hợp có phát sinh tranh chấp, khiếu nại, thời gian thanh toán được kéo dài cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan nhà nưquthyc.

Điều 11: khuyến cáo đối với người tham gia dự thưởng xổ số

loại hình kinh doanh xổ số Truyền thống dựa trên kết quả ngẫu nhiên nên mang tính chất may rủi, ược tổc thumy tiag Ty xskt bán ve xổ số số, trả thưởng choc choc khách hàng hàng trung thưởng. nguồn thu từt ộng kinh doanh xổ số ược nộp vào ngân Sách ịa phương ể sửng dụng ầu tư xây dựng các công trình có ý nghĩa thết thực nh ư ục, t. do đó, “tham gia mua xổ số vừa ích nước, vừa lợi nhà nhưng bạn không thể làm giàu từ mua xổ số”.

chương iii

tỔ chỨc thỰc hiỆn

Điều 12: triển khai thực hiện

1. . trụ sở chính công ty, đăng trên trang thông tin điện tử, văn phòng ại diện, các trạm phát hành của công ty, các ại lý xổ số vàt hàchoƻ rch.

2. thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống được áp dụng thực hiện từ ngày 10/01/2013.

3. công ty xskt có trách nhiệm triển khai thể lệ tham gia dự thưởng xổ số truyền thống cho cán bộ, nhân viên các phòng nghiệp vụ; phổ biến cho đại lý xổ số và khách hàng.

4.

5. số kiến ​​thiết thành phố và các cơ quan chức năng để theo dõi, quản lý và giám sát thực hiện./.

cty tnhh mtv xỔ sỐ kiẾn thiẾt

thÀnh phỐ hÔ chÍ minh

Tham khảo thêm: Unit 4: Mẫu câu hỏi và trả lời khi đi phỏng vấn xin việc | Anhngumshoa.com

Related posts
Giải đáp cuộc sống

Kính đeo bị rộng phải làm sao? Hướng dẫn khắc phục tình trạng đeo kính bị rộng hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Thủ tục, hồ sơ xóa nợ thuế doanh nghiệp phá sản 

Giải đáp cuộc sống

Hướng Ngũ Quỷ là gì? Cách xác định và hóa giải hướng nhà Ngũ Quỷ hiệu quả

Giải đáp cuộc sống

Cá nhân không cư trú có quyết toán thuế TNCN hay không?

Liên Hệ Quảng Cáo 

[mc4wp_form id="14"]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *